Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình trí tuệ nhân tạo

Được đăng lên bởi doanthihong
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2663 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4
BIỂU DIỄN BÀI TOÁN BẰNG LOGIC VÀ CÁC PHƯƠNG
PHÁP CHỨNG MINH
Như ta đã biết, không thể có phương pháp giải quyết vấn đề tổng quát cho
mọi bài toán. Có thể phương pháp này phù hợp cho bài toán này, nhưng lại
không phù hợp cho lớp bài toán khác. Điều này có nghĩa là khi nói tới một bài
toán, ta phải chú ý đến phương pháp biểu diễn nó cùng với các phương pháp
tìm kiếm trong không gian bài toán nhận được.
1. Biểu diễn bài toán nhờ không gian trạng thái (có các chiến lược tìm kiếm
trên đồ thị biểu diễn vấn đề)
2. Quy về các bài toán con
3. Biểu diễn vấn đề nhờ logic hình thức (có các phương pháp suy diễn logic)
....
và trong phần này sẽ trình bày phương pháp biểu diễn vấn đề nhờ logic hình
thức và các phương pháp giải quyết vấn đề trên cách biểu diễn này.
Logic hình thức thường dùng để thu gọn quá trình tìm kiếm lời giải.
Trước khi giải quyết vấn đề, nhờ phân tích logic, có thể chứng tỏ rằng một bài
toán nào đó có thể giải được hay không?.
Ngoài ra, các kết luận logic rất cần ngay cả trong cách tiếp cận dựa trên
không gian trạng thái và quy bài toán về bài toán con. Chẳng hạn, trong các
phương pháp dựa trên không gian trạng thái, các kết luận logic dùng để kiểm tra
một trạng thái nào đó có phải là trạng thái đích hay không?,....
Ngoài ra, logic hình thức có thể được sử dụng để giải quyết những bài
toán chứng minh logic, chẳng hạn như chứng minh một khẳng định nào đó là
đúng khi biết những tiền đề ban đầu và các luật suy diễn. Đây là một dạng quen
thuộc nhất và được các chuyên gia TTNT quan tâm ngay từ đầu.
107

Ví dụ
Ta có thể dùng các biểu thức logic để mô tả mối quan hệ của các thành phần
trong 1 tam giác như sau:
1) a ∧b ∧c ⇒ p
2) b ∧p ∧c ⇒ a
3) a ∧p ∧c ⇒ b
4) a ∧b ∧p ⇒ c
5) S ∧c ⇒ hc
6) a ∧b ∧C ⇒ c
7) a ∧b ∧C ⇒ S
8) a ∧b ∧c ∧p ⇒ S
9) S ∧hc ⇒ c
(Trong đó: a, b, c là ký hiệu các cạnh, A, B, C là ký hiệu các góc tương ứng, p
là ký hiệu nữa chu vi, và hc là đường cao xuất phát từ đỉnh C của tam giác)
Giả sử ta biết các cạnh a, b và một góc C. Ta có thể có kết luận về đường cao hc
không?

1. BI ỂU DI ỄN VẤN ĐỀ NHỜ LOGIC HÌNH THỨC
1.1. Logic mệnh đề
Đây là kiểu biểu diễn tri thức đơn giản nhất và gần gũi nhất đối với chúng ta.
a) Mệnh đề là một khẳng định, một phát biểu mà giá trị của nó chỉ có thể
hoặc là đúng hoặc là sai.
Ví dụ
phát biểu "1+1=2" (có giá trị đúng)
phát biểu "Trời mưa"
(Giá trị của mệnh đề không chỉ phụ thuộc vào bản thân mệnh đề đó. Có những
mệnh đề mà giá trị của nó luôn đúng hoặc sai bất chấp thời gian nhưng cũng có
những mệnh đề mà g...
Chương 4
BIỂU DIỄN BÀI TOÁN BẰNG LOGIC VÀ CÁC PHƯƠNG
PHÁP CHỨNG MINH
Như ta đã biết, không thể phương pháp giải quyết vấn đề tổng quát cho
mọi bài toán. thể phương pháp này phù hợp cho bài toán này, nhưng lại
không phù hợp cho lớp bài toán khác. Điều này có nghĩa khi nói tới một bài
toán, ta phải chú ý đến phương pháp biểu diễn cùng với các phương pháp
tìm kiếm trong không gian bài toán nhận được.
1. Biểu diễn bài toán nhờ không gian trạng thái (có các chiến lược tìm kiếm
trên đồ thị biểu diễn vấn đề)
2. Quy về các bài toán con
3. Biểu diễn vấn đề nhờ logic hình thức (có các phương pháp suy diễn logic)
....
trong phần này sẽ trình bày phương pháp biểu diễn vấn đ nhờ logic hình
thức và các phương pháp giải quyết vấn đề trên cách biểu diễn này.
Logic hình thức thường dùng để thu gọn quá trình tìm kiếm lời giải.
Trước khi giải quyết vấn đề, nhờ phân tích logic, thể chứng tỏ rằng một bài
toán nào đó có thể giải được hay không?.
Ngoài ra, các kết luận logic rất cần ngay cả trong cách tiếp cận dựa trên
không gian trạng thái quy bài toán về bài toán con. Chẳng hạn, trong các
phương pháp dựa trên không gian trạng thái, các kết luận logic dùng để kiểm tra
một trạng thái nào đó có phải là trạng thái đích hay không?,....
Ngoài ra, logic hình thức thể được sử dụng để giải quyết những i
toán chứng minh logic, chẳng hạn như chứng minh một khẳng định nào đó
đúng khi biết những tiền đề ban đầu các luật suy diễn. Đây một dạng quen
thuộc nhất và được các chuyên gia TTNT quan tâm ngay từ đầu.
107
giáo trình trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình trí tuệ nhân tạo - Người đăng: doanthihong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
giáo trình trí tuệ nhân tạo 9 10 42