Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH wORD

Được đăng lên bởi tuannm
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1893 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Sưu Tầm Thủ Thuật

traitimbinhyen_nova@yahoo.comThiết Kế: Nguyễn Anh Tú


Nguyễn Anh Tú

Sưu Tầm Thủ Thuật

traitimbinhyen_nova@yahoo.com

CHÈN HÌNH ẢNH VÀ THAY MÀU CHỮ TRÊN NỀN CỦA FOLDER TRONG
WINXP.

Nếu bạn ñã từng dùng Win98-Me, thì chắc bạn sẽ rất có ấn tượng với tính năng cho phép chèn ảnh và thay ñổi
màu sắc font chữ trên nền của folder , nhưng tiếc là trong WinXp bác Bill lại không hỗ trợ tính năng này, nhưng
có một cách ñể thực hiện tính năng này, bạn phải tạo một file desktop.ini , bạn có thể tìm thấy nó trong mọi
folder của Win98- Me, hay có thể tự tạo bằng notepad , mở notepad và ñánh (copy) nguyên văn ñoạn code sau
:

[.ShellClassInfo]
IconFile=%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll
IconIndex=3
ConfirmFileOp=0
[ExtShellFolderViews]
{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
Attributes=1
IconArea_Image=E:\Hinh anh\koyoko fukada\ips_fukada_kyoko152.jpg
IconArea_Text=0x000000FF
•
•

•

Trong ñó dòng IconArea_Image= bạn ñánh ñường dẫn ñến hình mà bạn muốn nó xuất hiện trong
folder, bạn nên ñánh ñường dẫn ngắn như tôi thì hơn , và nhớ là ñánh luôn cả ñuôi của nó.
Dòng IconArea_Text=0x000000FF qui ñịnh màu font chữ trong folder,trong ví dụ màu chữ của tôi là
màu ñỏ ,bạn chỉ nên thay ñổi dãy số sau chữ “ x” với các màu :
o 000000 là màu ñen là màu mặc ñịnh , FFFF00 : màu xanh dương …. Bạn có thể tự tìm thêm.
Sau ñó lưu lại file với tên desktop.ini (nhớ .ini là ñuôi file chứ không phải là tên), bây giờ bạn có thể dán
file này kèm ảnh nền của bạn (ví dụ của tôi là hình ips_fukada_kyoko152.jpg) vào bất kì folder nào màNguyễn Anh Tú

Sưu Tầm Thủ Thuật

traitimbinhyen_nova@yahoo.com

bạn muốn thay ñổi, thoát ra khỏi folder ấy sau ñó vào lại, và “hãy cảm nhận sự khác biệt” . Theo tôi
bạn nên ñể ñặt tính ẩn cho file desktop.ini và file ảnh kẻo có kẻ phá hoại.
Nào các bạn hãy cho bác Bill “Gay” mang dấu ấn của mình ñi nào.Nguyễn Anh Tú

Sưu Tầm Thủ Thuật

traitimbinhyen_nova@yahoo.com

CHÈN ÂM THANH VÀO VĂN BẢN WORD
ðôi khi, do yêu cầu công việc, bạn phải chuẩn bị một văn bản có kèm thêm âm thanh (nhạc,lời chú thích...), khi
ñó bạn sẽ xử lý ra sao ? Có 2 phương pháp giải quyết vấn ñề này, tùy theo từng trường hợp cụ thể mà bạn lựa
chọn phương pháp thích hợp (áp dụng cho Word XP).
• Phương pháp 1 : Dùng công cụ Sound trong Web Tools
o Áp dụng phương pháp này, mỗi khi mở văn bản, âm thanh sẽ ñược phá...
Sưu Tầm Thủ Thuật
traitimbinhyen_nova@yahoo.com
http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú
http://vietdown.org
Thi
ết Kế:
Nguy
n Anh Tú
GIÁO TRÌNH wORD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH wORD - Người đăng: tuannm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
GIÁO TRÌNH wORD 9 10 778