Ktl-icon-tai-lieu

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM VISUAL BASIC 6.0

Được đăng lên bởi 13153165
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM VISUAL BASIC 6.0
Toolbar

Menu bar

Toolbox

Project explorer

Properties
window

From designer

Formlayout

A.Thuộctínhphươngthứcvàsựkiện

I.Đốitượng:
Trong VB, đối tượng là những thành phần tạo nên giao diện giữa người sử dụng cho ứng
dụng.
II. Thuộc tính

Thuộc tính mô tả đối tượng.Tậphợpcácđặctínhcủacontrolmàtacóthểấnđịnhlúcdesign time
hay
run-time.Cónhiềupropertiesvềdiệnmạo,nếutathayđổidesign
timesẽthấykếtquảhiệnralậptức,thídụFont haymàusắc.

Cácthuộctínhthôngdụng

Thuộctính

Giải thích

Left

Vị trí cạnh trái củ điều khiển so với sự vật chứa nó.

Top

Vítrícạnhtrêncủađiềukhiểnsovớisựvậtchứanó.

Height

Chiềucaocủađiềukhiển.

Width

Chiềurộngcủađiềukhiển.

Name

Têncủađiềukhiển.

Enabled

GiátrịLogic (TRUE or False). Chophépngườisửdụngcóđượclàmviệcvớiđiềukhiểnhaykhông.

Visible

GiátrịLogic (TRUE or False). Chophépngườisửdụngcóthấyđiềukhiểnhaykhông.

Caption

Hiểnthịvănbảntrênđốitượng.

Font

ĐiềuchỉnhFontcủavănbảntrênđốitượng.

Alignment

Canhlềchovănbảntrênđốitượng

Appearance

Chọncáchhiểnthịtrênđốitượng(2D or 3D).

Backcolor

Hiểnthịmàucủađốitượng

Thiếtlậpthuộctínhbằngmãlênh.
<tên đối tượng>.<tên thuộc tinh> = <giá trị>
Phương pháp này dùng thiết lập thuộc tính cho các đối tượng khi chương trình đang chạy (Running time)

Cácthuộctínhthôngdụng

Một thuộc tính quan trọng khác là BorderStyle, quy ết định các thành ph ần
củacửa sổ(như thanh tiêu đề, nút phóng to thu nh ỏ…) mà m ột bi ểu m ẫu
sẽcó.

A.Thuộctínhphươngthứcvàsựkiện

III.Phươngthức
Là những đoạn chương trình chứa trong điều khiển, cho điều khiển
biết cách thức để thực hiện một công việc nào đó, ch ảng h ạn
dời điều khiển đến một vị trí mới trên biểu mẫu. Tương tự thu ộc
tính, mỗi điều khiển có những phương thức khác nhau, nhưng
vẫn có một số phương thức rất thông dụng cho hầu hết các điều
khiển..

Các phương thức thông dụng

Phươngthức

Giải thích

Move

Thay đổi vị trí một tượng theo yêu cầu của chương trình

Drag

Thihànhhoạtđộngkéovàthảcủangườisửdụng

SetFocus

Cung cấp tầm ngắm cho đối tượng được chỉ ra trong lệnh gọi phương thức

ZOrder

Quyđịnhthứtựxuấthiệncủacácđiềukhiểntrênmànhình

IV.Sựkiện

Nếu như thuộc tính mô tả đối tượng, phương thức chỉ ra cách thức đối tượng hành động thì sự kiện là những phản ứng của đối
tượng.

CửasổProperties
Cửa sổ này cho phép lập trình viên xem xét và sửa đổi các thuộc tính c ủa bi ểu m ẫu và các
điều khiển trong lúc thiết kế

A.Thuộctínhphươngthứcvàsựkiện

Viếtchươngtrìnhsửdụngthuộctính,phươngthứcvàsựkiện

B.Thaotácvớicá...

Menu bar
Toolbar
Toolbox
From designer
Project explorer
Properties
window
Formlayout
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM VISUAL BASIC 6.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM VISUAL BASIC 6.0 - Người đăng: 13153165
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM VISUAL BASIC 6.0 9 10 932