Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về UNIX - Một số thao tác cơ bản trên UNIX

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giới thiệu về
UNIX- Một số
thao tác cơ bản
trên UNIX



Giới thiệu về UNIX- Một số thao tác cơ bản trên UNIX

I.

Tổng quan hệ điều hành UNIX .......................................................................... 4
1.

Hệ điều hành Unix.......................................................................................... 4

2.

Các đặc điểm cơ bản....................................................................................... 6

II.

Lệnh và tiện ích cơ bản....................................................................................... 7
1.

Các lệnh khởi tạo............................................................................................ 8

2.

Các lệnh hiển thị............................................................................................. 8

3.

Định hướng vào ra .......................................................................................... 8

4.

Desktop:.......................................................................................................... 8

5.

Các lệnh thao thư mục và tác file ................................................................... 9

6.

In ấn .............................................................................................................. 10

7.

Thư tín .......................................................................................................... 10

8.

Quản lý tiến trình.......................................................................................... 10

9.

Kiểm soát quyền hạn và bảo mật.................................................................. 10

10. Lưu trữ và hồi phục dữ liệu .......................................................................... 10
11. Các thao tác trên mạng ................................................................................. 10
III. Thâm nhập hệ thống - Các lệnh căn bản .......................................................... 11
1.

Bắt đầu và kết thúc phiên làm việc-Xác lập môi trường hệ thống ............... 11

2.

Các lệnh hiển thị........................................................................................... 12

3.

Định hướng vào ra và đường ống:............................................................... 13

4.

Desktop:........................................................................................................ 14

5.

Các lệnh thao tác trên thư mục, file.............................................................. 18

6.

In ấn .........
Giới thiệu về
UNIX- Một số
thao tác bản
trên UNIX

Giới thiệu về UNIX - Một số thao tác cơ bản trên UNIX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về UNIX - Một số thao tác cơ bản trên UNIX - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giới thiệu về UNIX - Một số thao tác cơ bản trên UNIX 9 10 597