Ktl-icon-tai-lieu

Hadoop

Được đăng lên bởi Dao Linh
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1203 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU...............................................................................................
1. Nhu cầu thực tế.........................................................................................................
1.1 Nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn..................................................................
1.2 Cần rất nhiều node lưu trữ với chi phí thấp.......................................................
1.3 Nhu cầu cần có một hạ tầng chung.....................................................................
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA HADOOP.......................
1. Hadoop là gì?...........................................................................................................
2. Lịch sử phát triển Hadoop.......................................................................................
3. Các thành phần của Hadoop....................................................................................
4. Hadoop Distributed File System (HDFS).............................................................
4.1 Hệ thống file phân tán.....................................................................................
4.2 Giới thiệu HDFS...............................................................................................
4.3. Kiến trúc của HDFS.........................................................................................
4.4. Cách thức lưu trữ và sửa lỗi............................................................................
5. Map Reduce............................................................................................................
5.1. Tại sao cần Map Reduce:.................................................................................
5.2. Map Reduce là gì ?..........................................................................................
5.3. Mô hình Map Reduce......................................................................................
5.4. Hadoop - Map Reduce.....................................................................................
CHƯƠNG III: KẾT LUẬN............................................................................................

1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
1. Nhu cầu thực tế
1.1 Nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn.
Trong thời đại chúng ta đang sống, ngành công nghệ thông tin phát triển như
vũ bão. Số lượng người sử dụng máy tính và các tài nguyên trực tuyến để xử lý
công việc, giải trí...ngày càng tăng ...
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU...............................................................................................
1. Nhu cầu thực tế.........................................................................................................
1.1 Nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn..................................................................
1.2 Cần rất nhiều node lưu trữ với chi phí thấp.......................................................
1.3 Nhu cầu cần có một hạ tầng chung.....................................................................
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA HADOOP.......................
1. Hadoop là gì?...........................................................................................................
2. Lịch sử phát triển Hadoop.......................................................................................
3. Các thành phần của Hadoop....................................................................................
4. Hadoop Distributed File System (HDFS).............................................................
4.1 Hệ thống file phân tán.....................................................................................
4.2 Giới thiệu HDFS...............................................................................................
4.3. Kiến trúc của HDFS.........................................................................................
4.4. Cách thức lưu trữ và sửa lỗi............................................................................
5. Map Reduce............................................................................................................
5.1. Tại sao cần Map Reduce:.................................................................................
5.2. Map Reduce là gì ?..........................................................................................
5.3. Mô hình Map Reduce......................................................................................
5.4. Hadoop - Map Reduce.....................................................................................
CHƯƠNG III: KẾT LUẬN............................................................................................
1
Hadoop - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hadoop - Người đăng: Dao Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Hadoop 9 10 745