Ktl-icon-tai-lieu

Hệ CHuyên Gia

Được đăng lên bởi Lê Khắc Đông
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại Học CNHN
Khoa Công Nghệ Thông Tin
---o0o---

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỆ CHUYÊN GIA

XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA
CHẨN ĐOÁN LỖI PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

Nhóm sinh viên:
Thu Lam
Trong Thinh
Dong
Dong
Lớp: KHMT2 – K7

Hà Nội – 05/2015


CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

I. Đặt vấn đề
Những năm gần đây, ngành công nghiệp máy tính cá nhân đã có những bước phát triển
rất mạnh mẽ. Mọi người đã quen thuộc với cảnh máy vi tính xuất hiện trong từng hộ gia đình
như một thiết bị điện tử thông dụng. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận rằng máy tính là
một thiết bị phức tạp và khó sử dụng. Khi những hỏng hóc xuất hiện, cho dù là những hỏng
hóc rất nhỏ, cũng có thể làm người sử dụng bối rối. Vì vậy, sự xuất hiện một phần mềm
hướng dẫn mọi người tự tay khắc phục những lỗi thông dụng là thực sự cần thiết.
Có hai giải pháp cho vấn đề trên. Một là là tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về kiến
thức phần cứng máy tính, những sự cố thông thường và cách khắc phục. Hai là xây dựng một
hệ chuyên gia chẩn đoán sự cố máy tính.
Cả hai phương án điều khả thi, nhưng với tình hình hiện nay, phương án thứ hai là phù
hợp hơn cả. Một chương trình “thông minh” sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức cho
người sử dụng. Hơn nữa, như chúng ta đã biết, việc xây dựng một hệ chuyên gia đòi hỏi phải
có một kho tri thức và công cụ xây dựng chương trình chuyên dụng. Hiện nay, nguồn thông
tin khổng lồ trên Internet đã đáp ứng được yêu cầu thứ nhất. Thứ hai, ngôn ngữ Prolog là đủ
mạnh để xây dựng bất kỳ chương trình thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nào.
Chính vì những lý do trên, cộng với mong muốn áp dụng những kiến thức đã học từ
môn Hệ chuyên gia, chúng tôi đã chọn đề tài “Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán lỗi phần
cứng máy tính”. Đây thực ra là một lĩnh vực hẹp so với một hệ chuyên gia chẩn đoán, sửa
chữa máy vi tính và các thiết bị ngoại vi.
Do thời gian có hạn, chúng tôi không mong muốn xây dựng một phần mềm hoàn chỉnh
và chính xác, mà chỉ cố gắng áp dụng qui trình xây dựng hệ chuyên gia thông qua ví dụ nhỏ
này. Những kiến thức sử dụng để xây dựng cơ sở luật trong bài tập này được chúng tôi thu
thập chủ yếu từ các số báo của tạp chí Thế Giới Vi Tính Việt Nam, tạp chí eChip, cộng với
kinh nghiệm bản thân.

II. Nội dung thực hiện
Nội dung thực hiện đề tài:
Thu thập tri thức liên quan, chuẩn bị cho quá trình xây dựng cơ sở luật của hệ
chuyên gia, bao gồm kiến thức về phần cứng máy tính và các triệu chứng hỏng hóc
thông thường.
Phân tích các tri thức thu thập được, sau đó phân loại và b...
Trường Đại Học CNHN
Khoa Công Nghệ Thông Tin
---o0o---
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỆ CHUYÊN GIA
XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA
CHẨN ĐOÁN LỖI PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
Nhóm sinh viên:
Thu Lam
Trong Thinh
Dong
Dong
Lớp: KHMT2 – K7
Hà Nội – 05/2015
http://www.ebook.edu.vn
Hệ CHuyên Gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ CHuyên Gia - Người đăng: Lê Khắc Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hệ CHuyên Gia 9 10 674