Ktl-icon-tai-lieu

Hệ điều hành

Được đăng lên bởi Hưng Hugo
Số trang: 195 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 1

TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH

Bài học này cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về những nguyên lý cơ bản của hệ điều hành.
Chúng ta bắt đầu với việc xem xét mục tiêu và các chức năng của hệ điều này, sau đó khảo sát các dạng
khác nhau của chúng cũng như xem xét quá trình phát triển qua từng giai đoạn. Các phần này được
trình bày thông qua các nội dung như sau:
Khái niệm về hệ điều hành
Phân loại hệ điều hành
Cấu trúc của hệ điều hành
Lịch sử phát triển của hệ điều hành
Bài học này giúp chúng ta hiểu được hệ điều hành là gì, có cấu trúc ra sao. Hệ điều hành được phân
loại theo những tiêu chuẩn nào. Quá trình phát triển của hệ điều hành phụ thuộc vào những yếu tố nào.
Bài học này đòi hỏi những kiến thức về : kiến trúc máy tính.

I.KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH
Hệ điều hành là một chương trình hay một hệ chương trình hoạt động giữa người sử dụng (user) và
phần cứng của máy tính. Mục tiêu của hệ điều hành là cung cấp một môi trường để người sử dụng có thể
thi hành các chương trình. Nó làm cho máy tính dể sử dụng hơn, thuận lợi hơn và hiệu quả hơn.
Hệ điều hành là một phần quan trọng của hầu hết các hệ thống máy tính. Một hệ thống máy tính thường
được chia làm bốn phần chính : phần cứng, hệ điều hành, các chương trình ứng dụng và người sử dụng.
Phần cứng bao gồm CPU, bộ nhớ, các thiết bị nhập xuất, đây là những tài nguyên của máy tính.
Chương trình ứng dụng như các chương trình dịch, hệ thống cơ sở dữ liệu, các trò chơi, và các chương
trình thương mại. Các chương trình này sử dụng tài nguyên của máy tính để giải quyết các yêu cầu của
người sử dụng. Hệ điều hành điều khiển và phối hợp việc sử dụng phần cứng cho những ứng dụng khác
nhau của nhiều người sử dụng khác nhau. Hệ điều hành cung cấp một môi trường mà các chương trình
có thể làm việc hữu hiệu trên đó.

1

Hình 1.1 Mô hình trừu tượng của hệ thống máy tính
Hệ điều hành có thể được coi như là bộ phân phối tài nguyên của máy tính. Nhiều tài nguyên của máy
tính như thời gian sử dụng CPU, vùng bộ nhớ, vùng lưu trữ tập tin, thiết bị nhập xuất v.v… được các
chương trình yêu cầu để giải quyết vấn đề. Hệ điều hành hoạt động như một bộ quản lý các tài nguyên
và phân phối chúng cho các chương trình và người sử dụng khi cần thiết. Do có rất nhiều yêu cầu, hệ
điều hành phải giải quyết vấn đề tranh chấp và phải quyết định cấp phát tài nguyên cho những yêu cầu
theo thứ tự nào để hoạt động của máy tính là hiệu quả nhất. Một hệ điều hành cũng có thể được coi như
là một chương trình kiểm soát việc sử dụng máy tính...
BÀI 1 T NG QUAN V H I U HÀNH Đ
Bài học này cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về những nguyên lý cơ bản của hệ điều hành.
Chúng ta bắt đầu với việc xem xét mục tiêu và các chức năng của hệ điều này, sau đó khảo sát các dạng
khác nhau của chúng cũng như xem xét quá trình phát triển qua từng giai đoạn. Các phần này được
trình bày thông qua các nội dung như sau:
Khái niệm về hệ điều hành
Phân loại hệ điều hành
Cấu trúc của hệ điều hành
Lịch sử phát triển của hệ điều hành
Bài học này giúp chúng ta hiểu được hệ điều hành là gì, có cấu trúc ra sao. Hệ điều hành được phân
loại theo những tiêu chuẩn nào. Quá trình phát triển của hệ điều hành phụ thuộc vào những yếu tố nào.
Bài học này đòi hỏi những kiến thức về : kiến trúc máy tính.
I.KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH
Hệ điều hành là một chương trình hay một hệ chương trình hoạt động giữa người sử dụng (user) và
phần cứng của máy tính. Mục tiêu của hệ điều hành là cung cấp một môi trường để người sử dụng có thể
thi hành các chương trình. Nó làm cho máy tính dể sử dụng hơn, thuận lợi hơn và hiệu quả hơn.
Hệ điều hành là một phần quan trọng của hầu hết các hệ thống máy tính. Một hệ thống máy tính thường
được chia làm bốn phần chính : phần cứng, hệ điều hành, các chương trình ứng dụng và người sử dụng.
Phần cứng bao gồm CPU, bộ nhớ, các thiết bị nhập xuất, đây là những tài nguyên của máy tính.
Chương trình ứng dụng như các chương trình dịch, hệ thống cơ sở dữ liệu, các trò chơi, và các chương
trình thương mại. Các chương trình này sử dụng tài nguyên của máy tính để giải quyết các yêu cầu của
người sử dụng. Hệ điều hành điều khiển và phối hợp việc sử dụng phần cứng cho những ứng dụng khác
nhau của nhiều người sử dụng khác nhau. Hệ điều hành cung cấp một môi trường mà các chương trình
có thể làm việc hữu hiệu trên đó.
1
Hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ điều hành - Người đăng: Hưng Hugo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
195 Vietnamese
Hệ điều hành 9 10 968