Ktl-icon-tai-lieu

Hệ điều hành

Được đăng lên bởi Thái Thế
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương III:

 1. Các quan sát:
 Quan sát:

a) Quan sát 1: Ngã tư đường phố
b) Quan sát 2: Hoạt động của trường em

c) Quan sát 3: Buổi tập nghi thức đội

 Nhận xét:

Các phương tiện điều khiển có vai trò quan trọng

 2. Cái gì điều khiển máy tính

Hệ điều hành là phương tiện điều khiển các hoạt động của máy
tính
Điều khiển hoạt động
phần cứng và phần mềm
VAI TRÒ CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH
Tham gia vào quá trình
xử lí thông tin

Khi máy tính làm
việc thì các thiết bị
phần cứng và phần
mềm sẽ như thế nào?

m
mề
ần
Ph

ị
b
t
ế
i
Th
ng
ứ
c
phần

Cùng hoạt động
và tham gia vào
quá trình xử lí
thông tin

Để phần cứng và phần mềm
hoạt động nhịp nhàng cần có một hệ
thống điều khiển, đó là gì?

HỆ ĐIỀU HÀNH
là gì?

HỆ ĐIỀU HÀNH

Hệ điều hành
có vai trò như
thế nào?

Quan sát 1

Giao thông bị tắt ngẽn

Hình 1

Kh
ông
xả
tắc
ngh y r a t
ìn
ẽn
gia h trạ
o t h ng
ông

Hình 2

Em có nhận xét gì về tình trạng giao thông tại ngã tư trong 2 hình trên ?
=> Đèn tín hiệu giao thông, cảnh sát giao thông, hệ thống phân
luồng giao thông đóng vai trò điều khiển hoạt động giao thông

Thời khóa biểu bị mất?

=> Thời khóa biểu: đóng vai
trò quan trọng trong việc điều
khiển hoạt động dạy và học ở
nhà trường
Học sinh không
biết sẽ học môn gì?

Mình dạy lớp
nào nhỉ?

Giả sử không có người

=> Liên đội trưởng giữ vai trò
điều khiển thì điều gì sẽ
là người điều khiển liên đội

xảy ra?

an
u
Q

t
sá

3

Câu
4: Điền
từ
còn
thiếu
vào
chỗ trống:
Câu
2:
Vì
sao
em
cần
có
thời
khoá
biểu?
1
:
chúng
ta
cần
có hệ
thống
đèn10
tín hiệu giao
Câu 3: Phần mềm học gõ bàn
phím
bằng
thông
ởtay
ngã
đường
phố?
(1)là hệ
(2)Vì sao?
ngón
cótư
phải
điều
Hệ
điều hành
máy
tính……………….tất
cảhành
các thiếtkhông?
bị……......................và

( 3) cóđiều
mọi……………………….hoạt
độngđèn
trên
máy
tính
=>
Nókhông
không
khiển
mọitín
hoạt
động
của máy
cũngđiểm tại
Vì
nếu
hệ thống
hiệu
giao thông
vàotính
giờ cao

A Vì
như
thực
hiện
các
phần
mềm
nếu
không
có
thờigiao
khoá
biểu
em khác.
không biết địa điểm trường học.
đó
sẽviệc
xảy
ra ùn
tắc
thông.

=>
Phần
mềm
học
gõ bàn
phím
bằnggiao
10 thông
ngón
tay
không
là hệ
B Nếu
Vì
nếu
không
không
cócó
thời
hệkhoá
thống
biểu
đèn
em
tínkhông
hiệu
biết
vị trí lớp
đường
học
của
phốphải
em.
không
đẹp.

điều hành phần cứng
chương trình
Vì nếu không có thời
hệ thống
khoáđèn
biểutín
emhiệu
không
giaobiết
thông
họcngười
môn gì
đi để
đường
chuẩn
sẽbị
C sách
đi lênvở.
lề đường.

điều biểu
khiểnem sẽ không biết có nên đưa áo mưa đi
D Tất
đều sai.
Nếucảkhông
có thời khoá
học không.

- Học thuộc bài...
Chương III:
Chương III:
Hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ điều hành - Người đăng: Thái Thế
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hệ điều hành 9 10 723