Ktl-icon-tai-lieu

hệ điều hành

Được đăng lên bởi hamanhtuanyl
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 730 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi trắc nghiệm Môn học Hđiều nh
1. Hệ điều hànhphần mềm
a. luôn luôn phải có để máy tính hoạt động
b. điều khiển thiết bị phần cứng
c. quản lý và phân phối tài nguyêny tính phục vụ cho các ứng dụng
d. Tất cả các câu trên đều đúng
2. Hệ điều hành thiết kế theo kiểu microkernel tất cả các đặc trưng sau ngoại trừ
a. việc mở rộng chức năng sẽ dễ dàng
b. chỉ những chức năngbản mới được hiện thực trong kernel
c. phần lớn các dịch vụ được hiện thực trong user space
d. giao tiếp giữa client service provider được thực hiện thông qua chế shared
memory
3. Việc truyền thông số từ chương trình ứng dụng đến hệ điều hành có thể thực hiện bằng
cách lưu thông số trong
a. các thanh ghi
b. stack
c. vùng nhớ trong bộ nhớ chính
d. Tất cả các câu trên đều đúng
4. Ưu điểm chính của time-sharing system so với multiprogrammed system.
a. Chi phí quản lý các process nhỏ hơn
b. Tăng hiệu suất của CPU
c. Thời gian đáp ứng (response time) nhỏ hơn
d. Giảm burst time của process
5. Trong ngôn ngữ C: &a sẽ cho biết
a. địa chỉ biến a trong không gian nhớ của process
b. địa chỉ hiện tại của biến a trong RAM
c. địa chỉ thực của biến a
d. chưa biết!!!
6. Kỹ thuật Overlay được áp dụng khi:
a. khôngn vùng nhớ để chạy chương trình.
b. chương trìnhkích thước lớn hơnng nhớ.
c. chương trình kích thước nhở hơn vùng nhớ.
7. Khi bộ nhớ hiện tượng phân mảnh(fragmentation) qua nhiều tHĐH sẽ:
a. tiến hành thu gom những Hole nhỏ thành Hole lớn hơn.
b. loại bỏ bớt một số process.
c. treoy.
8. Với một hệ thống đa chương trình thì bộ nhớ sẽ:
a. hệ điều hành được nạp.
b. hệ điều hành một process.
c. hệ điều hành nhiều process.
9. Một trang bộ nhớ được quản bởi:
a. một phần tử trong bản trang.
b. PR (present bit).
c. PF(page frame number).
10. Trong kỹ thuật phân trang (Paging) khi bộ nhớ thực đầy thìH sẽ:
a. tiến hành nạp lại các trang.
hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ điều hành - Người đăng: hamanhtuanyl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
hệ điều hành 9 10 728