Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG BACKUP VÀ TRONG DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi chugnv
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁCH KHOA
***************************************************
ĐỀ ÁN THỰC TẬP

HỆ THỐNG BACKUP VÀ TRONG DOANH NGHIỆP
RESTORE

Sinh viên thực hiện : Hồ Tuấn Nghĩa
Lớp : G02K4

Mục lục

1. Hệ thống backup dữ liệu trong doanh nghiệp .
2. Người quản trị hệ thống backup và restore dữ liệu trong doanh nghiệp cần chú ý
3. Các giải Pháp Backup
3.1: Dùng giải pháp DAS (Direct Attached Storage)
3.2: Dùng giải pháp NAS (Network Attached Storage)
3.3: Dùng giải pháp SANs (Storage Area Networks)
4. Các loại Backup thường dùng trong doanh nghiệp
4.1: Back up có các dạng sau: Normal, Differential, Incremental, Copy và Daily.
4.2: Sự kết hợp của các kiểu back up
4.3: Một số thiết bị Backup
- Tape
- Autoloader
- Tape Library
5. Phần mềm backup hiệu quả cho các Doanh Nghiệp

1

Lời mở đầu

2

1. Hệ thống backup dữ liệu trong doanh nghiệp là rất cần thiết
nhưng chưa được sử dụng một cách có hiệu quả .
Cũng giống như việc mua bảo hiểm, sao lưu dữ liệu là một việc hết sức
quan trọng đối với các doanh nghiệp. Chúng ta đều biết tầm quan trọng
của việc đó tuy nhiên rất nhiều doanh nghiệp lại không chủ động tạo cho
mình một hệ thống sao lưu dữ liệu đủ tin cậy để đảm bảo hoạt động của
doanh nghiệp nếu có bất trắc xảy ra.
Một kết quả khảo sátcho thấy doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam không
coi việc sẵn sàng ứng phó thảm họa là một ưu tiên hàng đầu cho tới khi họ
gặp phải sự cố mất mát dữ liệu hoặc thảm họa.
-

Có tới 30% số đơn vị tham gia khảo sát tại Việt Nam hiện không có
kế hoạch sẵn sàng ứng phó thảm họa

-

50% số đơn vị cho rằng ứng phó thảm họa không phải là ưu tiên đối
với họ.

Với mức độ ưu tiên như vậy, khi xảy ra sự cố, thiệt hại mà các doanh
nghiệp này phải hứng chịu là rất lớn, thậm chí một số doanh nghiệp bị
ngưng trệ hoạt động kinh doanh.
Do đó, việc cần có một công cụ để có thể sao lưu và phục hồi dữ liệu là
điều tối quan trọng. Các doanh nghiệp nhỏ thường sử dụng các phần mềm
sao sao lưu dữ liệu dành cho cá nhân, họ cho như vậy là không có vấn đề
gì nhưng sau vài tháng hoặc vài năm khi dữ liệu đã nhiều lên, vấn đề sẽ
phát sinh.. May mắn thay là gần đây việc thiết lập một hệ thống sao chép,
lưu trữ và phục hồi dữ liệu đã tiêu tốn ít hơn cả về thời gian và tiền bạc của
1

doanh nghiệp so với chỉ vài năm về trước. Ngày càng nhiều các doanh
nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ hình thức lưu trữ bằng băng đĩa hoặc trên hệ
thống ổ đĩa cứng sang các ứng dụng sử dụng mạng nội bộ hoặc các dịch
vụ điện toán đám mây.

2. Người quản trị hệ thống backup ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁCH KHOA
***************************************************
ĐỀ ÁN THỰC TẬP
HỆ THỐNG BACKUP VÀ RESTORE
TRONG DOANH NGHIỆP
Sinh viên thực hiện : Hồ Tuấn Nghĩa
Lớp : G02K4
HỆ THỐNG BACKUP VÀ TRONG DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG BACKUP VÀ TRONG DOANH NGHIỆP - Người đăng: chugnv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
HỆ THỐNG BACKUP VÀ TRONG DOANH NGHIỆP 9 10 996