Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống kiểm soát giao thông nhóm 9_KHMT1_K5

Được đăng lên bởi Dương Chiến
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 4807 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CNTT
--------------

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Đề tài: Hệ thống kiểm soát giao thông
của cục cảnh sát giao thông.
Giáo viên hướng dẫn

:

Nguyễn Thị Thanh Bình

Nhóm sinh viên thực hiện

:

1. Bùi Thanh Hòa
2. Đào Văn Linh
3. Nguyễn Minh Đức
4. Phùng Minh Tuân
5. Phạm Văn Trường

Hệ thống kiểm soát giao thông

nhóm 9_KHMT1_K5

Lớp : KHMT1 – K5

2

Hệ thống kiểm soát giao thông

nhóm 9_KHMT1_K5

Lời nói đầu
Ngày nay tồn tại khá nhiều phương pháp để phát triển hệ thống. Các phương pháp
hướng chức năng nở rộ vào những năm 70, 80 của thế kỉ trước, lấy chức năng làm đơn vị
phân rã khi phân tích hệ thống, là phương pháp tự nhiên và dễ hiểu. Tuy nhiên nhược
điểm của hệ thống được xây dựng theo phương pháp này là khó sửa chữa, khó nâng cấp
và khả năng tái sử dụng thấp. Ra đời từ đầu năm 90 đến nay, phương pháp hướng đối
tượng khắc phục các nhược điểm trên, lấy đối tượng làm đơn nguyên cơ bản của hệ
thống. Trong phương pháp này các đối tượng tin học dùng để phản ánh hay mô phỏng
các đối tượng trong thế giới thực nên rất tự nhiên và dễ hiểu.
Ngôn ngữ UML là một loại kí pháp mô hình hóa đối tượng, có thể sử dụng trong
mọi tiến trình, xuyên suốt vòng đời phát triển. UML cung cấp các mô hình để diễn tả hệ
thống theo các góc nhìn nhất định.
Vận dụng phương pháp hướng đối tượng, ngôn ngữ mô hình hóa UML, nhóm em
xin chọn đề tài “Hệ thống kiểm soát giao thông của cục cảnh sát giao thông” để tìm hiểu
quy trình phát triển một hệ thống thông tin bao gồm các giai đoạn chính: tìm hiểu nhu
cầu, phân tích, thiết kế, cài đặt, khai thác, bảo dưỡng.
Nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô giáo Nguyễn Thị Thanh Bình,
giảng dạy bộ môn phân tích thiết kế hướng đối tượng đã truyền đạt, giảng dạy cho chúng
em những kiến thức, những kinh nghiệm qúy báu trong thời gian học tập và rèn luyện, tận
tình hướng dẫn chúng em trong quá trình làm báo cáo này.
Tuy nhiên, do thời gian và trình độ có hạn nên báo cáo này chắc chắn không tránh khỏi
những thiếu sót, nhóm em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cô và toàn thể các
bạn. Nhóm em xin chân thành cảm ơn !

MỤC LỤC
3

Hệ thống kiểm soát giao thông

nhóm 9_KHMT1_K5

4

Hệ thống kiểm soát giao thông

STT Họ và tên thành viên
1

2
3

Bùi Thanh Hòa
Đào Văn Linh

nhóm 9_KHMT1_K5

Nội dung công việc
Biểu đồ use case
Ca sử dụng dịch vụ
Đặc tả use case trạm con
Ca sử dụng tổng hợp thông tin

Nguyễn Minh Đức

4

Phùng Minh Tuân

5

Phạm Văn Trường

Đ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CNTT
--------------
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Đề tài: Hệ thống kiểm soát giao thông
của cục cảnh sát giao thông.
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Thanh Bình
Nhóm sinh viên thực hiện : 1. Bùi Thanh Hòa
2. Đào Văn Linh
3. Nguyễn Minh Đức
4. Phùng Minh Tuân
5. Phạm Văn Tờng
Hệ thống kiểm soát giao thông nhóm 9_KHMT1_K5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống kiểm soát giao thông nhóm 9_KHMT1_K5 - Người đăng: Dương Chiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Hệ thống kiểm soát giao thông nhóm 9_KHMT1_K5 9 10 803