Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin quản trị

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1071 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ
BÀI 1. Thông tin và thông tin KT
I.Thông tin và vai trò của thông tin trong KT
1.Thông tin.
a) Khái niệm:
_ Đây là khái niệm được sử dụng hàng ngày
_ Người ta có thể tiếp nhận thông tin theo nhiều góc độ khác nhau
_ Tiếp nhận thông tin để làm tăng sự hiểu biết và từ đó có thể thay đổi lại
hành vi của mình.
b) Đặc điểm:
_ Có thể nhập, lưu trữ, xử lý và xuất thông tin.
c) Thể hiện: Dưới nhiều góc độ khác nhau như sóng, dòng điện.
d) Biểu diễn: Cùng một thông tin có thể biểu diễn dưới nhiều dạng khác
nhau.
e) Phân loại: gồm thông tin liên tục và thông tin rời rạc.
f) Đơn vị đo thông tin: Bản thân thông tin cũng đo được. Đơn vị nhỏ nhất là
bít
2. Vai trò của thông tin trong kinh tế
a) Khái niệm thông tin trong KT: bao gồm tất cả các thông tin có liên quan
tới lĩnh vực KT. Nó phản ánh tình trạng và kinh doanh hiện thời của tổ chức
KT< doanh nghiệp>
b) Vai trò: Cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp vì tất cả các thông tin
này sẽ liên quan tới tổ chức, quản lý, điều hành ra quyết định của một doanh
nghiệp. Qua đó có thể đánh giá nhịp sống và quy mô phát triển của doanh
nghiệp, triển vọng và nguy cơ tiềm ẩn của doanh nghiệp.
KL: Thông tin trong KT sẽ quyết định đến sự thành bại của DN.
II. Các phương pháp mã hoá thông tin kinh tế.
1.
Khái niệm: Mã khoá các đối tượng chính là xây dựng các bí danh cho
các đối tượng và nó có sự tương ứng 1:1
Bí danh: nhóm các kí hiệu chữ và số ngắn gọn.
2.
Mục tiêu của mã hoá.
- Tiết kiệm không gian nhớ
- Bảo mật thông tin
- Tìm kiếm và xử lý thông tin dễ dàng, nhanh chóng
3.
Các phương pháp mã hoá( có rất nhiều)
- Mã số liên tiếp: Dùng dãy số tự nhiên để mã hoá theo trình tự xuất hiện
của đối tượng. VD: khách hàng xuất hiện: 1,2,3,4…

- Mã số khoảng cách: Dùng một khoảng số để mã hoá cho từng nhóm đối
tượng. VD: văn phòng phẩm: 1 -:- 100: các loại bút mực, 101-:- 200: các
loại bút chì, 201-:- 250 các loại bút bi.
- Mã cả phần chữ và số: Dùng phần chữ để gợi nhớ cho đối tượng, phần số
chỉ thứ tự xuất hiện. VD: BM001, BH002.
- Mã gợi nhớ: Chủ yếu dùng các kí hiệu gợi nhớ. VD: mã hoá cho tên đội
bóng.
- Mã phân cấp: Phân cấp theo từng khoảng đoạn, mỗi khoảng, đoạn mang ý
nghĩa khác nhau và phân cấp theo kiểu cấu trúc cây. VD: 01/02/01/03 hoặc
1.2.1.3.
III. Quy trình xử lý thông tin kinh tế.
1.
Khái niệm:
- Quản lý xử lý thông tin kinh tế là sử dụng các phương pháp, công cụ để
biến thông tin đầu vào thành đầu ra mà có ích cho quản lý.
- Các bước xử lý thông tin kinh tế bao gồm: Thu th...
CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ
BÀI 1. Thông tin và thông tin KT
I.Thông tin và vai trò của thông tin trong KT
1.Thông tin.
a) Khái niệm:
_ Đây là khái niệm được sử dụng hàng ngày
_ Người ta có thể tiếp nhận thông tin theo nhiều góc độ khác nhau
_ Tiếp nhận thông tin để làm tăng sự hiểu biết và từ đó có thể thay đổi lại
hành vi của mình.
b) Đặc điểm:
_ Có thể nhập, lưu trữ, xử lý và xuất thông tin.
c) Thể hiện: Dưới nhiều góc độ khác nhau như sóng, dòng điện.
d) Biểu diễn: Cùng một thông tin có thể biểu diễn dưới nhiều dạng khác
nhau.
e) Phân loại: gồm thông tin liên tục và thông tin rời rạc.
f) Đơn vị đo thông tin: Bản thân thông tin cũng đo được. Đơn vị nhỏ nhất là
bít
2. Vai trò của thông tin trong kinh tế
a) Khái niệm thông tin trong KT: bao gồm tất cả các thông tin có liên quan
tới lĩnh vực KT. Nó phản ánh tình trạng và kinh doanh hiện thời của tổ chức
KT< doanh nghiệp>
b) Vai trò: Cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp vì tất cả các thông tin
này sẽ liên quan tới tổ chức, quản lý, điều hành ra quyết định của một doanh
nghiệp. Qua đó có thể đánh giá nhịp sống và quy mô phát triển của doanh
nghiệp, triển vọng và nguy cơ tiềm ẩn của doanh nghiệp.
KL: Thông tin trong KT sẽ quyết định đến sự thành bại của DN.
II. Các phương pháp mã hoá thông tin kinh tế.
1. Khái niệm: Mã khoá các đối tượng chính là xây dựng các bí danh cho
các đối tượng và nó có sự tương ứng 1:1
Bí danh: nhóm các kí hiệu chữ và số ngắn gọn.
2. Mục tiêu của mã hoá.
- Tiết kiệm không gian nhớ
- Bảo mật thông tin
- Tìm kiếm và xử lý thông tin dễ dàng, nhanh chóng
3. Các phương pháp mã hoá( có rất nhiều)
- Mã số liên tiếp: Dùng dãy số tự nhiên để mã hoá theo trình tự xuất hiện
của đối tượng. VD: khách hàng xuất hiện: 1,2,3,4…
Hệ thống thông tin quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin quản trị - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hệ thống thông tin quản trị 9 10 768