Ktl-icon-tai-lieu

HTML

Được đăng lên bởi tuanhenry
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HTML
<html> Xác định một văn bản dạng HTML
<body> Xác định phần thân của tài liệu
<h1> to <h6> Xác định header từ 1 đến 6
<p> Xác định một đoạn văn
<br> Chèn một dòng trắng
<hr> Xác định một đường thẳng
<!--> Xác định vùng chú thích
<b> Định dạng chữ đậm
<big> Định dạng chữ lớn
<em> Định dạng kiểu chữ được nhấn mạnh
<i> Chữ in nghiêng
<small> Chữ nhỏ
<strong> Chữ đậm
<sub> định dạng subscripted (chữ nhỏ)
HTML - Trang 2
HTML - Người đăng: tuanhenry
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
HTML 9 10 904