Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cách tải lại khi tải bằng IDM bị lỗi

Được đăng lên bởi quynhthcsvr
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn cách Resume Download IDM khi bị
lỗi
Posted by: Nguyễn Hải August 20, 2013 in Thủ thuật, Thủ thuật Internet 1 Comment

Khi sử dụng IDM, có lúc bạn sẽ gặp tình trạng không thể tải tiếp (Resume
Download) file bạn cần. Vtech360 chia sẻ thủ thuật nhỏ để Resume Download IDM
khi bị lỗi một cách đơn giản và hiệu quả nhất.

Hướng dẫn cách Resume Download IDM khi bị lỗi

Hướng dẫn cách Resume Download IDM khi bị lỗi


Download IDM 6.17 Full Crack – Phần mềm tăng tốc download
Bạn thường xuyên tải phim, nhạc, dữ liệu, điều gì xảy ra nếu như bạn đã tải tới 80-90%
mà tự nhiên mất điện, mất mạng. Khi kết nối lại thì không Resume Download
IDM được, thật là bức xúc phải không, bạn sẽ làm gì ? Hì hục tải lại từ đầu File đó à, mất
khá nhiều thời gian đó.

Bạn thực hiện các bước bên dưới để có thể tải tiếp file đó từ IDM
Bước 1: Click phải vào File tải bị lỗi, chọn Properties

Bước 2: Copy Link tại khung Refere

Bước 3: Mở trình duyệt Google Chrome hay Firefox hoặc trình duyệt nào đó bạn hay
dùng. Sau đó dán đường link vừa copy ở bước 2 lên khung địa chỉ Web.
Click phải vào Download và chọn Sao chép địa chỉ liên kết

Bước 4: Mở lại IDM, Click phải vào file cần tải tiếp, chọn Properties.
Nhấn chuột phải vào khung Address và chọn Paste rồi nhấn Ok

Bước 5: Click phải vào file cần tải và chọn Resume Download

Ngay lập tức File bị lỗi sẽ được tải tiếp từ phần bị lỗi trước đó.
Hi vọng thủ thuật này sẽ giúp ích cho các bạn gặp phải Resume Download IDM bị lỗi
Chúc bạn thành công !

...


 !"#$%&'%&()*+,'*+,-(.
/01'2345678-4không thể tải tiếp (Resume
Download)94:;<)=&>+,?@AResume Download IDM
khi bị lỗiB@C#DEFG#H;
Resume Download IDM khi bị lỗi
Hướng dẫn cách Resume Download IDM khi bị lỗi
=;(IJ.-K:LMN
O4PQR#7'4'SF'@L8Q#-T4@U#V&WX&Y
EZRH@F'H4;/TN48không Resume Download
IDM@[',E\Q37#]'45E8^81#4_@:J@2E'H
LP@2;
Hướng dẫn cách tải lại khi tải bằng IDM bị lỗi - Trang 2
Hướng dẫn cách tải lại khi tải bằng IDM bị lỗi - Người đăng: quynhthcsvr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn cách tải lại khi tải bằng IDM bị lỗi 9 10 335