Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cách tạo blog Wordpress

Được đăng lên bởi tuanduc
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1536 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO BLOG WORDPRESS
Cách tạo lập blog wordpress cũng đơn giản giống như blog yahoo, blogger,
hay opera vậy. Blog wordpress mang tính cộng đồng, khi bạn post (viết 1 bài)
thì những người khác cũng sẽ thấy được bài của bạn.
Trước khi bắt đầu bạn cần phải có 1 địa chỉ email.
BƯỚC 1: Vào trang  :
Username: đánh vào tên tài khoản (user name)của bạn muốn tạo (ví dụ
blogtinhoc). Đây sẽ là tên dùng để đăng nhập (login) vào Wordpress
Email Address: địa chỉ email của bạn. WordPress sẽ gửi mật khẩu (password)
vào email này
Legal flotsam: đây là qui định sử dụng cũng như cam kết của bạn đối với
wordpress. Bạn đánh dấu chọn (check) vào ô vuông (box) [ x] I have read and
agree to the fascinating terms of service. Và chọn (.) Just a username, please.
Rồi nhấn chuột (click) Next . Sau khi bạn click Next , nếu mọi việc thành công
(như username, địa chỉ email hợp lệ…) thì WordPress sẽ gửi một đường link
vào email của bạn để xác nhận.
BƯỚC 2: Bạn mở email của bạn ra, sẽ có 1 thư có tiêu đề Activate tên
account của bạn (ví dụ Active blogtinhoc) . Bạn click vào đường link có trong
email ví dụ  để kích hoạt
tài khoản. Nó dẫn bạn trở lại trang WordPress cùng với user name và
password của bạn đồng thời WordPress cũng sẽ gửi cho bạn một email nữa
trong đó có chứa username và password.
BƯỚC 3: Vào  dùng username và password đã có để
login.
Click vào Register a blog trên góc phải màn hình [Hoặc Click “Blog Stats”
>> Bạn sẽ thấy thông báo No blog.. yet You don’t appear to have any blogs
yet, why not start one? Bạn click vào Start One >> ] Get another
WordPress.com blog in seconds:
Blog Domain: tên trang blog của bạn (không cần phải giống với username ở
trên). Bạn chọn tên nào dễ nhớ, có ý nghĩa đối với bạn miễn sao phải hợp lệ và
tên này chưa ai dùng đến (ví dụ blogtinhoc, khi đó địa chỉ trang blog của bạn
sẽ là )
Blog Title: tiêu đề trang blog, lĩnh vực bạn quan tâm hoặc câu gì đó bạn cảm
thấy thích..
1

Language: bạn chọn ngôn ngữ chính để hiển thị, bạn chọn tiếng Anh (enEnglish) hoặc tiếng Việt (vi-Tiếng Việt) đều được. Trang blog có ngôn ngữ
chính là en-English nhưng vẫn hiện thị được tiếng Việt.
Click [Create Blog] >>. Nếu không có lỗi gì thì kể từ lúc này bạn đã có được
1 blog . Click [My Dashboard] >>
[Write]*: để viết bài cho blog, sau khi soạn thảo xong click Publish để đưa lên
blog cho mọi người xem
[Manage]*: quản lý các bài đã viết ...
HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO BLOG WORDPRESS
Cách tạo lập blog wordpress cũng đơn giản giống như blog yahoo, blogger,
hay opera vậy. Blog wordpress mang tính cộng đồng, khi bạn post (viết 1 bài)
thì những người khác cũng sẽ thấy được bài của bạn.
Trước khi bắt đầu bạn cần phải có 1 địa chỉ email.
BƯỚC 1: Vào trang http://wordpress.com/signup :
Username: đánh vào tên tài khoản (user name)của bạn muốn tạo (ví dụ
blogtinhoc). Đây sẽ tên dùng đ đăng nhập (login) vào Wordpress
Email Address: địa chỉ email của bạn. WordPress sẽ gửi mật khẩu (password)
vào email này
Legal flotsam: đây qui định sử dụng cũng như cam kết của bạn đối với
wordpress. Bạn đánh dấu chọn (check) vào ô vuông (box) [ x] I have read and
agree to the fascinating terms of service. chọn (.) Just a username, please.
Rồi nhấn chuột (click) Next . Sau khi bạn click Next , nếu mọi việc thành công
(như username, địa chỉ email hợp lệ…) thì WordPress sẽ gửi một đường link
vào email của bạn để xác nhận.
BƯỚC 2: Bạn m email của bạn ra, sẽ 1 thư có tiêu đề Activate tên
account của bạn (ví dụ Active blogtinhoc) . Bạn click vào đường link trong
email dụ http://wordpress.com/activate/4wjbkkmkad15oe4185 đ kích hoạt
tài khoản. dẫn bạn trở lại trang WordPress ng với user name
password của bạn đồng thời WordPress cũng sẽ gửi cho bạn một email nữa
trong đó có chứa username và password.
BƯỚC 3: Vào http://wordpress.com/ ng username và password đã có để
login.
Click vào Register a blog trên góc phải màn nh [Hoặc Click “Blog Stats”
>> Bạn s thấy thông báo No blog.. yet You don’t appear to have any blogs
yet, why not start one? Bạn click vào Start One >> ] Get another
WordPress.com blog in seconds:
Blog Domain: tên trang blog của bạn (không cần phải giống với username
trên). Bạn chọn tên nào dễ nhớ, có ý nghĩa đối với bạn miễn sao phải hợp lệ và
tên này chưa ai dùng đến (ví dụ blogtinhoc, khi đó địa chỉ trang blog của bạn
sẽ là http://blogtinhoc.wordpress.com)
Blog Title: tiêu đề trang blog, lĩnh vực bạn quan tâm hoặc câu đó bạn cảm
thấy thích..
1
Hướng dẫn cách tạo blog Wordpress - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cách tạo blog Wordpress - Người đăng: tuanduc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hướng dẫn cách tạo blog Wordpress 9 10 328