Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cài đặt Moodle

Được đăng lên bởi manhhao19
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOODLE CỤC BỘ TRÊN WINDOWS
dùng để biên soạn giáo trình trên máy tính trước khi đưa vào sử dụng trực tuyến
1. Mở đầu
Moodle là một platform hoạt động theo cơ chế của một hệ thống quản lí học tập (LMS – Learning
Management System). Moodle được viết tắt từ Modular, Object-Oriented, Dynamic Learning
Environment, nghĩa là “Môi trường học tập theo phân đoạn, hướng đối tượng và năng động”.
Khi sử dụng chính thức, platform Moodle thường được cài trên mạng, thông qua một máy chủ có
tên miền truy cập được trên World Wide Web. Việc cài đặt và quản trị platform này thường do bộ
phận quản trị mạng thực hiện. Tuy nhiên, việc biên soạn giáo trình thường ít khi được làm trực tiếp
trên mạng, do có nhiều bất tiện và rủi ro. Để làm việc đó, người giáo viên có thể cài đặt một máy
chủ (giả lập) trên chính máy tính cá nhân của mình, cho vận hành cục bộ để làm nháp, làm thử. Sau
khi đã hoàn tất việc biên soạn trên máy tính cá nhân, giáo viên có thể làm một bản sao, tiếp theo
đưa lên trên mạng hồi phục nguyên dạng rồi đưa vào sử dụng.
2. So sánh máy chủ chính thức và máy chủ giả lập
Thông số

Máy chủ chính thức (mạng toàn cầu)

Máy chủ giả lập (cục bộ)

Máy chủ

Do quản trị mạng phụ trách

Dùng phần mềm XAMPP

Cơ sở dữ liệu

MySQL, thông số truy cập do quản trị MySQL, thông số truy cập được
mạng phụ trách
quản lí bằng công cụ
phpMyAdmin trong máy chủ
giả lập XAMPP

Địa chỉ truy cập

http://tên-miền-máy-chủ

http://localhost

IP

Do quản trị mạng phụ trách

127.0.0.1

Khả năng kết nối

Truy cập từ mạng toàn cầu, 24/7

Chỉ dùng được trên chính máy
cá nhân có cài đặt máy chủ giả
lập

3. Các bước cài đặt
Bước 1. Tải phần mềm:
●

Tập tin cài đặt XAMPP dạng .exe: 

●

Gói cài đặt Moodle dạng nén: 

Bước 2. Cài đặt máy chủ giả lập:
●

Nhấn đúp lên tập tin cài đặt XAMPP và cài đặt theo hướng dẫn của phần mềm. Nên để mọi
thông số thiết lập theo mặc định. Khi cài đặt xong, toàn bộ hệ thống máy chủ giả lập sẽ được
lưu trong ổ cứng máy tính tại thư mục C:\xampp.

●

Kể từ đó, máy chủ sẽ truy cập được thông qua trình duyệt web (Internet Explorer, Mozilla
Firefox,...) tại địa chỉ: http://localhost hay http://127.0.0.1.

Nguyễn Tấn Đại – HocHanh.info

Hướng dẫn cài đặt Moodle trên máy cục bộ (1/6)

Bước 3. Tạo cơ sở dữ liệu cho platform
●

Mở máy chủ giả lập bằng biểu tượng XAMPP Control Panel trên màn hình. Bảng điều
khiển XAMPP sẽ xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình.

●

Khởi động hai dịch vụ Apache và MySql bằng cách nhấn các nú...
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOODLE CỤC BỘ TRÊN WINDOWS
dùng để biên soạn giáo trình trên máy tính trước khi đưa vào sử dụng trực tuyến
1. Mở đầu
Moodle một platform hoạt động theo chế của một hệ thống quản học tập (LMS Learning
Management System). Moodle được viết tắt từ Modular, Object-Oriented, Dynamic Learning
Environment, nghĩa là “Môi trường học tập theo phân đoạn, hướng đối tượng và năng động”.
Khi sử dụng chính thức, platform Moodle thường được cài trên mạng, thông qua một y chủ
tên miền truy cập được trên World Wide Web. Việc cài đặt quản trị platform này thường do bộ
phận quản trị mạng thực hiện. Tuy nhiên, việc biên soạn giáo trình thường ít khi được làm trực tiếp
trên mạng, do nhiều bất tiện rủi ro. Để làm việc đó, người giáo viên thể cài đặt một máy
chủ (giả lập) trên chính máy tính nhân của mình, cho vận hành cục bộ để làm nháp, làm thử. Sau
khi đã hoàn tất việc biên soạn trên y tính nhân, giáo viên thể làm một bản sao, tiếp theo
đưa lên trên mạng hồi phục nguyên dạng rồi đưa vào sử dụng.
2. So sánh máy chủ chính thức và máy chủ giả lập
Thông số Máy chủ chính thức (mạng toàn cầu) Máy chủ giả lập (cục bộ)
Máy chủ Do quản trị mạng phụ trách Dùng phần mềm XAMPP
Cơ sở dữ liệu MySQL, thông số truy cập do quản trị
mạng phụ trách
MySQL, thông số truy cập được
quản bằng công cụ
phpMyAdmin trong máy chủ
giả lập XAMPP
Địa chỉ truy cập http://tên-miền-máy-chủ http://localhost
IP Do quản trị mạng phụ trách 127.0.0.1
Khả năng kết nối Truy cập từ mạng toàn cầu, 24/7 Chỉ dùng được trên chính y
nhân i đặt máy chủ giả
lập
3. Các bước cài đặt
Bước 1. Tải phần mềm:
Tập tin cài đặt XAMPP dạng .exe: http://www.xampp.org
Gói cài đặt Moodle dạng nén: http://www.moodle.org
Bước 2. Cài đặt máy chủ giả lập:
Nhấn đúp lên tập tin cài đặt XAMPP và cài đặt theo hướng dẫn của phần mềm. Nên để mọi
thông số thiết lập theo mặc định. Khi cài đặt xong, toàn bộ hệ thống máy chủ giả lập sẽ được
lưu trong ổ cứng máy tính tại thư mục C:\xampp.
Kể từ đó, y chủ sẽ truy cập được thông qua trình duyệt web (Internet Explorer, Mozilla
Firefox,...) tại địa chỉ: http://localhost hay http://127.0.0.1.
Nguyễn Tấn Đại – HocHanh.info Hướng dẫn cài đặt Moodle trên máy cục bộ (1/6)
Hướng dẫn cài đặt Moodle - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cài đặt Moodle - Người đăng: manhhao19
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hướng dẫn cài đặt Moodle 9 10 741