Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cơ bản về NXD cho người mới bắt đầu

Được đăng lên bởi atlas93
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2906 lần   |   Lượt tải: 6 lần
HOÀN MỸ SOLUTIONS


EMAIL: info@hoanmy.net
HOTLINE: 0906.35.77.78

I. Điều khiển máy Bootrom từ máy khác (máy con hoặc máy tính tiền)
Có 2 phần mềm để làm việc này
1. VNC Viewer


Nhập IP của máy Bootrom, chú ý có :1 sau địa chỉ IP. (Ví dụ: 192.168.1.2:1)
Nhấn Connect, chương trình sẽ hỏi mật khẩu. Nhập mật khẩu đã set trước.
(Ví dụ: hoanmy)
Sau khi nhập mậ khẩu đúng, chương trình sẽ hiện ra màn hình để điều khiển máy Bootrom.
2. Teamviewer

Nhập ID va Pass của Teamview, nhấn Connect sẽ xuất hiện màn hình bên dưới

HOÀN MỸ SOLUTIONS


EMAIL: info@hoanmy.net
HOTLINE: 0906.35.77.78

II. Bật chế độ Super WKS để chỉnh sửa file anh máy con hoặc cập nhật
game.
Khi nào cần bật chế độ Super WKS?
Khi bạn cần chỉnh sửa file ảnh máy con vì theo mặc định NXD, window máy con và ổ game sẽ bị đóng
băng.
Nghĩa là mọi thay đổi trong quá trình sử dụng sẽ mất sau khi máy con khởi động lại. (cài phần mềm,
download, cập nhật game,...)
Cách bật. (Lưu ý: Máy muốn bật chế độ Super WKS phải đang trong trạng thái tắt - Shutdown)
1. Điều khiển máy Bootrom từ máy khác hoặc làm trực tiếp trên máy bootom
2. Mở giao diện NXD Boot Manager

HOÀN MỸ SOLUTIONS


EMAIL: info@hoanmy.net
HOTLINE: 0906.35.77.78

3. Chọn máy cần bật chế độ WKS, nhấn vào nút Super WKS

4. Click chọn ổ Game trong mục App Disk

Chọn OK

HOÀN MỸ SOLUTIONS


EMAIL: info@hoanmy.net
HOTLINE: 0906.35.77.78

Sau khi mở chế độ Super WKS thì trong giao diện Boot Manager máy con sẽ hiển thị màu đỏ.

6. Bật máy con lên, lúc này ta có thể thay đổi bản window máy con (cài, xóa phần mềm, cập nhật game)
7. Sau khi thay đổi hoàn tất, tắt máy con đi
8. Quay lại máy Bootrom, chọn vào máy đang bật WKS, nhấn chọn nút Super WKS.
Lúc này những thay đổi từ máy con sẽ được lưu vào file ảnh.
Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng cho toàn bộ máy con trong lần khởi động sau.

III. Thêm game mới vào danh sách game hiện có hoặc xóa bớt game
1. Chọn 1 máy con bất kỳ để chép thêm game hoặc xóa bớt game
2. Bật chế độ Super WKS cho máy con này (Lưu ý: Chọn ổ Game khi bật chế độ WKS)
3. Bật máy con và tiến hành copy game mới vào ổ Game hoặc xóa game.
4. Sau khi copy hoàn tất hoặc xóa, tắt máy con
5. Tắt chế độ Super WKS của máy con để lưu lại game vừa thêm vào hoặc xóa đi.
Game mới thêm vào hoặc xóa đi sẽ được cập nhật sau khi các máy con khởi động lại.

HOÀN MỸ SOLUTIONS


EMAIL: info@hoanmy....
HOÀN M SOLUTIONS EMAIL: info@hoanmy.net
www.HoanMy.net HOTLINE: 0906.35.77.78
I. Điều khiển máy Bootrom từ máy khác (máy con hoặc máy tính tiền)
Có 2 phần mềm để làm việc này
1. VNC Viewer
http://www.realvnc.com/download/viewer/
Nhập IP của máy Bootrom, chú ý có :1 sau địa chỉ IP. (Ví dụ: 192.168.1.2:1)
Nhấn Connect, chương trình sẽ hỏi mật khẩu. Nhập mật khẩu đã set trước.
(Ví dụ: hoanmy)
Sau khi nhập mậ khẩu đúng, chương trình sẽ hiện ra màn hình để điều khiển máy Bootrom.
2. Teamviewer
http://www.teamviewer.com/en/download/windows.aspx
Nhập ID va Pass của Teamview, nhấn Connect sẽ xuất hiện màn hình bên dưới
Hướng dẫn cơ bản về NXD cho người mới bắt đầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cơ bản về NXD cho người mới bắt đầu - Người đăng: atlas93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hướng dẫn cơ bản về NXD cho người mới bắt đầu 9 10 203