Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn học orcad

Được đăng lên bởi nguyễn tấn phát
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: MỞ ĐẦU

Chương 1: MỞ ĐẦU
Mục tiêu cần đạt được:
Sinh viên biết cách setup được chương trình MultiSim 6.20 và OrCAD 9.2
Kiến thức cơ bản:
Nắm cơ bản về cách cài đặt các chương trình ứng dụng trên hệ điều hành Windows
Tài liệu tham khảo:
[1] Trần Hữu Danh – Bài Giảng OrCAD 9.2 – Khoa Công Nghệ Thông Tin và Truyền
Thông – Đại học Cần Thơ.
[2] Trần Hữu Danh – Bài Giảng MultiSim 6.20 – Khoa Công Nghệ Thông Tin và Truyền
Thông – Đại học Cần Thơ.
Nội dung chính:

Cài đặt MultiSim 6.20
Vấn đề này thật đơn giản, chúng ta chỉ cần
đưa đĩa CD-ROM MultiSim-Workbench 6.20 vào
ổ đĩa CD-ROM của máy tính của bạn, sau đó
chọn file setup.exe trong đĩa CD này và nhấp
double click chuột vào file setup.exe chúng ta sẽ

thấy và lần lượt làm theo các bước sau đây:
Nếu muốn setup chúng ta click chuột vào
Next để tiếp tục và chúng ta sẽ thấy:
Nếu muốn setup MultiSim thi chúng ta
chọn Yes để tiếp tục
Chọn Next để tiếp tục update các file
system cần thiết để cài đặt chương trình. Công
đoạn này chỉ được thưc hiện với máy tính cài
MultiSim lần đầu tiên. Các lần cài đặt tiếp theo
công đoạn này sẽ được bỏ qua. Sau khi chọn Next
để tiếp tục chúng ta sẽ thấy như sau:
Chọn Next để cập nhật hệ thống (điều này

Trần Hữu Danh

Trang 1

Chương 1: MỞ ĐẦU
chỉ xãy ra khi chúng ta setup MultiSim lần đầu tiên trên máy tính của bạn)
Chúng ta đợi và sẽ thấy hộp thoại sau đây
xuất hiện:
Nếu ta check Yes, I want to restart ... thi
máy tính sẽ khởi động trở lại để cập nhật lại hệ
thống. Nếu check vào No, I will restart ... later, thì
máy tính sẽ không khởi động lại và chúng ta sẽ
khởi động lại khi setup xong MultiSim. Chúng ta
nên check vào Yes để cho hệ thống cập nhật lại hệ
thống. Sau khi máy tính tự khởi động lại xong,
file setup.exe tự động kích hoạt trở lại và chúng ta
tiếp tục cài đặt chương trình. (nễu file setup.exe
không tự động kích hoạt – khi máy tính không có
chế độ Auto Play – chúng ta phải chọn lại file
setup.exe trong đĩa CD-ROM và nhấp double
click lên nó).
Chúng ta đợi một vài giây và chúng ta sẽ

thấy hộp hội thoại xuất hiện như hình bên.

Sau đó chúng ta chọn Next để tiếp tục.
Chọn Yes để tiếp tục

Trần Hữu Danh

Trang 2

Chương 1: MỞ ĐẦU
Chúng ta mở file readme.txt trong file seriel_number.zip để chép serial number vào, nhìn hình bên
dưới. Sau đó Copy rồi Paste vào Serial trong hộp thoại

User Information
Sau khi nhập vào Serial xong,
chọn Next để tiếp tục.

PE-5501-04510-

Chúng ta chờ vài giây để kiểm tra
xem Serial number for MultiSim
Personal có đúng không. Sau khi kiể...
Chương 1: M ĐẦU
Chương 1: M ĐẦU
Mc tiêu cn đạt được:
Sinh viên biết cách setup được chương trình MultiSim 6.20 và OrCAD 9.2
Kiến thc cơ bn:
Nm cơ bn v cách cài đặt các chương trình ng dng trên h điu hành Windows
Tài liu tham kho:
[1] Trn Hu Danh – Bài Ging OrCAD 9.2 – Khoa Công Ngh Thông Tin và Truyn
Thông – Đại hc Cn Thơ.
[2] Trn Hu Danh – Bài Ging MultiSim 6.20 – Khoa Công Ngh Thông Tin và Truyn
Thông – Đại hc Cn Thơ.
Ni dung chính:
Cài đặt MultiSim 6.20
Vn đề này tht đơn gin, chúng ta ch cn
đưa đĩa CD-ROM MultiSim-Workbench 6.20 vào
đĩa CD-ROM ca máy tính ca bn, sau đó
chn file setup.exe trong đĩa CD này và nhp
double click chut vào file setup.exe chúng ta s
thy và ln lượt làm theo các bước sau đây:
Nếu mun setup chúng ta click chut vào
Next để tiếp tc và chúng ta s thy:
Nếu mun setup MultiSim thi chúng ta
chn Yes để tiếp tc
Chn Next để tiếp tc update các file
system cn thiết để cài đặt chương trình. Công
đon này ch được thưc hin vi máy tính cài
MultiSim ln đầu tiên. Các ln cài đặt tiếp theo
công đon này s được b qua. Sau khi chn Next
để tiếp tc chúng ta s thy như sau:
Chn Next để cp nht h thng (điu này
Trn Hu Danh Trang 1
hướng dẫn học orcad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn học orcad - Người đăng: nguyễn tấn phát
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
hướng dẫn học orcad 9 10 307