Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẩn lặp trình tổng đài điện thoại panasonic

Được đăng lên bởi Nguyễn Tường
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công ty TNHH giải pháp truyền thông Thiên An
Số 224 Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội
Tel: 04 36275055; Fax: 04 36275055

Website: 
Email: ThienanCs@gmail.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI PANASONIC
KX-TDA100/100D/200/600 VÀ KX-TDE100/200/600
A. Hướng dẫn sử dụng

1) Khoá bàn phím ( Ext lock )
- To lock ( khoá ) : Nhấc máy -> Nhấn *77 -> 1 -> Tone -> đặt máy xuống .
- To Unlock ( mở khoá ): Nhấc máy -> Nhấn *77 -> 0 -> Ext PIN -> Tone -> đặt máy xuống .
Extention PIN được tạo ra trong chương trình lập trình (Lệnh 005 lập trình bằng các điện thoại
KX-DT3XX; KX-T76XX).
2) Rước cuộc gọi :
- Rước theo nhóm ( những Extention cùng 1 nhóm )
Nhấc máy -> *40 -> 01 ( 01 là nhóm User )
- Rước trực tiếp máy nhánh ( biết máy đang đổ chuông )
Nhấc máy -> *41 -> Extention number (số máy nhánh)
3) Chuyển máy ( Tranfer ) :
- Nhấn Transfer ( Flash ) -> bấm Extention Number(số máy nhánh) -> đặt máy xuống .
- Nhấc máy -> 9 -> bấm số cần gọi-> Nhấn Transfer(flash)-> bấm Extention Number (số máy
nhánh) -> đặt máy xuống .
4) Thực hiện cuộc gọi :
- Nhấc máy -> số Ext ( gọi nội bộ ) .
- Nhấc máy -> 0(9) -> số điện thoại cần gọi .
5) Gọi bằng Account Code :
- Nhấc máy -> * 47 * -> Verified code -> PIN code -> 0/9 -> số điện thoại .
6) Ghi âm bản tin DISA
- Nhấc máy nhấn *361 -> 1 -> số nổi bản tin cần ghi ( 501-564 ) ->Waiting -> đọc lời ghi âm ->
Auto dial ( Store ) .
7) Nghe lại bản tin :
- Nhấc máy -> nhấn *362 -> 2 -> số nổi bản tin cần nghe
8) Reset your Extention ( xoá dịch vụ tại các số nội bộ )
- Nhấc máy -> *790 -> Tone -> đặt máy xuống .
9) Chuyển đổi chế độ ngày đêm .
- Nhấc máy -> *780 -> 0 : Day . -> Tone -> đặt máy xuống
1 : Night
2 : Lunch
3 : Break
.
10) Khoá bàn phím từ xa :
- Mở : Nhấc máy -> *78 -> 2 -> Ext No -> đặt máy xuống .
- Khoá : Nhấc máy -> *78 -> 3 -> Ext No -> đặt máy xuống .

-1–
KX-TDA100/200

Công ty TNHH giải pháp truyền thông Thiên An
Số 224 Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội
Tel: 04 36275055; Fax: 04 36275055

Website: 
Email: ThienanCs@gmail.com

11) Tránh làm phiền :
Nhấc máy -> *71 -> 0 both call
+ 1 set/ 2 cancel -> Tone -> đặt máy xuống .
1 Outside call
+ 1 set/ 2 cancel -> Tone -> đặt máy xuống .
2 incoming call
+ 1 set/ 2 cancel -> Tone -> đặt máy xuống .
12) Call Forward ( chuyển cuộc gọi )
- Mở : Call Forward đến 1 máy khách
Nhấc máy -> *71 -> 0 ->2: all call
-> Ext Number -> # -> Tone -> đặt máy xuống
3: Busy
4: No Answer
5: Busy / No answer
- Cancell : Nhấc máy -> *71 -> 0 -> 0 -> Ext Number -> # -> Tone -> ...
Công ty TNHH gii pháp truyền thông Thiên An Website: www.tongdai.com.vn
Số 224 Tương MaiHoàng Mai – Hà Nội Email: ThienanCs@gmail.com
Tel: 04 36275055; Fax: 04 36275055
- 1
KX-TDA100/200
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI PANASONIC
KX-TDA100/100D/200/600 VÀ KX-TDE100/200/600
A. Hướng dẫn sử dụng
1) Khoá bàn phím ( Ext lock )
- To lock ( khoá ) : Nhấc máy -> Nhấn *77 -> 1 -> Tone -> đặt máy xuống .
- To Unlock ( mở khoá ): Nhấc máy -> Nhấn *77 -> 0 -> Ext PIN -> Tone -> đặt máy xuống .
Extention PIN được tạo ra trong chương trình lập trình (Lệnh 005 lập trình bằng các điện thoại
KX-DT3XX; KX-T76XX).
2) Rước cuộc gọi :
- Rước theo nhóm ( nhng Extention cùng 1 nhóm )
Nhấc máy -> *40 -> 01 ( 01 là nhóm User )
- Rước trực tiếp máy nhánh ( biết máy đang đổ chuông )
Nhấc máy -> *41 -> Extention number (số máy nhánh)
3) Chuyển máy ( Tranfer ) :
- Nhn Transfer ( Flash ) -> bấm Extention Number(số máy nhánh) -> đặt máy xuống .
- Nhấc máy -> 9 -> bấm số cần gọi-> Nhấn Transfer(flash)-> bm Extention Number (số máy
nhánh) -> đặt máy xuống .
4) Thực hiện cuộc gọi :
- Nhấc máy -> số Ext ( gọi nội bộ ) .
- Nhấc máy -> 0(9) -> s điện thoại cần gọi .
5) Gọi bằng Account Code :
- Nhấc máy -> * 47 * -> Verified code -> PIN code -> 0/9 -> số điện thoi .
6) Ghi âm bản tin DISA
- Nhấc máy nhn *361 -> 1 -> số nổi bản tin cần ghi ( 501-564 ) ->Waiting -> đọc li ghi âm ->
Auto dial ( Store ) .
7) Nghe lại bản tin :
- Nhấc máy -> nhấn *362 -> 2 -> số nổi bản tin cần nghe
8) Reset your Extention ( xoá dịch vụ tại các số nội bộ )
- Nhấc máy -> *790 -> Tone -> đặt máy xuống .
9) Chuyển đổi chế độ ngày đêm .
- Nhấc máy -> *780 -> 0 : Day . -> Tone -> đặt máy xuống
1 : Night
2 : Lunch
3 : Break
.
10) Khoá bàn phím từ xa :
- Mở : Nhấc máy -> *78 -> 2 -> Ext No -> đặt máy xuống .
- Khoá : Nhấc máy -> *78 -> 3 -> Ext No -> đặt máy xuống .
Hướng dẩn lặp trình tổng đài điện thoại panasonic - Trang 2
Hướng dẩn lặp trình tổng đài điện thoại panasonic - Người đăng: Nguyễn Tường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẩn lặp trình tổng đài điện thoại panasonic 9 10 456