Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn nhập môn HTML

Được đăng lên bởi tranvandong72
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN NHẬP MÔN HTML
Bài này sẽ trình bày về những bí ẩn của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
(HTML), nhưng thực chất chẳng có gì bí ẩn. Nếu đã biết cách dùng trình
xử lý văn bản, bạn có thể tạo ra các trang Web chỉ trong vài phút.
Nhờ được xây dựng trên nền văn bản và đồ hoạ, World Wide Web
(WWW) đã đưa Internet nhập vào dòng chảy của cuộc sống. Nhưng tính
hấp dẫn của WWW vượt xa hơn nhiều so với giao diện đồ hoạ, là cái đã
lôi cuốn nhiều người dùng PC không rành kỹ thuật. Nhờ HTML tương
đối đơn giản nên nhiều người bình thường có thể tạo ra các Web site đầy
ấn tượng. Nếu bạn khao khát muốn đưa cái gì đó của mình lên Web, thì
tất cả những điều mà bạn cần có là một tài khoản đăng ký với hãng cung
cấp Web, một ít bí quyết về HTML, và một chút óc sáng tạo.
Bài báo này sẽ đưa bạn đi một chuyến du lịch trên trang Web điển hình,
để bạn có thể thấy nó được thực hiện như thế nào. Đặc biệt, bạn sẽ được
giới thiệu về các phần tử cấu tạo nên HTML (Hypertext Markup
Language - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) - linh hồn các trang Web.
Và ngay cả trong trường hợp không có dự định tạo ra Web site riêng cho
mình, thì bạn cũng có thêm được hiểu biết về những gì xảy ra khi bạn
nối vào Web và xem các trang ưa thích.
HTML: Ngôn ngữ đánh dấu:
Sau những lóng ngóng với vài trang Web trong cuộc du lịch Internet, có
thể bạn nghĩ rằng phải có gói phần mềm tinh vi để thu được tất cả những
hiệu ứng trang trí đầy quyến rũ này. Mặc dù có một số công cụ dành cho
những người say mê HTML thực sự, nhưng bạn có thể dùng một trình
soạn thảo văn bản bất kỳ như Notepad của Windows để tạo ra những
trang Web hấp dẫn.
Sự thật là hầu hết các trang đều không có gì khác ngoài văn bản được
gia cố thêm bằng một phần tử HTML xếp đặt đúng quy cách. Để hiểu
được cách hoạt động của chúng, bạn phải xem xét từng từ trong cụm từ
Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản và xem chúng có ý nghĩa gì:
Siêu văn bản (HyperText). Như bạn đã biết, liên kết siêu văn bản là một
từ hay một câu trong trang Web dùng để chỉ đến trang Web khác. Khi
nhấn chuột lên một trong các liên kết này, trình duyệt của bạn (như
Netscape Navigator hoặc Internet Explorer) sẽ đưa bạn tức khắc đến
trang Web kia mà không cần hỏi han gì. Vì những liên kết siêu văn bản
này thật sự là tính năng đặc trưng của World Wide Web, các trang Web
thường được biết như là những tài liệu siêu văn bản. Cho nên HTML có

từ siêu văn bản trong tên của nó, vì bạn dùng nó để tạo nên các tài liệu
siêu văn bản này.
Đánh dấu (Markup). Có từ điển định nghĩa markup là các ch...
HƯỚNG DẪN NHẬP MÔN HTML
Bài này sẽ trình bày về những bí ẩn của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
(HTML), nhưng thực chất chẳng có gì bí ẩn. Nếu đã biết cách dùng trình
xử lý văn bản, bạn có thể tạo ra các trang Web chỉ trong vài phút.
Nhờ được xây dựng trên nền văn bản và đồ hoạ, World Wide Web
(WWW) đã đưa Internet nhập vào dòng chảy của cuộc sống. Nhưng tính
hấp dẫn của WWW vượt xa hơn nhiều so với giao diện đồ hoạ, là cái đã
lôi cuốn nhiều người dùng PC không rành kỹ thuật. Nhờ HTML tương
đối đơn giản nên nhiều người bình thường có thể tạo ra các Web site đầy
ấn tượng. Nếu bạn khao khát muốn đưa cái gì đó của mình lên Web, thì
tất cả những điều mà bạn cần có là một tài khoản đăng ký với hãng cung
cấp Web, một ít bí quyết về HTML, và một chút óc sáng tạo.
Bài báo này sẽ đưa bạn đi một chuyến du lịch trên trang Web điển hình,
để bạn có thể thấy nó được thực hiện như thế nào. Đặc biệt, bạn sẽ được
giới thiệu về các phần tử cấu tạo nên HTML (Hypertext Markup
Language - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) - linh hồn các trang Web.
Và ngay cả trong trường hợp không có dự định tạo ra Web site riêng cho
mình, thì bạn cũng có thêm được hiểu biết về những gì xảy ra khi bạn
nối vào Web và xem các trang ưa thích.
HTML: Ngôn ngữ đánh dấu:
Sau những lóng ngóng với vài trang Web trong cuộc du lịch Internet, có
thể bạn nghĩ rằng phải có gói phần mềm tinh vi để thu được tất cả những
hiệu ứng trang trí đầy quyến rũ này. Mặc dù có một số công cụ dành cho
những người say mê HTML thực sự, nhưng bạn có thể dùng một trình
soạn thảo văn bản bất kỳ như Notepad của Windows để tạo ra những
trang Web hấp dẫn.
Sự thật là hầu hết các trang đều không có gì khác ngoài văn bản được
gia cố thêm bằng một phần tử HTML xếp đặt đúng quy cách. Để hiểu
được cách hoạt động của chúng, bạn phải xem xét từng từ trong cụm từ
Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản và xem chúng có ý nghĩa gì:
Siêu văn bản (HyperText). Như bạn đã biết, liên kết siêu văn bản là một
từ hay một câu trong trang Web dùng để chỉ đến trang Web khác. Khi
nhấn chuột lên một trong các liên kết này, trình duyệt của bạn (như
Netscape Navigator hoặc Internet Explorer) sẽ đưa bạn tức khắc đến
trang Web kia mà không cần hỏi han gì. Vì những liên kết siêu văn bản
này thật sự là tính năng đặc trưng của World Wide Web, các trang Web
thường được biết như là những tài liệu siêu văn bản. Cho nên HTML có
Hướng dẫn nhập môn HTML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn nhập môn HTML - Người đăng: tranvandong72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Hướng dẫn nhập môn HTML 9 10 731