Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sd DPSurvey

Được đăng lên bởi nbt3993
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 4798 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Trung tâm công nghệ Trắc địa - 

HƯỚNG DẪN

H
PHẦN MỀM DPSURVEY

H

H

Giới thiệu:
Hiện nay có rất nhiều cách thức để xử lý số liệu đo đạc và biên tập bản
đồ như: tính bằng tay, vẽ bằng tay hoặc sử dụng các phần mềm chuyên dụng,
cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật việc ứng dụng các phần mềm
chuyên dụng trong xử lý số liệu trắc địa tỏ ra ưu việt hơn hẳn rút ngắn thời gian,
giảm các chi phí nhân công và kết quả đạt được có độ chính xác khá cao. Trên
cơ sở đó giáo trình được trình bày phương pháp xử lý số liệu theo các phần mềm
thương mại có tính ứng dụng rộng rãi hiện nay như: DPSurvey, Topo, Nova,
Roadland, tracdiacad, hhmap...
DPSurvey là phần mềm xử lý số liệu trắc địa - bản đồ, gồm các
chức năng như: ước tính lưới, bình sai lưới, xử lý số liệu quan trắc chuyển dịch
biến dạng công trình, các bài toán chuyển đổi tọa độ, tính toán xử lý số liệu đo
vẽ chi tiết, các tiện ích thành lập bản đồ, tạo mô hình số địa hình từ đó tự động
vẽ đường đồng mức, vẽ và thiết kế mặt cắt, tính khối lượng đào đắp…. Đây là
phần mềm chuyên dụng để tự động hoá công tác xử lý số liệu Trắc địa-bản đồ
trên máy tính.
DPSurvey quản lý đồng thời hai màn hình giao diện: dạng text và dạng đồ
hoạ, cho phép hiển thị đồng thời kết quả tính toán và sơ đồ, đồ hình lưới, có thể
giao tiếp với chương trình đồ họa Autocad dễ dàng.
Chương trình phần mềm DPSurvey thuộc sở hữu trí tuệ của tác giả
Nguyễn Kim Lai. Trang web quản lý: phanmemtracdia.com (có ể downlo d
p ần mềm ại ây)
Sử dụng phần mềm phục vụ Thực tập Trắc địa: gồm 3 phần
- Bình sai Lưới mặt bằng và lưới độ cao.
- Xử lý số liệu đo điểm chi tiết để vẽ bình đồ.
- Vẽ mặt cắt địa hình (mặt cắt dọc và mặt cắt ngang)

Hướng dẫn xử lý số liệu

o

n bằng phần mềm DPSurvey

Trung tâm công nghệ Trắc địa - 

PHẦ

:

H

ƯỚ

H

I. n
ớ
Sau khi tiến hành chọn các đỉnh của lưới khống chế ngoài thực địa, chúng
ta sẽ tiến hành đo góc, đo cạnh, đo cao và được ghi lại theo mẫu sổ đo đã có sẵn.
Các kết quả đo được chứa đựng nhiều nguồn sai số do đó ta sẽ phải bình sai
lưới.
Mục đích của bài toán bình sai:
+ Tính được tọa độ, độ cao các đỉnh của lưới khống chế.
+ Đánh giá độ chính xác của lưới.
1. Bình sai lưới mặt bằng
Chương trình cho phép ước tính hoặc bình sai chặt chẽ các mạng lưới.
+ Khởi động chương trình: Click double vào biểu tượng ngoài màn
hình.
+ Trên thanh công cụ của giao diện chương trình lựa chọn chức
năng "Xử lý lưới", sau đó chọn module "Bình sai lưới mặt bằng phụ thuộc".
Giao diện chương trình...
Trung tâm công ngh Tra - www.tracdia-utc.com
ng dn x lý s liu  bng phn mm DPSurvey
NG DN 
 PHN MM DPSURVEY
Gii thiu:

 ,
               
 
. Trên
 
: DPSurvey, Topo, Nova,
Roadland, tracdiacad, hhmap...
DPSurvey phn mm x lý s liu tra - b , gm các
chi, x s liu quan trc chuyn dch
bin dng công trình, các bài toán chuyi t, tính toán x lý s li
v chi tit, các tin ích thành lp b, to hình s a hình t  ng
v ng mc, v và thit k mt ct, tính kh 
phn mm chuyên d t ng hcông tác x lý s liu Tra-b
trên máy tính.


gia
            
. Trang web phanmemtracdia.com 

 
- 
- 
- 
Hướng dẫn sd DPSurvey - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sd DPSurvey - Người đăng: nbt3993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hướng dẫn sd DPSurvey 9 10 424