Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Macbook OS X tổng hợp.docx

Được đăng lên bởi Hồ Hoàng Lân
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2123 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hướng dẫn sử dụng Macbook OS X tổng hợp (rất hữu dụng cho mọi người)
Trả lời: Để trả lời những câu hỏi của các bạn, dưới đây chúng tôi xin cung cấp cho các bạn thông tin tổng
hợp, cơ bản trong việc sử dụng hiệu quả Macbook OS X:
Việc đầu tiên các bạn đi mua máy là kiểm tra máy còn nguyên siêu hay không, kiểm tra Active (kiểm tra số
Seri máy trên trang App). Mỗi máy khi nhà sản xuất có một số Seri nhất định.
link kiểm tra Seri đã Active chưa, máy còn thời gian bảo hành bao lâu: dùng cho Mac Book, Ipad, iphone,
Ipod, .. trên trang App 
Sau khi gõ đúng 12 chữ số seri máy vào rồi click Continue, Sẽ hiện ra thông báo cho bạn = vài dòng chữ
tiếng Anh.(nội dung máy đã Active chưa hay thời gian còn bảo hành bao lâu, hay hết hạng bảo hành.
Một cái máy mới bóc ra từ hộp thì việc đầu tiên là Active máy để bảo hành và vào Hệ Điều Hành.
I. Hệ Điều Hành:
Nếu bạn đang dùng Windows quen, nay chuyển sang Macbook thì đó là một sự thay đổi rất lớn nếu không
muốn nói là thay đổi hoàn toàn.
Trước tiên là một giao diện hoàn toàn khác, trong đó Taskbar thì nằm phía trên và phía dưới là 1 thanh
dock với các ứng dụng nằm trên đó. Hoàn toàn màn hình desktop không có một folder hay chương trình
nào.
Để bắt đầu hoạt động, đầu tiên bạn click vào Finder (Finder bên Mac thì chính là My Computer bên
Windows), tất cả các mục đều nằm trong Finder này. Có một phần mềm luôn chạy cùng với Mac OS, đó là
Finder, đây chính là phần cơ bản nhất của Mac OS.
Finder có chức năng quản lý files, folders, quản lý các công việc, thao tác …. của bạn.
Desktop là một phần trong Finder, và trong Finder cũng có 1 folders là Desktop.
Hãy lưu ý: Khi bạn mở một thư mục nào đó thì đó chính là Finder:
Phía bên trái cửa sổ là Sidebar, nơi hiển thị các thông tin, Devices, Places (ở đây các bạn có thể bỏ các
thư mục các bạn thích như là Dock)
=>Ta có thể cho hiện đường dẫn của File or Folders – tại thanh bar phía dưới – bằng cách: thanh Menu –
View -> Show Path Bar.
=>Preference của Finder (phím tắt là Command + ,[tất cả các ứng dụng nào khi ấn tổ hợp này là sẽ vào
Preference của ứng dụng đó dùng để tinh chỉnh nhiều thứ, giống như là Options bên Windows vậy]).
Và để coi thông tin của File hay Folder thì ta click chuột phải vào file hay folder đó, chọn Get Info, hoặc tổ
hợp phím Command + I, nếu muốn xem 1 lúc nhiều file hoặc folder gộp lại thì thâm Alt (option) vậy tổ hợp
phím là option + command + I
Phần desktop của Mac gồm 2 phần chính: Top Menu và Dock:
II. Do...
Hướng dẫn sử dụng Macbook OS X tổng hợp (rất hữu dụng cho mọi người)
Trả lời: Để trả lời những câu hỏi của các bạn, dưới đây chúng tôi xin cung cấp cho các bạn thông tin tổng
hợp, cơ bản trong việc sử dụng hiệu quả Macbook OS X:
Việc đầu tiên các bạn đi mua máy là kiểm tra máy còn nguyên siêu hay không, kiểm tra Active (kiểm tra số
Seri máy trên trang App). Mỗi máy khi nhà sản xuất có một số Seri nhất định.
link kiểm tra Seri đã Active chưa, máy còn thời gian bảo hành bao lâu: dùng cho Mac Book, Ipad, iphone,
Ipod, .. trên trang App https://selfsolve.apple.com/agreementWarrantyDynamic.do
Sau khi gõ đúng 12 chữ số seri máy vào rồi click Continue, Sẽ hiện ra thông báo cho bạn = vài dòng chữ
tiếng Anh.(nội dung máy đã Active chưa hay thời gian còn bảo hành bao lâu, hay hết hạng bảo hành.
Một cái máy mới bóc ra từ hộp thì việc đầu tiên là Active máy để bảo hành và vào Hệ Điều Hành.
I. Hệ Điều Hành:
Nếu bạn đang dùng Windows quen, nay chuyển sang Macbook thì đó là một sự thay đổi rất lớn nếu không
muốn nói là thay đổi hoàn toàn.
Trước tiên là một giao diện hoàn toàn khác, trong đó Taskbar thì nằm phía trên và phía dưới là 1 thanh
dock với các ứng dụng nằm trên đó. Hoàn toàn màn hình desktop không có một folder hay chương trình
nào.
Để bắt đầu hoạt động, đầu tiên bạn click vào Finder (Finder bên Mac thì chính là My Computer bên
Windows), tất cả các mục đều nằm trong Finder này. Có một phần mềm luôn chạy cùng với Mac OS, đó là
Finder, đây chính là phần cơ bản nhất của Mac OS.
Finder có chức năng quản lý files, folders, quản lý các công việc, thao tác …. của bạn.
Desktop là một phần trong Finder, và trong Finder cũng có 1 folders là Desktop.
Hãy lưu ý: Khi bạn mở một thư mục nào đó thì đó chính là Finder:
Phía bên trái cửa sổ là Sidebar, nơi hiển thị các thông tin, Devices, Places (ở đây các bạn có thể bỏ các
thư mục các bạn thích như là Dock)
=>Ta có thể cho hiện đường dẫn của File or Folders – tại thanh bar phía dưới – bằng cách: thanh Menu –
View -> Show Path Bar.
=>Preference của Finder (phím tắt là Command + ,[tất cả các ứng dụng nào khi ấn tổ hợp này là sẽ vào
Preference của ứng dụng đó dùng để tinh chỉnh nhiều thứ, giống như là Options bên Windows vậy]).
Và để coi thông tin của File hay Folder thì ta click chuột phải vào file hay folder đó, chọn Get Info, hoặc tổ
hợp phím Command + I, nếu muốn xem 1 lúc nhiều file hoặc folder gộp lại thì thâm Alt (option) vậy tổ hợp
phím là option + command + I
Phần desktop của Mac gồm 2 phần chính: Top Menu và Dock:
II. Dock:
Đây là nơi chứa các Alias (win gọi là shorcut nằm trong program) của các phần mềm chúng ta hay sử
dụng. Alias của một phần mềm có thể để ngoài Desktop, hoặc gom chúng lại trên Dock. Khi ta kéo icon một
phần mềm vào Dock thì Alias của nó cũng sẽ hiện lên trên Dock.
1
Hướng dẫn sử dụng Macbook OS X tổng hợp.docx - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Macbook OS X tổng hợp.docx - Người đăng: Hồ Hoàng Lân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Macbook OS X tổng hợp.docx 9 10 253