Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng máy ảo

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhắc đến phần mềm tạo máy ảo không thể nhắc tới Virtual Box. Hướng dẫn sử dụng chi
tiết cùng với những chia sẻ kinh nghiệm có giá trị trong việc tạo máy ảo bằng Virtual Box
là yếu tố quyết định giúp bài viết đoạt giải nhất cuộc thi CMKT.

Contents
I. Tổng quan về công nghệ ảo hóa – máy ảo
II. Giới thiệu máy ảo Oracle VM VirtualBox
III. Cài đặt VirtualBox và các thành phần bổ sung cần thiết
1.Cài đặt VirtualBox
2.Cài đặt VirtualBox Extension Pack
3.Tháo cài đặt VirtualBox
IV. Quản lý máy ảo và Cài đặt hệ điều hành trên máy ảo
1.Tạo một máy ảo mới
2.Cài HĐH Windows XP cho máy ảo Windows XP mới được tạo bên trên
V. Sử dụng máy ảo
1.Cài đặt Guest Additions
2.Snapshots
3.Sử dụng máy ảo VirtualBox
3.1.Mở máy – Tắt máy
3.2.Chọn thiết bị boot
3.3.Các lệnh cơ bản trong cửa sổ giao diện chính máy ảo
3.3.1.Nhóm lệnh Machine
3.3.2.Nhóm lệnh Devices
3.4.Một số thiết lập phần cứng ảo cơ bản cho máy ảo
3.5.Truy cập internet và bổ sung một số thành phần, bản vá cần thiết cho HĐH
VI. Tổng kết
Tài Liệu Tham Khảo

I. Tổng quan về công nghệ ảo hóa – máy ảo:

II. Giới thiệu máy ảo Oracle VM VirtualBox:

III. Cài đặt VirtualBox và các thành phần bổ sung cần thiết:
Trang chủ phần mềm VirtualBox: 
Phiên bản mới nhất thời điểm hiện tại (03/07/2011) là 4.0.10.
Trang download: 
Bài viết này thực hiện minh họa trên Windows 7 32-bit, trên các phiên bản
Windows khác thực hiện tương tự.
•
Tải về VirtualBox 4.1.10 dành cho Windows (32-bit và 64-bit) – dung lượng 79.4
MB:
1. Cài đặt VirtualBox:

•
•
•
•

Kích hoạt file VirtualBox-4.0.10-72479-Win.exe để tiến hành cài đặt.
Chọn Yes khi tính năng UAC yêu cầu xác nhận.

Chọn Next để tiếp tục, Canel để hủy bỏ cài đặt.

Giữ nguyên các thiết lập cài đặt mặc định, nhấn Next để tiếp tục, Cancel để hủy bỏ cài đặt,
Back để quay lại bước trên, có thể thay đổi thư mục cài đặt bằng cách nhấn vào Browse.

Nhấn Next để tiếp tục, Cancel để hủy bỏ cài đặt, Back để quay lại bước trên.

Quá trình cài đặt sẽ ngắt và khởi động lại kết nối mạng do đó sẽ ảnh hưởng đến các kết
nối mạng đang diễn ra, bạn kiểm tra lại có đang thực hiện tác vụ mạng nào không
(download, cập nhật phần mềm/Windows, game,…)? Chọn Yes để tiếp tục, No để hủy bỏ
cài đặt.

Nhấn Install để bắt đầu quá trình cài đặt, Cancel để hủy bỏ cài đặt, Back để quay lại bước
trên.

Trong quá trình cài đặt, Windows sẽ yêu cầu xác nhận các tiến trình cài đặt thiết bị ảo.
Đánh dấu chọ...
Nhắc đến phần mềm tạo máy ảo không thể nhắc tới Virtual Box. Hướng dẫn sử dụng chi
tiết cùng với những chia sẻ kinh nghiệm có giá trị trong việc tạo máy ảo bằng Virtual Box
là yếu tố quyết định giúp bài viết đoạt giải nhất cuộc thi CMKT.
Contents
I. Tổng quan về công nghệ ảo hóa – máy ảo
II. Giới thiệu máy ảo Oracle VM VirtualBox
III. Cài đặt VirtualBox và các thành phần bổ sung cần thiết
1.Cài đặt VirtualBox
2.Cài đặt VirtualBox Extension Pack
3.Tháo cài đặt VirtualBox
IV. Quản lý máy ảo và Cài đặt hệ điều hành trên máy ảo
1.Tạo một máy ảo mới
2.Cài HĐH Windows XP cho máy ảo Windows XP mới được tạo bên trên
V. Sử dụng máy ảo
1.Cài đặt Guest Additions
2.Snapshots
3.Sử dụng máy ảo VirtualBox
3.1.Mở máy – Tắt máy
3.2.Chọn thiết bị boot
3.3.Các lệnh cơ bản trong cửa sổ giao diện chính máy ảo
3.3.1.Nhóm lệnh Machine
3.3.2.Nhóm lệnh Devices
3.4.Một số thiết lập phần cứng ảo cơ bản cho máy ảo
3.5.Truy cập internet và bổ sung một số thành phần, bản vá cần thiết cho HĐH
VI. Tổng kết
Tài Liệu Tham Khảo
I. Tổng quan về công nghệ ảo hóa – máy ảo:
II. Giới thiệu máy ảo Oracle VM VirtualBox:
III. Cài đặt VirtualBox và các thành phần bổ sung cần thiết:
Trang chủ phần mềm VirtualBox: http://www.virtualbox.org/
Phiên bản mới nhất thời điểm hiện tại (03/07/2011) là 4.0.10.
Trang download: http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Bài viết này thực hiện minh họa trên Windows 7 32-bit, trên các phiên bản
Windows khác thực hiện tương tự.
Tải về VirtualBox 4.1.10 dành cho Windows (32-bit và 64-bit) – dung lượng 79.4
MB:http://download.virtualbox.org/virtu...-72479-Win.exe
1. Cài đặt VirtualBox:
Kích hoạt file VirtualBox-4.0.10-72479-Win.exe để tiến hành cài đặt.
Chọn Yes khi tính năng UAC yêu cầu xác nhận.
Hướng dẫn sử dụng máy ảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng máy ảo - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng máy ảo 9 10 752