Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm imindmap 5

Được đăng lên bởi nth193
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 774 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM IMINDMAP 5
I. Khái niêm, vai trò của bản đồ tư duy trong dạy học:
1. Khái niệm:
- Bản đồ tư duy (BĐTD) là một hình thức ghi chép sử dụng màu sắc và hình ảnh, để mở
rộng và đào sâu các ý tưởng. Ở giữa BĐTD là một ý tưởng hay hình ảnh trung tâm. Ý hay hình
ảnh trung tâm này sẽ được phát triển bằng các nhánh tượng trưng cho những ý chính và đều được
nối với ý trung tâm.
- BĐTD còn gọi là sơ đồ tư duy, lược đồ tư duy,… là hình thức “ghi chép” bằng cách kết
hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với sự tư duy tích cực nhằm
tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng. Đặc biệt BĐTD là một sơ đồ rất mở, không yêu cầu tỉ lệ,
chi tiết khắt khe như bản đồ địa lí, có thể vẽ thêm hoặc bớt các nhánh, mỗi người vẽ một kiểu
khác nhau, dùng màu sắc, hình ảnh, các cụm từ diễn đạt khác nhau, cùng một chủ đề nhưng mỗi
người có thể “thể hiện” nó theo một cách riêng do đó việc lập BĐTD phát huy được tối đa năng
lực sáng tạo của mỗi người
2. Vai trò của bản đồ tư duy trong đổi mới phương pháp dạy học:
- BĐTD là công cụ hữu hiệu góp phần đổi mới PPDH cũng như công tác quản lí nhà
trường và được giáo viên, học sinh đón nhận một cách hào hứng, tích cực.
- BĐTD có thể sử dụng bút chì màu, phấn, tẩy,… vẽ trên giấy, bìa, bảng phụ,… hoặc cũng
có thể thiết kế phần mềm bản đồ tư duy. Với trường có điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông
tin tốt có thể cài vào máy tính phần mềm Mindmap cho GV, HS sử dụng.
- Hiện nay có khá nhiều phần mềm để vẽ bản đồ tư duy, tuy nhiên, mỗi phần mềm có thế
mạnh và ưu điểm riêng, bản miễn phí ConceptDraw MINDMAP 5 Professional, Imindmap (bản dùng
thử không hạn chế ngày sử dụng- tải từ mạng Internet) mặc dầu thiếu một số chức năng nhưng nó hỗ
trợ khá hiệu quả cho công tác quản lí và quá trình dạy học, vì vậy các nhà quản lí, GV, HS nên làm
quen với phần mềm này.

Nguyễn Lương Hùng – 0974.784.299

Trang 1

II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM IMINDMAP 5
1. Đối với WinXP: để cài đặt phần mềm imindmap:
Bước 1: Chạy file "WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe" để cài Windows Install 3.1
Bước 2: Kết nối máy tính với mạng Internet.
Bước 3: Chạy file "imindmap5_setup.exe" để cài đặt phần mềm vẽ bản đồ tư duy
2. Đối với Win7, Vista: do hệ điều hành đã cài đặt net framework 3.5 nên có thể cài đặt ngay
phần mềm vẽ bản đồ tư duy phiên bản mới nhất mà ko cần thực hiện các bước 1, 2 như trên
Bước 1: Chạy file "imindmap5_setup.exe" để cài đặt
Bước 2: Sử dụng phần mềm.

III. KHỞI ĐỘNG PHẦN MỀM:
Click đúp chuột vào biểu tượng chương trình ...
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM IMINDMAP 5
I. Khái niêm, vai trò của bản đồ tư duy trong dạy học:
1. Khái niệm:
- Bản đồ duy (BĐTD) một hình thức ghi chép sử dụng màu sắc hình ảnh, để mở
rộng đào sâu các ý tưởng. giữa BĐTD một ý tưởng hay hình ảnh trung tâm. Ý hay hình
ảnh trung tâm này sẽ được phát triển bằng các nhánh tượng trưng cho những ý chínhđều được
nối với ý trung tâm.
- BĐTD còn gọi đồ duy, lược đồ duy,… hình thức “ghi chép” bằng cách kết
hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với sự duy tích cực nhằm
tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng. Đặc biệt BĐTD một đồ rất mở, không yêu cầu tỉ lệ,
chi tiết khắt khe như bản đồ địa lí, thể vẽ thêm hoặc bớt các nhánh, mỗi người vẽ một kiểu
khác nhau, dùng màu sắc, hình ảnh, các cụm từ diễn đạt khác nhau, cùng một chủ đề nhưng mỗi
người thể “thể hiện” theo một cách riêng do đó việc lập BĐTD phát huy được tối đa năng
lực sáng tạo của mỗi người
2. Vai trò của bản đồ tư duy trong đổi mới phương pháp dạy học:
- BĐTD là công cụ hữu hiệu góp phần đổi mới PPDH cũng như công tác quản lí nhà
trường và được giáo viên, học sinh đón nhận một cách hào hứng, tích cực.
- BĐTD có thể sử dụng bút chì màu, phấn, tẩy,… vẽ trên giấy, a, bảng phụ,… hoặc cũng
thể thiết kế phần mềm bản đồ duy. Với trường điều kiện sở hạ tầng công nghệ thông
tin tốt có thể cài vào máy tính phần mềm Mindmap cho GV, HS sử dụng.
- Hiện nay có khá nhiều phn mềm để vẽ bản đ duy, tuy nhn, mỗi phn mềm thế
mạnh và ưu điểm riêng, bn min phí ConceptDraw MINDMAP 5 Professional, Imindmap (bn dùng
thử kng hạn chế ngày sử dụng- tải từ mạng Internet) mặc du thiếu một số chức năng nhưng nó h
trkhá hiệu quả cho công tác quản lí và quá tnh dạy học, vì vậy các nhà quản lí, GV, HS n làm
quen với phn mm y.
Nguyễn Lương Hùng – 0974.784.299 Trang 1
Hướng dẫn sử dụng phần mềm imindmap 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm imindmap 5 - Người đăng: nth193
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm imindmap 5 9 10 912