Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm mindjet mindmanager

Được đăng lên bởi hongtoan2312
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần mềm mindjet mindmanagar là phần mềm rất hữu ích trong việc lập kế hoạch cho các sự kiện, quản lí, báo cáo thuyết trình...
Hướng dn sử dụng nhanh Mindjet Mind Manager_ChinSu 1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MINDJET MIND MANAGER
1. Sử dụng Open - Import - Save - Print - Send - Export của Mindjrt Mind Manager :
1.1. Tạo file mới :
1.2. Mở file đã có sẵn :
Tạo file mới
Tạo file blak mới
Tạo file mới Templates có sn
Tạo file mới giống file có sẵn
Mở file có sẵn
Hướng dẫn sử dụng phần mềm mindjet mindmanager - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm mindjet mindmanager - Người đăng: hongtoan2312
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm mindjet mindmanager 9 10 442