Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng phần mềm vision

Được đăng lên bởi atthanhoc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3970 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỬ DỤNG VISIO ĐỂ VẼ CÁC SƠ ĐỒ
MÔN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ

MỤC LỤC
1. Sơ đồ phân rã chức năng (Functional Decomposition Flowchart) ............. 3
Tạo sơ đồ phân rã chức năng: ........................................................................................ 3

2. Sơ đô chức năng chéo (Cross Functional Flowchart):................................ 8
Các loại ký hiệu thường sử dụng trong sơ đồ chức năng chéo: ................................... 11

3. Sơ đồ dòng chảy dữ liệu (Data Flow Diagram – DFD) ............................ 13
Xây dựng sơ đồ DFD (theo ký pháp của DeMarco and Yourdon) ............................... 13
Xây dựng sơ đồ DFD (theo ký pháp của Gane and Sarson) ........................................ 13

4. Mô hình dữ liệu quan hệ ........................................................................... 14
Các quan hệ giữa các thực thể: .................................................................................... 15

Lê Thị Quỳnh Nga

Trang 2/17

Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ

1. Sơ đồ phân rã chức năng (Functional Decomposition
Flowchart)
Vào File/New/Business/Organization Chart

Tạo sơ đồ phân rã chức năng:
Bạn cũng có thể tạo 1 sơ đồ phân rã chức năng bằng cách Import từ 1 file dạng excel mà
bạn đã tạo từ trước. Ví dụ: bạn tạo 1 file excel có nội dung sau:

Lê Thị Quỳnh Nga

Trang 3/17

Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ

Trong visio, vào menu Organization Chart/Import Organization Data…

Lê Thị Quỳnh Nga

Trang 4/17

Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ

Lê Thị Quỳnh Nga

Trang 5/17

Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ

Lê Thị Quỳnh Nga

Trang 6/17

Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ

Lê Thị Quỳnh Nga

Trang 7/17

Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ

Sau khi click vào Finish  Kết quả sẽ là:

Sauk hi tạo xong sơ đồ, bạn nên sắp xếp lại vị trí của các chức năng cho phù hợp bằng
cách click chuột vào các chức năng, thực hiện kéo và di chuyển đến vị trí mới phù hợp.

2. Sơ đô chức năng chéo (Cross Functional Flowchart):
Vào File/New/Flowchart/Cross Functional Flowchart

Lê Thị Quỳnh Nga

Trang 8/17

Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ

Xuất hiện hộp thoại Flowchart

Chọn kiểu hiển thị sơ đồ: hướng nằm ngang (horizontal) hay thẳng đứng (vertical). Chọn
số cột trong sơ đồ  bấm OK.
Xuất hiện sơ đồ mẫu như hình bên dưới

Lê Thị Quỳnh Nga

Trang 9/17

Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ

Double click chuột trái để điền tên hệ thống/Tên tiế...
SỬ DỤNG VISIO ĐỂ VẼ CÁC SƠ ĐỒ
MÔN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN
hướng dẫn sử dụng phần mềm vision - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng phần mềm vision - Người đăng: atthanhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng phần mềm vision 9 10 42