Ktl-icon-tai-lieu

IMS 1

Được đăng lên bởi Robin Van Rooney
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 5612 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lời mở đầu
Xã hội càng phát triển, nhu cầu về thông tin liên lạc càng cao và nhu cầu ấy đã
trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người. Hiện tại và trong thời
gian tới, nhu cầu phát triển các loại hình dịch vụ gia tăng như: thoại, dữ liệu, hình ảnh
với chất lượng cao ngày một tăng. Để đáp ứng yêu cầu trên, các nhà cung cấp dịch vụ
không chỉ quan tâm đến phát triển dịch vụ mà còn phải xây dựng, củng cố và tối ưu hóa
hạ tầng lẫn dịch vụ. Song song đó, nhà khai thác phải nghiên cứu tìm ra một công nghệ
thế hệ mới có kiến trúc linh hoạt, tương thích hoàn toàn với mạng hiện tại, đáp ứng đa
công nghệ, đa giao thức, đa truy cập, đa phương tiện truyền thông và đa dịch vụ… Trước
yêu cầu đó, NGN ra đời được xem là một giải pháp thỏa mãn tất cả các điều kiện kể trên
cho một mạng tương lai.
Từ nghiên cứu mạng thế hệ mới NGN, ý tưởng về một kiến trúc điều khiển dịch vụ dựa
trên chuẩn IP được hình thành. Kiến trúc này phải giúp nhà khai thác mạng dễ dàng hơn
trong triển khai và quản lý, đồng thời cho phép người dùng có thể sử dụng một hay nhiều
loại thiết bị khác nhau, di chuyển giữa vùng phục vụ của các mạng mà vẫn có thể sử dụng
cùng một dịch vụ với yêu cầu QoS được đảm bảo. Kiến trúc đó được gọi là phân hệ đa
phương tiện IP, viết tắt là IMS (IP Multimedia Subsystem). Phân hệ IMS tạo điều kiện
cho việc triển khai nhanh chống các dịch vụ chất lượng cao, mang tính cá nhân, có khả
năng tương tác thời gian thực mọi lúc, mọi nơi trên một kết nối. Do đó, chắc chắn trong
tương lai không xa, triển khai hệ thống mạng IMS là một xu hướng tất yếu của các nhà
khai thác dịch vụ mạng và viễn thông.
IMS hổ trợ nhiều loại hình dịch vụ khác nhau như thoại, dữ liệu, hình ảnh và khả năng
tích hợp cả ba loại hình dịch vụ nói trên. Sự tích hợp ấy chính là Tripple Play mà IPTV là
một dịch vụ điển hình. Đặc biệt, trên nền tảng IMS, yếu tố di động và truy nhập không
dây trở nên khả thi càng tạo điều kiện cho IPTV phát triển.
Nội dung bài báo cáo gồm hai phần chính:
I

 Phần đầu, đề tài giới thiệu vị trí và kiến trúc IMS trong mô hình mạng NGN theo
chuẩn hóa của tổ chức 3GPP. Nội dung phần này tập trung vào vai trò chức năng
các phần tử trong IMS. Thêm vào đó, đề tài cũng trình bày các giao thức và thủ
tục sử dụng dịch vụ giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của phân
hệ này. Ngoài ra, luận văn cũng đưa ra giải pháp từng bước tiến lên xây dựng
mạng IMS trên hạ tầng mạng hiện có.
 Phần sau, bài báo cáo xây dựng hoàn chỉnh một mô hình mô phỏng mạng NGN
với đầy đủ...
I
Lời mở đầu
Xã hội càng phát triển, nhu cầu về thông tin liên lạc càng cao và nhu cầu ấy đã
trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người. Hiện tại trong thời
gian tới, nhu cầu phát triển các loại hình dịch vụ gia tăng như: thoại, dữ liệu, hình ảnh
với chất lượng cao ngày một tăng. Để đáp ứng yêu cầu trên, các nhà cung cấp dịch vụ
không chỉ quan m đến phát triển dịch vụ còn phải y dựng, củng cố tối ưu hóa
hạ tầng lẫn dịch vụ. Song song đó, nhà khai thác phải nghiên cứu tìm ra một công nghệ
thế hệ mới kiến trúc linh hoạt, tương thích hoàn toàn với mạng hiện tại, đáp ng đa
công nghệ, đa giao thức, đa truy cập, đa phương tiện truyền thông và đa dịch vụ… Trước
yêu cầu đó, NGN ra đời được xem một giải pháp thỏa mãn tất cả các điều kiện kể trên
cho một mạng tương lai.
Từ nghiên cứu mạng thế hệ mới NGN, ý tưởng về một kiến trúc điều khiển dịch vụ dựa
trên chuẩn IP được hình thành. Kiến trúc y phải giúp nhà khai thác mạng dễ dàng hơn
trong triển khai quản , đồng thời cho phép người dùng có thể sử dụng một hay nhiều
loại thiết bị khác nhau, di chuyển giữa vùng phục vụ của các mạng mà vẫn có thể sử dụng
cùng một dịch vụ với yêu cầu QoS được đảm bảo. Kiến trúc đó được gọi phân hệ đa
phương tiện IP, viết tắt IMS (IP Multimedia Subsystem). Phân hệ IMS tạo điều kiện
cho việc triển khai nhanh chống các dịch vụ chất lượng cao, mang tính nhân, có khả
năng tương tác thời gian thực mọi lúc, mọi nơi trên một kết nối. Do đó, chắc chắn trong
tương lai không xa, triển khai hệ thống mạng IMS một xu hướng tất yếu của các nhà
khai thác dịch vụ mạng và viễn thông.
IMS hổ trợ nhiều loại hình dịch vụ khác nhau như thoại, dữ liệu, hình ảnh khả năng
tích hợp cả ba loại hình dịch vụ nói trên. Sự tích hợp ấy chính là Tripple Play mà IPTV là
một dịch vụ điển hình. Đặc biệt, trên nền tảng IMS, yếu tố di động truy nhập không
dây trở nên khả thi càng tạo điều kiện cho IPTV phát triển.
Nội dung bài báo cáo gồm hai phần chính:
IMS 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
IMS 1 - Người đăng: Robin Van Rooney
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
IMS 1 9 10 16