Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán Excel

Được đăng lên bởi vivatrang
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 6045 lần   |   Lượt tải: 28 lần
CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC

KẾ TOÁN
EXCEL
GV: Nguyen Ngoc Minh
Email: minhhoangtell@yahoo.com
Ng.Ng.Minh

NỘI DUNG

1.

2.

3.
4.

Tạo bảng, dùng hàm, các chức năng macro,
validation, advanced filter, lập được phiếu thu-chi,
phiếu nhập xuất, thẻ kho, báo cáo tài chính … tương
tự file Kế toán Excel 2011: 2 điểm
Làm được Form như form đăng nhập hệ thống, cây
thư mục, form nhập liệu và hiểu về VBA (phiếu nhập
xuất, thu chi…): 3 điểm

Tạo được Ribon người dùng cho file sử dụng
như các Tab, Group, Control …: 3 điểm
Có ý hay, sáng tạo: 2 điểm

Ng.Ng.Minh

TẠO RIBON NGƯỜI DÙNG

RIBON
GV: Nguyen Ngoc Minh
Email: minhhoangtell@yahoo.com
Ng.Ng.Minh

TẠO RIBON NGƯỜI DÙNG
Giả sử ta muốn tạo một Ribon như sau:

Nếu bạn muốn thay đổi giao diện Ribbon trong Excel 2010, bạn phải thêm
RibbonX (xml) vào file customUI14.xml bên trong tập tin Excel của bạn.

Ng.Ng.Minh

TẠO RIBON NGƯỜI DÙNG
Trước tiên bạn kiểm tra xem máy bạn đã có phiên bản NET framework 3
hoặc 4 chưa, sau đó bạn cài Custom UI Editor For Microsoft Office (trình
soạn thảo giao diện người dùng tùy chỉnh). Đây là phiên bản của giao diện
người dùng Custum Editor cung cấp cho bạn một tùy chọn để chèn một
tập tin customUI14.xml cho Excel 2010 (nếu Excel 2007 thì là
customUI.xml)
Khi mở trình soạn thảo giao diện người dùng tùy chỉnh, bạn sẽ thấy rằng
có 5 nút menu trên trình đơn thanh công cụ như sau.

Open: Mở file Excel mà bạn muốn chỉnh sửa (thay đổi giao diện Ribbon
cho tập tin này)
Save: Lưu RibbonX trong tập tin mà bạn đã mở trong trình soạn thảo giao
diện người dùng (Không có thể save khi tập tin được mở ra trong Excel)

Ng.Ng.Minh

TẠO RIBON NGƯỜI DÙNG
Insert Icons : Chèn các biểu tượng của riêng bạn trong tập tin (các biểu
tượng sẽ được lưu trong tập tin)
Validate : Xác nhận RibbonX của bạn vì vậy bạn phải chắc chắn rằng có
không có lỗi chính tả
Generate Callbacks : Tạo Callback - Điều này sẽ tạo ra các macro
(callbacks) cho mỗi hoạt động bạn có trong RibbonX. Chọn tất cả các
callbacks và sao chép chúng vào trong một mô-đun bình thường trong
bảng tính của bạn.
Thực hiện: Bạn mở một tập tin Excel trong trình soạn thảo giao diện
người dùng tùy chỉnh, click phải vào tên tập tin và chọn: Office 20120
Custom UI Part để tạo ra các tập tin customUI14.xml

Ng.Ng.Minh

TẠO RIBON NGƯỜI DÙNG
Các bước thực hiện:
1. Mở một workbook mới và lưu nó dưới
Minh_Ribon.xlsm (Excel Macro-Enabled workbook)

dạng

.xlsm

ví

dụ

2. Đóng bảng tính

3. Mở Minh_Ribon.xlsm trong trình soạn thảo giao diện người dùng tùy
chỉnh
4. Nhấp chu...
Ng.Ng.Minh
KẾ TOÁN
EXCEL
GV: Nguyen Ngoc Minh
Email: minhhoangtell@yahoo.com
CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC
Kế toán Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán Excel - Người đăng: vivatrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Kế toán Excel 9 10 215