Ktl-icon-tai-lieu

Khắc phục lỗi Java

Được đăng lên bởi ducgiangntv
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn khắc phục lỗi cảnh báo: “Application Blocked by security
settings…”
1. Hiện tượng:
- Nút chọn tệp tờ khai không sáng (bị mờ, không thể click chọn vào nút này...)
dẫn đến không thể gửi tờ khai thuế qua mạng.
- Hệ thống thông báo lỗi: "Application Blocked by security settings ...”
2. Nguyên nhân:
- Tất cả các doanh nghiệp thực hiện Update java bản mới xuất hiện tình trạng nút
Chọn tệp tờ khai không sáng để đính kèm tệp tờ khai. Nguyên nhân do chính
sách bảo mật của Java phiên bản mới đặt ở mức cao nên chặn các chức năng của
Khai thuế qua mạng.
3. Xử lý:
- Kiểm tra tài khoản (account) sử dụng máy tính của NNT có quyền cài đặt và
thiết lập các chỉnh sử đối với phần mềm Java.
- Click Start -> Control Panel -> Java (đối với Windows XP) hoặc Start ->
Control Panel -> chọn All Control Panel Items -> Java (hoặc Java 32-bit).
- Trong Java Control Panel, chọn tab Security (xem hình dưới). Kéo thanh trượt
xuống mức Medium rồi click OK.

- Sau đó NNT có thể gửi tờ khai như bình thường.

4. Thiết lập nâng cao (tùy chọn)
- Nếu NNT không muốn giảm mức bảo mật đối với Java, có thể thêm (add) trang
web nộp tờ khai thuế của cơ quan thuế vào Exception Site list. Click vào Edit
Site list rồi thêm trang web này vào sau đó click OK (xem hình dưới)

- Click Restore Security Prompts để khôi phục lại các cảnh báo bảo mật của Java
về giá trị mặc định rồi click OK.

- Sau đó thực hiện lại việc gửi tờ khai thuế. Khi đó một hộp thoại sẽ xuất hiện để
cho phép NNT thiết lập mức bảo mật đối với trang web đã khai báo trong
Exception Site list.

...
Hướng dẫn khắc phục lỗi cảnh báo: Application Blocked by security
settings…”
1. Hiện tượng:
- Nút chọn tệp tờ khai không sáng (bị mờ, không thể click chọn vào nút này...)
dẫn đến không thể gửi tờ khai thuế qua mạng.
- Hệ thống thông báo lỗi: "Application Blocked by security settings ...”
2. Nguyên nhân:
- Tất c các doanh nghiệp thực hiện Update java bản mới xuất hiệnnh trạng nút
Chọn tệp tờ khai không sáng để đính kèm tệp tờ khai. Nguyên nhân do chính
sách bảo mật của Java phiên bản mới đặt ở mức cao nên chặn các chức năng của
Khai thuế qua mạng.
3. Xử lý:
- Kiểm tra i khoản (account) sử dụng máy tính của NNT quyền cài đặt
thiết lập các chỉnh sử đối với phần mềm Java.
- Click Start -> Control Panel -> Java (đối với Windows XP) hoặc Start ->
Control Panel -> chọn All Control Panel Items -> Java (hoặc Java 32-bit).
- Trong Java Control Panel, chọn tab Security (xem hình dưới). Kéo thanh trượt
xuống mức Medium rồi click OK.
- Sau đó NNT có thể gửi tờ khai như bình thường.
Khắc phục lỗi Java - Trang 2
Khắc phục lỗi Java - Người đăng: ducgiangntv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Khắc phục lỗi Java 9 10 337