Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ thuật LVM phân vùng ổ đĩa trên Linux

Được đăng lên bởi Nguyễn Đình Hoạt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản lý ổ đĩa cứng trên linux sử dụng kỹ thuật LVM (logical Volume Manager)
Tài liệu tham khảo :
LVM là một phương pháp cho phép ấn địn không gian đĩa cứng thành những Logical Volume khiến
cho việc thay đổi kích thước trở lên dễ dàng hơn. Với kĩ thuật này người dùng có thể thay đổi kích
thước mà không cần sửa lại bảng phân vùng bộ nhớ của hệ điều hành. Điều này thực sự hưu ích với
những trường hợp sử dụng hết bộ nhớ của các phân vùng và muốn mở rộng nó.
Các từ khoá:
 Physical volumes : là những đĩa vật lý hoặc phân vùng đĩa của bạn chẳng hạn như /dev/hda
hoặc /dev/hdb1. Khi bạn muốn sử dụng chỉ cần mount vào thôi. Đối với việc sử dụng LVM
chúng ta có thể kết hợp nhiều physical volumes thành volume groups
 Volume groups : là một nhóm bao gồm các physycal volumes thực và dung lượng này được
sử dụng để tạo ra các logical volumes, trong đó bạn có thể làm được những điều như sau :
tạo, thay đổi kích thước, gỡ bỏ và sử dụng. Bạn có thể xem volume group như 1 “phân vùng
ảo”
 Logical volumes : là những volumes cuối cùng sau khi mount vào hệ thống của mình, bạn
có thể thêm vào, gỡ bỏ và thay đổi kích thước một cách nhanh chóng. Kể từ khi chúng chứa
trong các volume group bạn có thể làm cho nó lơn hơn bất kỳ physical volume đơn lẻ mà
bạn muốn. (ví dụ bạn có 4 ổ đĩa mỗi ổ 5GB khi bạn kết hợp nó lại thành 1 volume group
20GB, và bạn có thể tạo ra 2 logical volumes mỗi disk 10GB)
Minh hoạ cấu hình :
Giả sử có 4 SCSI HDD là /dev/sdb, /dev/sdc/, /dev/sdd, /dev/sde; dung lượng mỗi HDD là 20GB
như vậy có 80GB sức chứa. Cần tạo ra 3 partition: SHARE 20GB; BACKUP 10GB; MEDIA 10GB
và còn lại 40GB dùng cho raid-1. Các công cụ quản lí disk thông thường không làm được điều này
vì mỗi partition cần tạo lớn hơn từng HDD nhưng LVM thì có thể. Kĩ thuật LVM sẽ ghép 4 HDD lại
thành một partition lớn FILESERVER rồi lại chia FILESERVER ra thành các partition nhỏ hơn là
SHARE, BACKUP, MEDIA, UNUSED

...
Quản lý ổ đĩa cứng trên linux sử dụng kỹ thuật LVM (logical Volume Manager)
Tài liệu tham khảo :http://kenhgiaiphap.vn/Detail/1041/Quan-ly-dia-tren-linux-dung-ky-thuat-
LVM-%28Phan-1%29.html
LVM là một phương pháp cho phép ấn địn không gian đĩa cứng thành những Logical Volume khiến
cho việc thay đổi kích thước trở lên dễ dàng hơn. Với kĩ thuật này người dùng có thể thay đổi kích
thước mà không cần sửa lại bảng phân vùng bộ nhớ của hệ điều hành. Điều này thực sự hưu ích với
những trường hợp sử dụng hết bộ nhớ của các phân vùng và muốn mở rộng nó.
Các từ khoá:
Physical volumes : là những đĩa vật lý hoặc phân vùng đĩa của bạn chẳng hạn như /dev/hda
hoặc /dev/hdb1. Khi bạn muốn sử dụng chỉ cần mount vào thôi. Đối với việc sử dụng LVM
chúng ta có thể kết hợp nhiều physical volumes thành volume groups
Volume groups : là một nhóm bao gồm các physycal volumes thực và dung lượng này được
sử dụng để tạo ra các logical volumes, trong đó bạn có thể làm được những điều như sau :
tạo, thay đổi kích thước, gỡ bỏ và sử dụng. Bạn có thể xem volume group như 1 “phân vùng
ảo”
Logical volumes : là những volumes cuối cùng sau khi mount vào hệ thống của mình, bạn
có thể thêm vào, gỡ bỏ và thay đổi kích thước một cách nhanh chóng. Kể từ khi chúng chứa
trong các volume group bạn có thể làm cho nó lơn hơn bất kỳ physical volume đơn lẻ mà
bạn muốn. (ví dụ bạn có 4 ổ đĩa mỗi ổ 5GB khi bạn kết hợp nó lại thành 1 volume group
20GB, và bạn có thể tạo ra 2 logical volumes mỗi disk 10GB)
Minh hoạ cấu hình :
Giả sử có 4 SCSI HDD là /dev/sdb, /dev/sdc/, /dev/sdd, /dev/sde; dung lượng mỗi HDD là 20GB
như vậy có 80GB sức chứa. Cần tạo ra 3 partition: SHARE 20GB; BACKUP 10GB; MEDIA 10GB
và còn lại 40GB dùng cho raid-1. Các công cụ quản lí disk thông thường không làm được điều này
vì mỗi partition cần tạo lớn hơn từng HDD nhưng LVM thì có thể. Kĩ thuật LVM sẽ ghép 4 HDD lại
thành một partition lớn FILESERVER rồi lại chia FILESERVER ra thành các partition nhỏ hơn là
SHARE, BACKUP, MEDIA, UNUSED
Kĩ thuật LVM phân vùng ổ đĩa trên Linux - Người đăng: Nguyễn Đình Hoạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kĩ thuật LVM phân vùng ổ đĩa trên Linux 9 10 904