Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ Thuật Vi Xử Lý

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
*****
PHẠM HOÀNG DUY

BÀI GIẢNG

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

HÀ NỘI 06-2010
-1-

Lời nói đầu
Các bộ vi xử lý đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống số và chúng được sử dụng
trong rất nhiều ứng dụng như các hệ thống điều khiển, hệ thống thông tin liên lạc. Tài liệu
này giới thiệu các khái niệm căn bản của hệ vi xử lý và tập trung trình bày vi xử lý Intel 8086
và ghép nối tiêu biểu để tạo nên hệ vi xử lý 8086, tiền than của các hệ vi xử lý x86 sau này.
Các kiến thức thu nhận được từ việc xây dựng hệ vi xử lý 8086 cũng sẽ rất bổ ích cho việc
phát triển các hệ vi xử lý phức tạp hơn cũng như các hệ thống nhúng.
Cấu trúc của tài liệu như sau.
Chương 1 giới thiệu các khái niệm tổng quan của hệ vi xử lý và các bộ phận căn bản
cấu thành hệ vi xử lý nói chung. Chương này cũng tóm tắt quá trình phát triển và phân loại
các bộ vi xử lý đến nay.
Chương 2 trình bày chi tiết về vi xử lý Intel 8086 bao gồm sơ đồ khối và cách tổ chức
bộ nhớ. Ngoài ra, chương này giới thiệu tập lệnh x86 và quá trình thực hiện lệnh.
Chương 3 cung cấp các kiến thức căn bản để lập trình với vi xử lý 8086 bằng cách giới
thiệu các cấu trúc chương trình và các cấu trúc rẽ nhánh và lặp tiêu biểu kết hợp với các ví
dụ.
Chương 4 tập trung giới thiệu cách thức ghép nối vi xử lý 8086 với các thiết bị khác để
tạo thành hệ vi xử lý căn bản. Chương này trình bày chu trình đọc/ghi của vi xử lý 8086. Đây
là cơ sở để tiến hành ghép nối dữ liệu với các thiết bị khác như bộ nhớ hay các thiết bị vào/ra
khác. Chương này giới thiệu cơ chế truyền thông nối tiếp và cách thức ghép nối với vi xử lý
8086.
Chương 5 cung cấp các kiến thức căn bản về các kỹ thuật trao đổi dữ liệu với các thiết
bị ghép nối với hệ vi xử lý nói chung bao gồm vào/ra thăm dò (lập trình), vào/ra sử dụng ngắt
và vào/ra trực tiếp bộ nhớ. Trong ba phương pháp, vào/ra trực tiếp bộ nhớ cho phép trao đổi
khối lượng dữ liệu lớn với tốc độ cao và cần có vi mạch đặc biệt. Chương này cũng giới thiệu
vi mạch trợ giúp cho các phương pháp vào ra như vi mạch điều khiển ngắt, vi mạch điều
khiển vào ra trực tiếp bộ nhớ.

-2-

Chương 6 trình bày sơ bộ các khái niệm về các hệ vi điều khiển (hay hệ vi xử lý trên
một vi mạch). Chương này còn cung cấp các thông tin căn bản về hệ vi điều khiển Intel 8051
và một số ứng dụng.
Chương 7, chương cuối cùng, giới thiệu một số bộ vi xử lý tiên tiến của Sun
Microsystems và Intel dựa trên kiến trúc IA-32 và IA-64.
Tài liệu được biên soạn dựa trên tham khảo các tài liệu đặc biệt là cuốn “K...
-1-
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
*****
PHM HOÀNG DUY
BÀI GING
K THUT VI X
HÀ NI 06-2010
Kĩ Thuật Vi Xử Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ Thuật Vi Xử Lý - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kĩ Thuật Vi Xử Lý 9 10 409