Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ thuật xử lý ảnh, nhận dạng biển số xe

Được đăng lên bởi Trịnh Tùng
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 1 lần
License Plate Recognition
(Nhận Dạng Biển Số Xe)
1/ Huỳnh Tấn Lĩnh 11DT3
2/ Trịnh Đình Tùng 11DT3
3/ Cao Phước Bình 11DT3

Ảnh camera

Quá trình nhận dạng:

Tách biển số

Phân đoạn ký tự

Nhận dạng ký tự

Xuất kết quả

Tách Biển Số
Ảnh

Ảnh chỉ chứa biển số

Định vị trí của biển số

Cắt và xoay biển về
phương ngang

Tách Biển Số

Để định được vị trí của biển số, ta tiến hành nhị phân hóa ảnh để tách vùng màu trắng mà cho
đó là vùng biển số.

Tách Biển Số
Sau khi xác định được vùng biển số, cắt vùng biển số và xoay theo phương ngang để tiện trong
việc tách ký tự trong biển.

Sau đó cắt chính xác vùng biển số.

Phân Đoạn Ký Tự

Ảnh biển số

Phân đoạn ký tự

Nhị phân biển số

Chuẩn hóa biển
số

Nhận Dạng Ký Tự
Sau khi đã tách từng ký tự, tại bước này sẽ được đem so sánh với tất cả các ký tự trong tập mẫu, mẫu
nào có khả năng giống nhiều nhất chính là ký tự cần tìm.

Sử dụng ứng dụng mạng Neural (Neural networks).
Bởi ở mạng Neural, việc sử dụng nhiều tập mẫu để so sánh nên làm tăng độ chính xác khi nhận
dạng.

THE END.

...
License Plate Recognition
(Nhận Dạng Biển Số Xe)
1/ Huỳnh Tấn Lĩnh 11DT3
2/ Trịnh Đình Tùng 11DT3
3/ Cao Phước Bình 11DT3
Kĩ thuật xử lý ảnh, nhận dạng biển số xe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ thuật xử lý ảnh, nhận dạng biển số xe - Người đăng: Trịnh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kĩ thuật xử lý ảnh, nhận dạng biển số xe 9 10 109