Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật audio video

Được đăng lên bởi Lãng Tử Sầu
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 2815 lần   |   Lượt tải: 8 lần
AUDIO-VIDEO

Jun, 2004
Audio-Video Engineering

TÀI LIỆU THAM KHẢO
• CMPT
365
Course
Contents,
Spring
2000,

• “Principles of Digital Audio”, Ken C.Pohmanm
Fourth Edition McGraw-Hill.
• “Digital Video processing”, A. Murat Tekalp,
University of Rochester, Prentice Hall PTR.
• “Multimedia
processing”,
Andrew
Calway,
COMS72200.
• “Fundamentals of Digital Image Processing”.,
Anil.K.Jan, Prentice Hall, 1996.
• MPEG Home Page, 
Audio-Video Engineering

NỘI DUNG

• TỔNG QUAN
• KỸ THUẬT AUDIO
• KỸ THUẬT VIDEO

Audio-Video Engineering

AUDIO-VIDEO
CHƯƠNG1

TỔNG QUAN
Audio-Video Engineering

TỔNG QUAN
• TỔNG QUAN VỀ MULTIMEDIA
• KHÁI NIỆM CHUNG VỀ AUDIO VÀ
VIDEO
• HỆ THỐNG AUDIO-VIDEO
• MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÍN HIỆU

Audio-Video Engineering

TỔNG QUAN VỀ
MULTIMEDIA
• Lịch sử phát triển của hệ thống đa môi trường
! Cuộc sống hiện đại, nhu cầu trao đổi thông tin ngày càng tăng.
! Hệ thống đa môi trường đầu tiên là báo, tạp chí với môi trường là văn bản,
đồ hoạ và hình ảnh.
! Năm 1895, Guglemo Marconi phát minh ra máy radio ở Pontechio – Ý.
Năm 1901, tín hiệu vô tuyến được ông truyền qua Đại Tây Dương và phát
minh ra máy điện tín, radio là môi trường chuyển tải tín hiệu audio quảng bá
hiện nay.
! Truyền hình, môi trường truyền thông của thế kỷ 20, truyền hình ảnh và
âm thanh đến mọi nơi trên thế giới, mang thông tin cần thiết cho cuộc sống
của con người.
! Các hệ thống máy tính tích hợp nhiều dạng môi trường số khác nhau với
khả năng biểu diễn, tương tác với các dạng thông tin, là một tiềm năng lớn
phục vụ nhu cầu trao đổi thông tin với chất lượng cao của xã hội.
Audio-Video Engineering

TỔNG QUAN VỀ
MULTIMEDIA
• Siêu phương tiện và đa phương tiện (hypermedia –
multimedia)
! Siêu văn bản (hypertext) là văn bản có chứa các liên kết đến một văn bản khác.
Thuật ngữ này được phát minh bởi Ted Nelson (1965). Siêu văn bản là một văn bản
không tuyến tính.
! Siêu văn bản là một tài liệu không tuyến tính, bằng cách kích vào một điểm nóng nào
đó trên văn bản, nó có thể chuyển đến một tài liệu hay một văn bản khác, rồi có thể quay
về, thuận tiện cho người đọc trong việc duyệt văn bản hoặc muốn tổng quan một văn
bản từ phần mục lục.
! Hypermedia: Siêu phương tiện không bị ràng buộc như hypertext. Nó có thể bao
gồm nhiều phương tiện truyền thông khác nhau như đồ thị, hình ảnh, âm thanh, hoạt
hình và ảnh động. Thuật ngữ này cũng được Ted Nelson phát minh.
! Multimedia: Đa phương tiện là thông tin máy tín...
Audio-Video Engineering
Audio-Video Engineering
Jun, 2004
AUDIO-VIDEO
AUDIO-VIDEO
AUDIO-VIDEO
Kỹ thuật audio video - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật audio video - Người đăng: Lãng Tử Sầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Kỹ thuật audio video 9 10 136