Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật lập trình

Được đăng lên bởi thinhlvspth-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số kỹ thuật – phong cách lập trình tốt

Một chương trình nguồn được xem là tốt không chỉ được đánh giá thông qua thuật giải
đúng và cấu trúc dữ liệu thích hợp. Mà còn phụ thuộc vào phong cách và kỹ thuật mã hoá
(coding) của người viết chương trình.
Nếu một người lập trình viết một chương trình tuy thực hiện đúng yêu cầu đặt ra nhưng
mã nguồn quá lộn xộn và phong cách lập trình cẩu thả, thì mã nguồn này sẽ gây khó khăn cho
chính người lập trình!
Đôi khi người mới lập trình không quan tâm đến vấn đề này do ban đầu chỉ làm việc với
chương trình nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi họ phải làm việc với dự án lớn và chương
trình lúc này không còn đơn giản vài chục dòng lệnh nữa. Nếu không rèn luyện một phong cách
và trang bị một số kỹ thuật lập trình tốt thì người lập trình đối mặt với nhiều khó khăn…
Trong chương đầu tiên xin giới thiệu một số kỹ thuật và phong cách lập trình cơ bản, ít
nhiều giúp cho người học viết chương trình được tốt hơn.

1.1 Cách đặt tên cho biến hàm
Thông thường tùy theo ngôn ngữ và môi trường lập trình, người viết chương trình thường
chọn cho mình một phong cách nhất quán trong việc đặt tên các định danh. Một số quy tắc cần
quan tâm khi đặt tên như sau:
1. Tên của định danh phải thể hiện được ý nghĩa: thông thường các biến nguyên như i, j, k
dùng làm biến lặp; x, y dùng làm biến lưu tọa độ…Còn những biến lưu trữ dữ liệu khác
thì nên đặt gợi nhớ: biến đếm số lần dùng “count” hay So_Luong, biến lưu trọng lượng
“weight”, chiều cao “height”…Nếu đặt quá ngắn gọn như c cho biến đếm, hay w cho
khối lượng thì sau này khi nhìn vào chương trình sẽ rất khó hiểu!
2. Tên phải xác định được kiểu dữ liệu lưu trữ: phong cách lập trình tốt là khi người đọc
nhìn vào một biến nào đó thì xác định ngay được kiểu dữ liệu mà biến đó lưu trữ. Giả
sử có biến đếm số lần thì ta có thể đặt iCount, trong đó i là kiểu của dữ liệu, strContent
là kiểu chuỗi…Có nhiều cú pháp quy ước đặt tên biến, người lập trình có thể chọn cho
mình một quy ước thích hợp. Có thể tham khảo một số quy ước trong phần 3 bên dưới.
Cách đặt tên cho hàm: hàm bắt đầu với ký tự đầu tiên là ký tự hoa và không có tiền tố. Tuy
nhiên, điều này cũng không bắt buộc tuỳ theo ngôn ngữ lập trình. Nói chung là hàm có chức
năng thực hiện một chức năng nào đó.

1.2 Phong cách viết mã nguồn
Sử dụng tab để canh lề chương trình: khi soạn thảo mã nguồn nên dùng tab với kích thước là
4 hay 8 để canh lề. Thói quen này giúp cho chương trình được rõ ràng và dễ quản lý.
Sử dụng khoảng trắng: chương trình s...
Một số kỹ thuật – phong cách lập trình tốt

Một chương trình nguồn được xem là tốt không chỉ được đánh giá thông qua thuật giải
đúng và cấu trúc dữ liệu thích hợp. Mà còn phụ thuộc vào phong cách và kỹ thuật mã hoá
(coding) của người viết chương trình.
Nếu một người lập trình viết một chương trình tuy thực hiện đúng yêu cầu đặt ra nhưng
nguồn quá lộn xộn phong cách lập trình cẩu thả, thì nguồn này sẽ gây khó khăn cho
chính người lập trình!
Đôi khi người mới lập trình không quan tâm đến vấn đề này do ban đầu chỉ làm việc với
chương trình nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi họ phải làm việc với dự án lớn chương
trình lúc này không còn đơn giản vài chục dòng lệnh nữa. Nếu không rèn luyện một phong cách
và trang bị một số kỹ thuật lập trình tốt thì người lập trình đối mặt với nhiều khó khăn…
Trong chương đầu tiên xin giới thiệu một số kỹ thuật phong cách lập trình bản, ít
nhiều giúp cho người học viết chương trình được tốt hơn.
1.1 Cách đặt tên cho biến hàm
Thông thường tùy theo ngôn ngữ môi trường lập trình, người viết chương trình thường
chọn cho mình một phong cách nhất quán trong việc đặt tên các định danh. Một số quy tắc cần
quan tâm khi đặt tên như sau:
1. Tên của định danh phải thể hiện được ý nghĩa: thông thường các biến nguyên như i, j, k
dùng làm biến lặp; x, y dùng làm biến lưu tọa độ…Còn những biến lưu trữ dữ liệu khác
thì nên đặt gợi nhớ: biến đếm số lần dùng “count” hay So_Luong, biến lưu trọng lượng
weight”, chiều cao height”…Nếu đặt quá ngắn gọn n c cho biến đếm, hay w cho
khối lượng thì sau này khi nhìn vào chương trình sẽ rất khó hiểu!
2. Tên phải xác định được kiểu dữ liệu lưu trữ: phong cách lập trình tốt khi người đọc
nhìn vào một biến nào đó thì xác định ngay được kiểu dữ liệu biến đó lưu trữ. Giả
sử có biến đếm số lần thì ta có thể đặt iCount, trong đó i kiểu của dữ liệu, strContent
kiểu chuỗi…Có nhiều pháp quy ước đặt tên biến, người lập trình thể chọn cho
mình một quy ước thích hợp. Có thể tham khảo một số quy ước trong phần 3 bên dưới.
Cách đặt tên cho hàm: hàm bắt đầu với tự đầu tiên tự hoa không tiền tố. Tuy
nhiên, điều này cũng không bắt buộc tuỳ theo ngôn ngữ lập trình. Nói chung hàm chức
năng thực hiện một chức năng nào đó.
Kỹ thuật lập trình - Trang 2
Kỹ thuật lập trình - Người đăng: thinhlvspth-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kỹ thuật lập trình 9 10 232