Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật thông tin quang 2

Được đăng lên bởi mcuonglvo-gmail-com
Số trang: 216 trang   |   Lượt xem: 5850 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KỸ THUẬT
THÔNG TIN QUANG 2
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KỸ THUẬT
THÔNG TIN QUANG 2
Biên soạn: THS. ĐỖ VĂN VIỆT EM

LỜI GIỚI THIỆU

Thế kỷ 21 là thế kỷ của công nghệ thông tin. Sự bùng nổ của các loại hình dịch vụ thông
tin, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của Internet và World Wide Web làm gia tăng không
ngừng nhu cầu về dung lượng mạng. Ðiều này đòi hỏi phải xây dựng và phát triển các mạng
quang mới dung lượng cao. Công nghệ ghép kênh theo bước sóng quang (DWDM) là một giải
pháp hoàn hảo cho phép tận dụng hữu hiệu băng thông rộng lớn của sợi quang, nâng cao rõ rệt
dung lượng truyền dẫn đồng thời hạ giá thành sản phẩm. Sự phát triển của hệ thống WDM cùng
với công nghệ chuyển mạch quang sẽ tạo nên một mạng thông tin thế hệ mới-mạng thông tin toàn
quang. Trong mạng toàn quang này, giao thức IP- giao thức chuẩn cho mạng viễn thông thế hệ
sau (NGN) sẽ được tích hợp với WDM. Sự tích hợp này sẽ tạo ra một kết cấu mạng trực tiếp nhất,
đơn giản nhất, kinh tế nhất rất thích hợp sử dụng cho cả mạng đường trục và mạng đô thị
Cấu trúc của Bài giảngbao gồm bốn chương:
ƒ

Chương I: Hệ thống thông tin quang WDM. Chương này trình bày các nguyên lý cơ bản
của DWDM, khảo sát chi tiết các hiện tượng phi tuyến ảnh hưởng đến chất lượng của hệ
thống WDM, và các linh kiện được sử dụng cho hệ thống WDM.

ƒ

Chương II: Khuếch đại quang. Chương này tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các loại
khuếch đại quang, tính năng và các ứng dụng của chúng trong mạng truyền dẫn quang

ƒ

Chương III: Truyền tải IP/WDM. Chương này nghiên cứu về xu hướng tích hợp IP trên
WDM, đặc biệt quan tâm đến vấn đề định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM.

ƒ

Chương IV: Hệ thống thông tin quang Coherent. Chương này tìm hiểu các nguyên lý cơ
bản của hệ thống coherent, những ưu điểm của nó so với hệ thống IM/DD và triển vọng
của công nghệ này trong tương lai.

Bài giảng được biên soạn nhằm phục vụ cho các lớp thuộc hệ Đại học từ xa của Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ngoài ra Bài giảng cũng có thể sử dụng để làm tài liệu tham
khảo cho các sinh viên và kỹ sư chuyên ngành viễn thông.
Do khuôn khổ giới hạn cũng như tính ứng dụng thực tế của tài liệu, các mô hình toán học
được trình bày trong Bài giảng này đôi khi chỉ là các kết qủa cuối cùng và được giải thích, minh
họa bằng các ý nghĩa vật lý cụ thể. Ðể hiểu thêm về việc dẫn xuất và chứng minh các kết quả
này, bạn ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
K THUT
THÔNG TIN QUANG 2
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
Kỹ thuật thông tin quang 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật thông tin quang 2 - Người đăng: mcuonglvo-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
216 Vietnamese
Kỹ thuật thông tin quang 2 9 10 139