Ktl-icon-tai-lieu

Lab Thực hành hạ tầng mạng

Được đăng lên bởi Anh Vu Dao
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 5272 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lab Thực hành hạ tầng mạng

ThS.Đào Anh Vũ

MỤC LỤC
Phần 1 – TỔNG QUAN
OSI MODEL ....................................................................................................... 2
CABLE
........................................................................................................ 3
LỆNH CISCO CĂN BẢN ................................................................................... 8
CISCO DISCOVERY PROTOCOL .................................................................. 21
TELNET ...................................................................................................... 26
CRACK PASSWORD....................................................................................... 30
BACKUP VÀ RESTORE.................................................................................. 35
Phần 2 – ĐỊNH TUYẾN
STATIC ROUTE............................................................................................... 40
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL RIP ......................................................... 48
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL IGRP ...................................................... 53
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL EIGRP .................................................... 60
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL OSPF ...................................................... 69
Phần 3 – ACCESS-LIST
STANDARD IP ACCESS-LIST........................................................................ 75
EXTENDED IP ACCESS-LIST ........................................................................ 80
Phần 4 – NAT

...................................................................................................... 84

NAT Overload
Dynamic NAT
Static NAT
Phần 5 – WAN
PPP
...................................................................................................... 90
FRAME-RELAY .............................................................................................. 95
ISDN
Phần 6 – SWITCH
SWITCH (BASIC CONFIGURE) .........................................................................
VLAN
..........................................................................................................

1

Lab Thực hành hạ tầng mạng

ThS.Đào Anh Vũ

OSI MODEL:
OSI Model là một sự chuẩn hóa cho những chức năng Network. Làm cho tính phức tạp
của network trở nên đơn giản hơn, cho phép các nhà phát triển modul hóa việc thiết kế.
Phương pháp này cho phép nhiều nhà phát triển làm việc độc lập nhau để tạo ra những
chức năng riêng biệt mà vẫn có thể hòa hợ...
Lab Thực hành hạ tầng mạng ThS.Đào Anh Vũ
1
M
M
C
C
L
L
C
C
Phần 1 TỔNG QUAN
OSI MODEL ....................................................................................................... 2
CABLE ........................................................................................................ 3
LỆNH CISCO CĂN BẢN ................................................................................... 8
CISCO DISCOVERY PROTOCOL .................................................................. 21
TELNET ...................................................................................................... 26
CRACK PASSWORD ....................................................................................... 30
BACKUP VÀ RESTORE .................................................................................. 35
Phần 2 ĐỊNH TUYẾN
STATIC ROUTE............................................................................................... 40
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL RIP ......................................................... 48
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL IGRP ...................................................... 53
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL EIGRP .................................................... 60
DYNAMIC ROUTING PROTOCOL OSPF ...................................................... 69
Phần 3 ACCESS-LIST
STANDARD IP ACCESS-LIST........................................................................ 75
EXTENDED IP ACCESS-LIST ........................................................................ 80
Phần 4 NAT ...................................................................................................... 84
NAT Overload
Dynamic NAT
Static NAT
Phần 5 WAN
PPP ...................................................................................................... 90
FRAME-RELAY .............................................................................................. 95
ISDN
Phần 6 SWITCH
SWITCH (BASIC CONFIGURE) .........................................................................
VLAN ..........................................................................................................
Lab Thực hành hạ tầng mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lab Thực hành hạ tầng mạng - Người đăng: Anh Vu Dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Lab Thực hành hạ tầng mạng 9 10 531