Ktl-icon-tai-lieu

Làm dĩa Ghost Đa Cấu Hình 2010

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Làm dĩa Ghost Đa Cấu Hình 2010



Lê Châu Thanh 2010

Design Lê Châu Thanh

Tel: 01688254962 or 0939706564
Mail: phanmem3.tk@gmail.com

Tel: 01688254962

Năm 2010 4



Lê Châu Thanh 2010

A – PHẦN NỘI DUNG

I. Chuẩn bị: bước này rất quan trong vì nó góp phần cho việc thành công hay
thất bại của bản ghost chúng ta, do ñó các bạn phải chuẩn bị ñầy ñủ các
thành phần và làm theo các bước dưới ñây.
1. Syspacker 3.6 và Spat6.0.9 là 2 trình ñiều khiển quá trình làm file ghost
ña cấu hình ñồng thời ñiều khiển chương trình nhận driver tự ñộng.

SYSPACKER 3.6

2. DllCache dùng ñể backup những file hệ thống, chương trình này góp
phần làm giảm dung lượng file ghost chúng ta.

3. Bộ driver ñược tích hợp kèm vào bên trong file ghost, dưới ñây là hình
ảnh các file bên trong trong khi ta giải nén bộ driver.

Tel: 01688254962

Năm 2010 5



Lê Châu Thanh 2010

4. Một bức ảnh có kích thước là 800 x 600 và ñịnh dạng là BMP, ở ñây
Nhóm I mình dùng tấm ảnh sau, tấm ảnh này sẽ hiển thị khi chương trình load nhận
driver.

5. Chúng ta cần cài ñặt một bản WinXP thật chuẩn, ñồng thời cài ñặt các
phần mềm mà thật sự các bạn cho là cần thiết, ở ñây Nhóm I mình cài bộ Office
gồm: Word, Excel và Powerpoint; Winrar; Unikey…
* Lưu ý: Nếu các bạn muốn làm một bản ghost vừa ñủ một CD thì Nhóm
chúng tôi khuyên các bạn nên cài các phân mềm gọn nhẹ và thật sự cần thiết, ñể file
ghost vừa một CD thi tốt nhât ổ chứa hệ ñiều hành của các bạn bằng hoặc nhỏ hơn
Tel: 01688254962

Năm 2010 6



Lê Châu Thanh 2010

3.4G. Còn ngược lại , , các bạn muốn tạo file ghost lớn hơn dung lượng của CD, thì
lúc này các bạn phải chép ra ñã DVD rất mất thời gian khi ghost. ðiều quan trọng
nữa là các bạn không nên làm thay ñổi giao diện của bản Win quá nhiều, vì nó sẽ
phát sinh ra nhiều lỗi trong quá trình làm ghost.

II. Tiến hành làm ghost: gồm 2 cách
a) Cách 1: Làm ghost ña cấu hình với Syspacker 3.6
1. Trước khi tiến hành làm ghost, các bạn copy thư mục “Sysprep” chứa gói
driver mà bạn ñã chuẩn bị ở bước I vào ổ ñĩa chứa hệ ñiều hành (thông thường là ổ
ñĩa C:), ở ñây ổ ñĩa chứa hệ ñiều hành của Nhóm chúng tôi là ổ C , các bạn có thể
xem hình minh họa bên dưới:

2. Sau ñó các bạn tiếp tục chỉnh sửa một số thông tin file “Sysprep.inf” ở
trong thư mục Sysprep mà ta ñã copy ở trên, ở ñây các bạn chú ý ñến các dòng mà
Tel: 01688254962

Năm 2010 7



Lê Châu Thanh 2010

*Lưu ý : các dòng menu trên Nhóm chúng tôi dùng phần ...
Làm dĩa Ghost Đa Cu Hình 2010
Làm dĩa Ghost Đa Cấu Hình 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Làm dĩa Ghost Đa Cấu Hình 2010 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Làm dĩa Ghost Đa Cấu Hình 2010 9 10 229