Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình Android

Được đăng lên bởi Hau Nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Author: Nguyễn Văn Kiên St.

Tìm hiểu các Layout cơ bản trong Android
→ Để thiết kế giao diện trong android, các bạn sẽ sử dụng các View và các ViewGroup mà android
cung cấp. Các bạn có thể hình dung được phần nào cách thể hiển một giao diện qua sơ đồ sau :

Đầu tiên là một ViewGroup, tiếp đó bên trong ViewGroup có thể chứa các ViewGroup khác và các
View khác, (có thể hiểu là các View lồng các View) tuy nhiên Android khuyên bạn không nên lồng quá
nhiều View trong một giao diện của một Activity (nên <10).
→ Chúng ta cùng tìm hiểu một số Widget cơ bản trong Android.
Android cung cấp một số widget cơ bản sau như: Button, EditText, RadioButton, CheckBox, TextView
….
Giờ chúng ta cùng tìm hiểu cách hiển thị các widget cơ bản sau.
Hiển thị Button:
Trong file main.xml bạn khai báo thêm dòng mã sau trong Linear layout mặc định của file n:
<Button
android:layout_width =“fill_parent”
android:layout_height=“wrap_content”
android:text =“Click Me !”
/>
→ Android hiểu là: hiển thị 1 button có chiều rộng bằng chiều rộng màn hình, chiều cao sẽ bằng nội
dung của Text của Button và cuối cùng text của Button là : Click Me !.
Các thuộc tính trong các View của android các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ sau:

Hiển thị TextView:

<TextView
android:layout_width =“fill_parent”
android:layout_height=“wrap_content”
android:text=“This's my TextView”
/>
Hiển thị EditText:
<EditText
android:layout_width =“fill_parent”
android:layout_height=“wrap_content”
/>
Hiển thị CheckBox:
<CheckBox
android:layout_width =“wrap_content”
android:layout_height=“wrap_content”
android:text=“you cant check it, now”
/>
<RadioButton
android:layout_width =“wrap_content”
android:layout_height=“wrap_content”
android:text=“you cant check it, now”
/>
→ cách hiển thị một image trong android các bạn làm như sau, bạn vào thư mục project của bạn tìm
đến thư mục res, và tìm đến các file drawable-hdpi, drawable-ldpi, drawable-mdpi, sau đó bỏ ảnh mà
bạn muốn sử dụng cho các View trong project của bạn. Bạn sẽ có thuộc tính xml sau để lôi ảnh ra :
android:drawable="@drawable/ten_file_anh

ví dụ trực quan, không ví dụ ở đây, demo thú vị hơn

1.Linear Layout
Đây là một trong những layout tương đối được sử dụng nhiều để bố cục các View một cách đơn giản
nhưng hiểu quả, các View được bao trong Linear Layout sẽ được hiển thị theo chiều dọc hoặc theo
chiều ngang. Chúng ta cùng đi vào cụ thể dễ phân tích kĩ hơn layout này:
Input là đoạn xml sau:
<?xml version...
Author: Nguyễn Văn Kiên St.
Tìm hiểu các Layout cơ bản trong Android
→ Để thiết kế giao diện trong android, các bạn sẽ sử dụng các View và các ViewGroup mà android
cung cấp. Các bạn có thể hình dung được phần nào cách thể hiển một giao diện qua sơ đồ sau :
Đầu tiên là một ViewGroup, tiếp đó bên trong ViewGroup có thể chứa các ViewGroup khác và các
View khác, (có thể hiểu là các View lồng các View) tuy nhiên Android khuyên bạn không nên lồng quá
nhiều View trong một giao diện của một Activity (nên <10).
→ Chúng ta cùng tìm hiểu một số Widget cơ bản trong Android.
Android cung cấp một số widget cơ bản sau như: Button, EditText, RadioButton, CheckBox, TextView
….
Giờ chúng ta cùng tìm hiểu cách hiển thị các widget cơ bản sau.
Hiển thị Button:
Trong file main.xml bạn khai báo thêm dòng mã sau trong Linear layout mặc định của file n:
<Button
android:layout_width =“fill_parent”
android:layout_height=“wrap_content”
android:text =“Click Me !”
/>
Android hiểu là: hiển thị 1 button có chiều rộng bằng chiều rộng màn hình, chiều cao sẽ bằng nội
dung của Text của Button và cuối cùng text của Button là : Click Me !.
Các thuộc tính trong các View của android các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ sau:
http://developer.android.com/reference/android/widget/TextView.html
Hiển thị TextView:
Lập trình Android - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình Android - Người đăng: Hau Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lập trình Android 9 10 658