Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình C Đệ Quy

Được đăng lên bởi cuongli120394
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Bài tập phần Đệ quy (cơ bản)
Tính các tổng truy hồi:
Bài 01. Tính
1
Bài tập phần Đệ quy (cơ bn)
Tính các tổng truy hi:
Bài 01. Tính
= 1 + 2 + 3 +
Bài 02. Tính
= 1
2
+ 2
2
+ 3
2
+ +
2
Bài 03. Tính
= 1 +
1
2
+
1
3
+ +
1
Bài 04. Tính
=
1
2
+
1
4
+
1
6
+ +
1
2
Bài 05. Tính
= 1 +
1
3
+
1
5
+ +
1
2+1
Bài 06. Tính
=
1
1×2
+
1
2×3
+
1
3×4
+ +
1
×(+1)
Bài 07. Tính
=
1
2
+
2
3
+
3
4
+ +
+1
Bài 08. Tính
=
1
2
+
3
4
+
5
6
+ +
2+1
2+2
Bài 09. Tính
= 1 × 2 × 3 × ×
Bài 10. Tính
,
=
Bài 11. Tính
= 1 + 1.2 + 1.2.3 + + 1 .2.3
Bài 12. Tính
= +
2
+
3
+ +
Bài 13. Tính
=
2
+
4
+
6
+ +
2
Bài 14. Tính
=
1
+
3
+
5
+ +
2+1
Bài 15. Tính
= 1 +
1
1+2
+
1
1+2+3
+ +
1
1+2+3++
Bài 16. Tính
= +
2
2!
+
3
3!
+ +
!
Bài 17. Tính
= 1 +
2
2!
+
4
4!
+ +
2
(2)!
Bài 18. Tính
=
2 +
2 +
2 +
2 (n du căn)
Lập trình C Đệ Quy - Trang 2
Lập trình C Đệ Quy - Người đăng: cuongli120394
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lập trình C Đệ Quy 9 10 290