Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình cnc

Được đăng lên bởi Levanson Le
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 2644 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Néi dung
A) ChuÈn bÞ lËp tr×nh
B) M· lÖnh G
C) M· lÖnh M
D) M· lÖnh T,S vµ M
E) M· lÖnh D vµ H
F) Ch−¬ng tr×nh vÝ dô

1

Ch−¬ng A
ChuÈn bÞ lËp tr×nh

2

1.

Chương trình là gì ?

O0001
G91 G28 Z0 T9001
M06

N1
G90 G00 G54 X90.0 Y105.0;

Bạn nghĩ gì khi bạn nghe thấy thuật ngữ gọi là
“lập trình “.
Bạn nghĩ chương trình là một sù kiện thể thao,
một bài tập mang tính giáo dục,hay một thao
tác máy tính ?.Nói chung chương trình là một
tập hợp các khối lệnh chỉ dẫn chứa đựng nội
dung kế hoạch hoặc là được viết ra nhằm
thực hiện một công việc, tuân theo một số quy
luật nhất định.
Để điều khiển máy NC cần phải có một
chương trình tốt. Tất các hoạt động của máy
gồm có :chuyển động quay của trục chính,
chuyển động của dụng cụ, điều khiển chất làm
nguội đều có thể được điều khiển bằng
chương trình.
Chương trình được lập bằng các ký tự và chữ
số. Hình ảnh bên trái minh hoạ một đoạn
chương trình.
Nội dung được đưa ra sau đây trình bày
những bước cần thiết để viết một chương
trình. Xin hãy đọc cẩn thận trước khi tiến hành
lập chương trình.

G43 Z30.0 H01 S440 T5002;
M03;
G01 Z0 F2000;
X-160.0 F211;
..............
................

3

2.

Những yêu cầu đối với người lập chương trình
Người lập chương trình phải có kiến thức về gia công để viết chương trình
trên cơ sở những kiến thức này và nên đọc kỹ những điều sau đây để đảm
bảo các hoạt động chính xác, hiÖu quả và an toàn.
Người lập chương trình phải:
1. Có hiểu biết về lý thuyết cắt gọt.
2. Có kiến thức về đồ gá, phôi để quyết định được phương pháp
gia công và đảm bảo được quá trình hoạt động an toàn và chính
xác.
3. Chọn được dụng cắt thích hợp trên cơ sở phân tích các điều
kiện gia công :”hình dáng, vật liệu phôi, tốc độ quay, lượng chay
dao, chiều sâu cắt, chiều rộng cắt”để tránh các sự cố có thể phát
sinh trong quá tr×nh gia công.
4. Hiểu rõ khả năng gia công của máy đang sử dụng.
5. Biết các thiết bị an toàn và chức năng khoá liên động của máy
đang sử dụng.
6. Hiểu các chức năng của máy liên quan tới việc lập trình.

4

Lập chương trình là gì?

3.

Những hoạt động cần thiết khi lập một
chương trình
1. Kiểm tra bản vẽ để xác định yêu cầu gia
công.
Bản vẽ phải được kiểm tra kỹ để hiểu
được các yêu cầu cần thiết.
2. Phân tích các phần gia công, xác định
đồ gá và dụng cụ cần thiết.
Một số người tạo chương trình ngay khi
vừa đọc xong bản vẽ. Sự nóng vội này có
thể gây sai hỏng và nguy hiểm cho các
hoạt động của máy.
Bước

Miêu tả

Mã dụng cụ

1

Phay mặt đầu

02

2

Khoan

03

O0001
G91 G28 T9001;
M06;
N1;
G90 G00 ...
1
Néi dung
A) ChuÈn bÞ lËp tr×nh
B) M· lÖnh G
C) M· lÖnh M
D) M· lÖnh T,S vµ M
E) M· lÖnh D vµ H
F) Ch¬ng tr×nh vÝ dô
Lập trình cnc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình cnc - Người đăng: Levanson Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Lập trình cnc 9 10 896