Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình game

Được đăng lên bởi tabaodct
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1414 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lập trình game với HTML 5

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quang Hưng.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
1 | Sinh viên thực hiện: Trần Xuân Mạnh.

Lập trình game với HTML 5

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quang Hưng.

* MỤC LỤC.
* MỤC LỤC............................................................................................................................. 2
* DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT..........................................................................................3
* DANH MỤC CÁC HÌNH. ......................................................................................................3
GIỚI THIỆU............................................................................................................................ 4
Chương I: Tổng quan công nghệ HTML5 và CSS3................................................................6
1. Cơ bản về HTML5 và CSS.............................................................................................6
2. Từ HTML đến HTML5.....................................................................................................6
3. CSS3 và Javascript.......................................................................................................12
4. HTML5 và CSS3........................................................................................................... 13
a. Video và hiệu ứng Flash............................................................................................13
b. Công cụ thiết kế mới.................................................................................................14
c. Khả năng tương thích HTML5.........................
Lập trình game với HTML 5 Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quang Hưng.
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
1 | Sinh viên thực hiện: Trần Xuân Mạnh.
Lập trình game - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình game - Người đăng: tabaodct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Lập trình game 9 10 598