Ktl-icon-tai-lieu

lập trình hướng đối tượng

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1411 lần   |   Lượt tải: 6 lần
LP TRÌNH HƯỚNG ðỐI TƯỢNGLP TRÌNH HƯỚNG ðỐI TƯỢNG
Chương 1
lttlan.tdu@gmail.com
http://lttlan-tdu.blogspot.com
9/30/2009
1
NiNi dungdung
Lp trình thông thường.
Lp trình hướng ñối tượng.
UUnified MModeling LLanguage - UML.
2
LpLp trìnhtrình thôngthông thườngthường
Lp trình tuyến tính
Tư duy theo li tun t, ñơn gin.
ðơn lung và các công vic ñược thc hin tun
t trong lung ñó.
Tn ti trong modul nh ca phương pháp lp
trình khác.
Không gii quyết ñược các yêu cu phc tp.
3
LpLp trìnhtrình thôngthông thườngthường ((tttt))
Lp trình cu trúc
Cu
trúc
d
liu
:
cách
t
chc
d
liu
,
t
CCu trúc du trúc d liliuu + GiGii thui thutt = ChChươương trìnhng trình
Cu
trúc
d
liu
:
cách
t
chc
d
liu
,
t
toán dưới dng ngôn ng lp trình.
Gii thut: mt quy trình ñể thc hin mt công
vic xác ñịnh.
4
lập trình hướng đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình hướng đối tượng - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
lập trình hướng đối tượng 9 10 882