Ktl-icon-tai-lieu

lập trình Java Socket

Được đăng lên bởi Tuấn Võ Anh
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ nghiệp ngành CNTT

Tìm hiểu về Java web socket
LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo Nguyễn
Văn Hán - giảng viên khoa CNTT trường Cao Đẳng Công Thương, người thầy đã trực
tiếp giảng dậy và tận tình giúp đỡ, chỉ bảo em trong xuốt thời gian qua. Cảm ơn thầy
đã luôn động viên, hướng dẫn, định hướng và truyền thụ cho em những kiến thức vô
cùng quý báu để em có thể hoàn thành luận án tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trường Cao Đẳng Công
Thương và đặc biệt là các thầy cô trong bộ môn tin học, những người đã không ngừng
truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý báu trong học tập tập cũng như trong
cuộc sống xuốt bốn năm học vừa qua.
Và cuối cùng, hơn hết em muốn được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bố
mẹ, anh chị em cũng như tất cả bạn bè em, những người luôn ở bên động viên, cổ vũ
và giúp đỡ em trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Dưới đây là những gì em đã tìm hiểu và nghiên cứu được trong thời gian qua. Do
tính thực tế và kiến thức còn hạn chế, vì vậy em rất mong nhận được sự chỉ bảo cảu
các thầy cô giáo và sự tham gia đóng góp ý kiến của các bạn để em có thể hoàn thành
tốt đề tài của mình
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn !
TP.HCM, ngày….tháng ….năm 2014
Sinh viên thực hiện

Võ Tuấn Anh

Sinh viên thực hiện:Võ Tuấn Anh
Lớp : CCQ1211B

Trang 1

Đồ nghiệp ngành CNTT

Tìm hiểu về Java web socket
MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN...............................................................................................................1
MỤC LỤC..................................................................................................................... 2
LỜI NÓI ĐẦU..............................................................................................................4
CHƯƠNG 1: CĂN BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH.......................................................6
1.1. Định nghĩa mạng máy tính...............................................................................6
1.2. Nhu cầu phát triển mạng máy tính..................................................................7
1.3. Phân loại mạng máy tính..................................................................................8
1.4. Một số topo mạng thông dụng........................................................................10
1.5. Giao thức mạng...............................................................................................11
1.5.1 Giao thức TCP....................................................
Đồ nghiệp ngành CNTT Tìm hiểu về Java web socket
LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên em xin được bày tỏ ng biết ơn chân thành tới thầy giáo Nguyễn
Văn Hán - giảng viên khoa CNTT trường Cao Đẳng Công Thương, người thầy đã trực
tiếp giảng dậy tận tình giúp đỡ, chỉ bảo em trong xuốt thời gian qua. Cảm ơn thầy
đã luôn động viên, hướng dẫn, định hướng và truyền thụ cho em những kiến thức
cùng quý báu để em có thể hoàn thành luận án tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, giáo trường Cao Đẳng Công
Thương và đặc biệt là các thầy cô trong bộ môn tin học, những người đã không ngừng
truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý báu trong học tập tập cũng n trong
cuộc sống xuốt bốn năm học vừa qua.
cuối cùng, n hết em muốn được y tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bố
mẹ, anh chị em cũng như tất cả bạn em, những người luôn bên động viên, cổ
và giúp đỡ em trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Dưới đây là những gì em đã tìm hiểu và nghiên cứu được trong thời gian qua. Do
tính thực tế kiến thức còn hạn chế, vậy em rất mong nhận được s chỉ bảo cảu
các thầy cô giáostham gia đóng góp ý kiến của các bạn đem có thể hoàn thành
tốt đề tài của mình
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn !
TP.HCM, ngày….tháng ….năm 2014
Sinh viên thực hiện
Võ Tuấn Anh
Sinh viên thực hiện:Võ Tuấn Anh Trang 1
Lớp : CCQ1211B
lập trình Java Socket - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình Java Socket - Người đăng: Tuấn Võ Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
lập trình Java Socket 9 10 649