Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình windows -thư viện liên kết động

Được đăng lên bởi van_dat-dao
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình trên môi trường Windows

THƯ VIỆN LIÊN KẾT ĐỘNG
(DLL – Dynamic Link Library)

Nội dung trình bày
• Giới thiệu
• Xây dựng DLL
• Cách thức gọi DLL trong ứng dụng
• Ví dụ minh hoạ

1

Giới thiệu
• Liên kết (Linking) là gì ?
• Các loại thư viện
• Định nghĩa DLL
• DLL và cơ chế quản lý bộ nhớ

Giới thiệu
Giớ thiệ

Liên kết là gì ?
• Liên kết (linking) là cách thức mà trình biên dịch
nhúng/kết hợp các đoạn mã thực thi của những
module thư viện (Lib) vào chương trình
• Có 2 cách liên kết:
– Liên kết tĩnh (Static linking)
– Liên kết động (Dynamic linking)

2

Giới thiệu các loại thư viện
Giớ thiệ cá loạ
việ

Thư viện liên kết tĩnh
• Thư viện liên kết tĩnh: static linking library
việ
kế tĩ
• Dạng file: .LIB
• Chứa mã lệnh nhị phân của các hàm thư viện
Chứ
lệ nhị
củ cá hà
việ
• Dùng để nhúng vào file chương trình khi thực hiện giai
để nhú và
trì
thự hiệ
đoạn liên kết (linking) của quá trình biên dịch
đoạ
kế
củ quá trì
dị
• Trình biên dịch sẽ copy đoạn mã lệnh của hàm thư viện
Trì
dị sẽ
đoạ
lệ củ hà
việ
vào trong những module gọi
nhữ
gọ

Giới thiệu các loại thư viện
Giớ thiệ cá loạ
việ

Thư viện liên kết tĩnh
• Ưu điểm
điể
– Dễ thực hiện
– Chương trình có thể chạy độc lập, không cần các file kèm theo
– Chương trình sẽ chạy nhanh hơn (nếu kích thước nhỏ)

• Khuyết điểm
Khuyế điể
– Đoạn mã lệnh được nhúng vào file chương trình kích thước
chương trình lớn, tốn bộ nhớ
– Đoạn mã lệnh được nhúng vào nhiều file chương trình khác nhau
không tối ưu
– Khi thay đổi hàm thư viện phải biên dịch lại toàn bộ các file
chương trình

3

Giới thiệu các loại thư viện
Giớ thiệ cá loạ
việ

Thư viện liên kết động
•

Thư viện liên kết động: dynamic linking library
việ
kế độ

•

Dạng file: .LIB và .DLL
và

•

File .LIB:
– Thư viện nhập (Import library).
– Không chứa mã lệnh của các hàm,
– Chỉ chứa các thông tin cần thiết để Hệ điều hành nạp thư viện DLL và xác định
các hàm export trong DLL
– Sử dụng khi dùng cách thức load-time dynamic linking

•

File .DLL:
– Chứa mã lệnh nhị phân của các hàm thư viện
– Được tải vào bộ nhớ khi ứng dụng gọi hàm thư viện
– Cần có khi thực hiện ứng dụng

Giới thiệu các loại thư viện
Giớ thiệ cá loạ
việ

Thư viện liên kết động
• Mã lệnh của các hàm sẽ không được nhúng vào trong
file chương trình của ứng dụng
• Ứng dụng chỉ cần lưu thông tin của hàm thư viện, và khi
cần, hệ điều hành sẽ tải các hàm thư viện vào bộ nhớ

4

Giới thiệu các loại thư viện
Giớ thiệ cá loạ
việ

Thư viện liên kết động
• Ưu điểm:
điể
– Kích thước của ứng dụng nhỏ
– Nhiều ứn...
1
L
L
p tr
p tr
ì
ì
nh trên môi trư
nh trên môi trư
ng Windows
ng Windows
THƯ VI
THƯ VI
N LIÊN K
N LIÊN K
T Đ
T Đ
NG
NG
(DLL
(DLL
Dynamic Link Library)
Dynamic Link Library)
N
N
i dung tr
i dung tr
ì
ì
nh b
nh b
à
à
y
y
Gi
Gi
i thi
i thi
u
u
Xây d
Xây d
ng DLL
ng DLL
C
C
á
á
ch th
ch th
c g
c g
i DLL trong
i DLL trong
ng d
ng d
ng
ng
V
V
í
í
d
d
minh ho
minh ho
Lập trình windows -thư viện liên kết động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình windows -thư viện liên kết động - Người đăng: van_dat-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Lập trình windows -thư viện liên kết động 9 10 92