Ktl-icon-tai-lieu

Linux

Được đăng lên bởi chuong106102015
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ C
Chương 5: Ứng Dụng Mạng Và Internet
1. Trình duyệt Web.
1.1 Thay đổi một trang web mặc định.
Khi bạn click vào một liên kết đến một trang web trong bất kỳ ứng dụng
nào, một trình duyệt web sẽ tự động mở trang đó. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều
hơn một trình duyệt được cài đặt, các trang không thể mở ra trong trình duyệt
web ưa thích của bạn. Để khắc phục điều này, thay đổi trình duyệt web mặc
định:
1. Nhấp vào biểu tượng ở bên phải của bảng điều khiển và chọn Thiết
lập hệ thống.
2. Khởi chạy trình Thông tin hệ thống và chọn Ứng dụng mặc định trong
danh sách phía bên trái của cửa sổ.
3. Chọn trình duyệt web mà bạn muốn liên kết sẽ được mở bằng cách thay
đổi các tùy chọn Web.
Khi bạn mở một trình duyệt web khác nhau, nó có thể cho bạn biết rằng nó
không phải là trình duyệt mặc định nữa. Nếu điều này xảy ra, nhấp vào nút Hủy
(hoặc tương tự) để nó không cố gắng để thiết lập chính nó như là trình duyệt
mặc định một lần nữa.
1.2 Cài đặt Flash plug-in
Flash là một plug-in cho trình duyệt web của bạn mà cho phép bạn xem
video và sử dụng tính tương tác trên một số trang web. Một số trang web sẽ
không làm việc mà không có Flash.
Phan Trí Bình 37/92 Hướng Dẫn Ubuntu Desktop 11.10 - VN
Nếu bạn không cài đặt Flash, bạn có thể sẽ thấy một thông báo hướng dẫn
cho bạn, khi bạn truy cập một trang web phải cần có flash.
Làm thế nào để cài đặt Flash.
1. Nhấp vào biểu tượng Trung tâm phần mềm trên Launcher và tìm kiếm
flash.
2. Đọc thông tin và đánh giá để đảm bảo rằng bạn muốn cài đặt Flash.
3. Nếu bạn chọn cài đặt Flash, nhấp vào Cài đặt từ cửa sổ Trung tâm phần
mềm.
4. Nếu bạn có bất kỳ trình duyệt nào đang mở, bạn phải đóng chúng và sau
đó mở lại chúng. Các trình duyệt web sẽ phát hiện Flash được cài đặt khi
bạn mở nó một lần nữa, và bây giờ bạn có thể để xem các trang web sử
dụng Flash.
1.3 Cài đặt trình duyệt Java plug-in.
Một số trang web sử dụng các chương trình Java nhỏ, đòi hỏi trình duyện
phải được cài đặt một plugin Java để chạy.
Cài đặt gói icedtea6 plugin để xem các chương trình Java trong trình duyệt

của bạn.
1.4 Cài đặt Silverlight plug-in.
Silverlight là một plug-in cho trình duyệt web mà cho phép bạn xem video
và sử dụng một số tương tác trên trang web. Một số trang web sẽ không làm việc
nếu không có Silverlight plug-in.
Nếu bạn xem một trang web cho phép Silverlight nhưng không có plug-in
được cài đặt, có thể bạn sẽ thấy một thông báo xuất hiện. Thông điệp này nên có
hướng dẫn cho bạn làm thế nào để có được plug-in, nhưng những hướng dẫn
này có thể khôn...
ĐỀ C
Chương 5: Ứng Dụng Mạng Và Internet
1. Trình duyệt Web.
1.1 Thay đổi một trang web mặc định.
Khi bạn click vào một liên kết đến một trang web trong bất kỳ ứng dụng
nào, một trình duyệt web sẽ tự động mở trang đó. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều
hơn một trình duyệt được cài đặt, các trang không thể mở ra trong trình duyệt
web ưa thích của bạn. Để khắc phục điều này, thay đổi trình duyệt web mặc
định:
1. Nhấp vào biểu tượng ở bên phải của bảng điều khiển và chọn Thiết
lập hệ thống.
2. Khởi chạy trình Thông tin hệ thống và chọn Ứng dụng mặc định trong
danh sách phía bên trái của cửa sổ.
3. Chọn trình duyệt web mà bạn muốn liên kết sẽ được mở bằng cách thay
đổi các tùy chọn Web.
Khi bạn mở một trình duyệt web khác nhau, nó có thể cho bạn biết rằng nó
không phải là trình duyệt mặc định nữa. Nếu điều này xảy ra, nhấp vào nút Hủy
(hoặc tương tự) để nó không cố gắng để thiết lập chính nó như là trình duyệt
mặc định một lần nữa.
1.2 Cài đặt Flash plug-in
Flash là một plug-in cho trình duyệt web của bạn mà cho phép bạn xem
video và sử dụng tính tương tác trên một số trang web. Một số trang web sẽ
không làm việc mà không có Flash.
Phan Trí Bình 37/92 Hướng Dẫn Ubuntu Desktop 11.10 - VN
Nếu bạn không cài đặt Flash, bạn có thể sẽ thấy một thông báo hướng dẫn
cho bạn, khi bạn truy cập một trang web phải cần có flash.
Làm thế nào để cài đặt Flash.
1. Nhấp vào biểu tượng Trung tâm phần mềm trên Launcher và tìm kiếm
flash.
2. Đọc thông tin và đánh giá để đảm bảo rằng bạn muốn cài đặt Flash.
3. Nếu bạn chọn cài đặt Flash, nhấp vào Cài đặt từ cửa sổ Trung tâm phần
mềm.
4. Nếu bạn có bất kỳ trình duyệt nào đang mở, bạn phải đóng chúng và sau
đó mở lại chúng. Các trình duyệt web sẽ phát hiện Flash được cài đặt khi
bạn mở nó một lần nữa, và bây giờ bạn có thể để xem các trang web sử
dụng Flash.
1.3 Cài đặt trình duyệt Java plug-in.
Một số trang web sử dụng các chương trình Java nhỏ, đòi hỏi trình duyện
phải được cài đặt một plugin Java để chạy.
Cài đặt gói icedtea6 plugin để xem các chương trình Java trong trình duyệt
Linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Linux - Người đăng: chuong106102015
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Linux 9 10 993