Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT NGÔN NGỮ HĐT Bài 01. Tổng quan về OOP

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2077 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé m«n C«ng nghÖ phÇn mÒm
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

LÝ THUYẾT NGÔN NGỮ HĐT

Bài 01. Tổng quan về OOP

2

Nội dung
1.
2.
3.
4.

Lập trình hướng đối tượng
Công nghệ hướng đối tượng
Ngôn ngữ lập trình Java
Ví dụ và bài tập

3

Nội dung
1.
2.
3.
4.

Lập trình hướng đối tượng
Công nghệ hướng đối tượng
Ngôn ngữ lập trình Java
Ví dụ và bài tập

4

1.1. Lịch sử phát triển của các NNLT
• a. Hợp ngữ (Assembly language):
▫ Là một ngôn ngữ lập trình tuần tự, gần với tập các
lệnh mã máy của CPU.
▫ Khó nhớ, khó viết, nhất là với những bài toán
phức tạp.
▫ Khó sửa lỗi, bảo trì.

5

1.1. Lịch sử phát triển của các NNLT (2)
• b. NNLT cấu trúc/thủ tục:






Xây dựng chương trình
dựa trên các hàm/thủ
tục/chương trình con
Dữ liệu và xử lý (hàm) tách
rời nhau
Các hàm không bắt buộc
phải tuân theo một cách
thức chung truy cập vào
dữ liệu

6

1.1. Lịch sử phát triển của các NNLT (3)
• c. NNLT hướng đối tượng:
▫ Thể hiện các thành phần của bài toán là các “đối
tượng” (object).
▫ Hướng đối tượng là một kỹ thuật để mô hình hóa
hệ thống thành nhiều đối tượng.

7

1.2. Đối tượng là gì?
• Đối tượng trong thế giới thực
▫ Ví dụ một chiếc ô tô

• Liên quan đến chiếc ô tô:
▫ Các thông tin về chiếc xe như: màu sắc, tốc độ, số km
đã đi được,...
▫ Các hoạt động của chiếc xe như: tăng tốc khi nhấn
ga, giảm tốc khi đạp phanh,...

8

Đối tượng thế giới thực


Một đối tượng thế giới thực là một thực
thể cụ thể mà thông thường chúng ta có thể
sờ, nhìn thấy hay cảm nhận được.



Tất cả có
trạng thái
(state) và
hành động
(behaviour)

9

Đối tượng phần mềm
Các đối tượng phần mềm có thể được
dùng để biểu diễn các đối tượng thế giới
thực.
 Cũng có trạng thái và
hành động


 Trạng

thái: thuộc tính
(attribute; property)
 Hành động: phương thức
(method)

Đối tượng

Đối tượng phần mềm

Đối tượng (object) là một
thực thể phần mềm bao
bọc các thuộc tính và các
phương thức liên quan.

10

Đối tượng phần mềm Xe Đạp

Thuộc tính được xác định
bởi giá trị cụ thể gọi là
thuộc tính thể hiện.
Một đối tượng cụ thể
được gọi là một thể hiện.

11

Mô hình hóa đối tượng
Car

Tom

House
Reality

Tree

Object-oriented modeling

Model

drives
House

Car

lives in

Tree
Tom

12

Tương tác giữa các đối tượng
• Sự giao tiếp giữa các đối tượng trong thế giới thực:

• Các đối tượng và sự tương tác giữa chúng trong lập
trình
▫ Các đối tượng giao tiếp với nhau bằng cách gửi thông điệp
(message)

15

Hướng cấu trúc vs. Hướng ĐT?
• Hướng cấu trúc:
▫ data structures + algorithms...
THUYẾT NGÔN NGỮ HĐT
Bé m«n C«ng ngphÇn mÒm
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Bài 01. Tổng quan về OOP
LÝ THUYẾT NGÔN NGỮ HĐT Bài 01. Tổng quan về OOP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ THUYẾT NGÔN NGỮ HĐT Bài 01. Tổng quan về OOP - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
LÝ THUYẾT NGÔN NGỮ HĐT Bài 01. Tổng quan về OOP 9 10 869