Ktl-icon-tai-lieu

Mã nguồn mở joomla

Được đăng lên bởi nguyenduc994
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 812 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Cài đặt Joomla! Extension
Bước 1. Mở trang quản trị Joomla

từ URL

* VD: 
Bước 2. Mở trang quản lý Joomla Extension
* Mở menu "Extensions" >> "Install / Uninstall"
* Tìm đến mục "Install from URL"
* Trong ô "Install URL" gõ đường dẫn tới nơi chứa Extension (được đóng gói trong
file .zip hoặc .gz)
* Nhấn nút [Install] để cài đặt
Xem video hướng dẫn
Thuật ngữ
* Extension: Một mở rộng của Joomla! được thiết kế nhằm thực hiện một chức năng
chuyên biệt. Joomla có 4 loại extension: module, component, plugin và template.
Tham khảo
* JoomlaTutorials
Keyword
* joomla, extensions, install, url
* quản trị, quản lý, cài đặt

2. Cài đặt Joomla! Extension từ một thư mục trên Host
Bước 1. Chuẩn bị gói cài đặt Extension



Giải nén gói cài đặt Extension (được đóng gói trong file .zip hoặc .gz)
Upload gói cài đặt Extension lên một thư mục nào đó trên Host (chẳng hạn
[Joomla]/tmp)

Chú ý: File thông số của Extension (*.xml) phải nằm ngay dưới thư mục nói trên mà
không nằm lồng trong một thư mục nào khác.

Bước 2. Mở trang quản trị Joomla


VD: 

Bước 3. Mở trang quản lý Joomla Extension






Mở menu "Extensions" >> "Install / Uninstall"
Tìm đến mục "Install from Directory"
Trong ô "Install Directory" gõ đường dẫn tới nơi chứa Extension (VD:
/home/vinaora.com/public_html/tmp)
Nhấn nút [Install] để cài đặt

Xem video hướng dẫn
Thuật ngữ


Extension: Một mở rộng của Joomla! được thiết kế nhằm thực hiện một chức
năng chuyên biệt. Joomla có 4 loại extension: module, component, plugin và
template.

Tham khảo


JoomlaTutorials

Keyword



joomla, extensions, install, url, directory
quản trị, quản lý, cài đặt

3. Thêm một liên hệ (Contact) trong Joomla 1.5
Bước 1. Mở trang quản trị


VD: 

Bước 2. Mở trang quản lý Components







Mở menu "Components" >> "Contacts" >> "Contacts"
Nhấn nút [New] để tạo một liên hệ (Contact) mới
Điền tên, chọn nhóm (category), và điền các thông tin khác
Tùy chỉnh các tham số ở mục "Parameters" bên tay phải
Nhấn nút [Save] để lưu lại
Mở website để xem kết quả

Video hướng dẫn
4. Vị trí của các module trong Joomla 1.5

Một trong những tính năng quan trọng của Joomla là cho phép thay đổi vị trí của các
module.
Mỗi template đều định nghĩa sẵn một số vị trí nhất định. Template mặc định của Joomla
1.5 có tất cả 10 vị trí (breadcrumb, debug, left, right, syndicate, top, user1, user2, user3
và user4). Do vậy bạn có thể chuyển một module bấ...
1. Cài đặt Joomla! Extension từ URL
Bước 1. Mở trang quản trị Joomla
* VD: http://vinaora.com/administrator
Bước 2. Mở trang quản lý Joomla Extension
* Mở menu "Extensions" >> "Install / Uninstall"
* Tìm đến mục "Install from URL"
* Trong ô "Install URL" gõ đường dẫn tới nơi chứa Extension (được đóng gói trong
file .zip hoặc .gz)
* Nhấn nút [Install] để cài đặt
Xem video hướng dẫn
Thuật ngữ
* Extension: Một mở rộng của Joomla! được thiết kế nhằm thực hiện một chức năng
chuyên biệt. Joomla có 4 loại extension: module, component, plugin và template.
Tham khảo
* JoomlaTutorials
Keyword
* joomla, extensions, install, url
* quản trị, quản lý, cài đặt
2. Cài đặt Joomla! Extension từ một thư mục trên Host
Bước 1. Chuẩn bị gói cài đặt Extension
Giải nén gói cài đặt Extension (được đóng gói trong file .zip hoặc .gz)
Upload gói cài đặt Extension lên một thư mục nào đó trên Host (chẳng hạn
[Joomla]/tmp)
Chú ý: File thông số của Extension (*.xml) phải nằm ngay dưới thư mục nói trên mà
không nằm lồng trong một thư mục nào khác.
Bước 2. Mở trang quản trị Joomla
VD: http://vinaora.com/administrator
Bước 3. Mở trang quản lý Joomla Extension
Mã nguồn mở joomla - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mã nguồn mở joomla - Người đăng: nguyenduc994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Mã nguồn mở joomla 9 10 94