Ktl-icon-tai-lieu

Mạch địa chỉ vào 3 ra 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Hội
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 80 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI MÃ MẠCH ĐỊA CHỈ VÀO 3 RA 8
(address decode 3 – 8)


Khái quát:
- Bộ giải mã địa chỉ vào 3 ra 8 được sử dụng cho tất cả các cổng AND. Vì
thế thông tin do máy tính đưa ra một cách nhanh nhất và có chất lượng
cao, thay thế cho những thiết bị mà máy tính đưa ra những thông tin chậm
và kém chất lượng. Cổng NAND được sử dụng, là thiết bị có 3 đầu vào
và 8 đầu ra, nó còn được gọi là bộ giải mã phải mất 3 bit đầu vào mã nhị
phân và xích hoạt 1 trong 8 (bát phân) kết quả đầu ra tương ứng với mã số
đó.

Bảng chân lý của bộ giải mã vào 3 ra 8 được thể hiện ở bảng sau.

Sơ đồ logic của bộ giải mã vào 3 ra 8.

-

Mã hóa:
+ Mã hóa là một thiết bị mạch chuyển đổi chương trình phần mềm thuật toán
hoặc người có thể chuyển đổi thông tin từ một định dạng hoặc mã khác.
+ Mục đích của mã hóa là tiêu chuẩn, tốc độ, bảo mật, an ninh, tiếp cận
không gian bằng cách giảm kích thước của chương trình phần mềm cài đặt.
+ Mã hóa là mạch logic, tổ hợp và nó là chính xác tương đương của bộ giải
mã địa chỉ.
+ Nó chấp nhận 1 hoặc nhiều đầu vào và tạo ra 1 mã giải đầu ra đa bit.
+ Mã hóa chính xác nhị phân, đảo ngược hoạt động hơn so với bộ giải mã, 1
bộ mã hóa có M dòng đầu vào và N dòng đầu ra. M dòng đầu vào chỉ có 1
được kích hoạt tại một thời điểm và sản xuất mã tương đương trên đầu ra N

dòng. Nếu 1 mã đầu ra thiết bị có bit ít hơn so với đầu vào đã nhập các
thieeys bị đó thường được gọi là 1 bộ mã hóa.

Mạch Trigger D phức hợp

Trong thực tế, vẫn có nhiều trường hợp ngoài việc tạo ra Ngõ vào D để
chỉ sử dụng một Ngõ vào Dữ liệu duy nhất thì người ta vẫn duy trì 2 Ngõ vào nguyên
bản theo mạch ký hiệu rút gọn bên đây để có thể tùy ý sử dụng trong những trường
hợp đặc biệt.
Bên cạnh đó, mạch Trigger phức hợp còn có thêm Ngõ vào điều khiển C.

Các loại IC cơ bản
Có 2 loại IC cơ bản về loại Trigger D đó là 4013 thuộc họ CMOS 4xxx và 7474 thuộc
họ TTL 74xx như hình bên đây

Bên trong mỗi IC đều chứa 2 Trigger D nhưng thứ tự chân khác nhau nên không thể
thay
thế
lẫn
nhau
vì
không
trùng
chân.

Ứng dụng cơ bản

Ứng dụng đơn giản nhất của
Trigger D là tạo ramạch chia 2 đối với tác động của xung Ngõ vào như hình bên cạnh
đây:
Nhờ việc phản hồi của Q đảo về Ngõ vào D mà mạch ở bên có thể tạo thành mạch chia
đôi tần số tác động của S1 sao cho nếu nhấn S1lần đầu tiên mà Ngõ ra Q = 1 thì nhấn
S1 lần thứ 2 sẽ khiến cho Q = 0 tức là nếu nhấn S 1lần thứ 1 làm cho Quạt Fan được bật
mở thì muốn tắt quạt chỉ cần nhấn tiếp S1 lần thứ 2.
Trên thực tế, để S1 có thể tác động được một cách ổn định và ...
GIẢI MÃ MẠCH ĐỊA CHỈ VÀO 3 RA 8
(address decode 3 – 8)
Khái quát:
- Bộ giải mã địa chỉ vào 3 ra 8 được sử dụng cho tất cả các cổng AND. Vì
thế thông tin do máy tính đưa ra một cách nhanh nhất và có chất lượng
cao, thay thế cho những thiết bị mà máy tính đưa ra những thông tin chậm
và kém chất lượng. Cổng NAND được sử dụng, là thiết bị có 3 đầu vào
và 8 đầu ra, nó còn được gọi là bộ giải mã phải mất 3 bit đầu vào mã nhị
phân và xích hoạt 1 trong 8 (bát phân) kết quả đầu ra tương ứng với mã số
đó.
Bảng chân lý của bộ giải mã vào 3 ra 8 được thể hiện ở bảng sau.
Sơ đồ logic của bộ giải mã vào 3 ra 8.
- Mã hóa:
+ Mã hóa là một thiết bị mạch chuyển đổi chương trình phần mềm thuật toán
hoặc người có thể chuyển đổi thông tin từ một định dạng hoặc mã khác.
+ Mục đích của mã hóa là tiêu chuẩn, tốc độ, bảo mật, an ninh, tiếp cận
không gian bằng cách giảm kích thước của chương trình phần mềm cài đặt.
+ Mã hóa là mạch logic, tổ hợp và nó là chính xác tương đương của bộ giải
mã địa chỉ.
+ Nó chấp nhận 1 hoặc nhiều đầu vào và tạo ra 1 mã giải đầu ra đa bit.
+ Mã hóa chính xác nhị phân, đảo ngược hoạt động hơn so với bộ giải mã, 1
bộ mã hóa có M dòng đầu vào và N dòng đầu ra. M dòng đầu vào chỉ có 1
được kích hoạt tại một thời điểm và sản xuất mã tương đương trên đầu ra N
Mạch địa chỉ vào 3 ra 8 - Trang 2
Mạch địa chỉ vào 3 ra 8 - Người đăng: Nguyễn Trọng Hội
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mạch địa chỉ vào 3 ra 8 9 10 57