Ktl-icon-tai-lieu

mạng máy tính

Được đăng lên bởi Hùng Nguyễn Minh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 555 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các khái niệm cơ bản

Chương 1:
 Định nghĩa mạng máy tính
Mạng máy tính là một nhóm các máy tính, thiết bị ngoại
vi được nối kết với nhau thông qua các phương tiện truyền
dẫn như cáp, sóng điện từ, tia hồng ngoại... giúp cho các thiết bị
này có thể trao đổi dữ liệu với nhau một cách dễ dàng.
 Các yếu tố của mạng máy tính
 Đường truyền vật lý
 Kiến trúc mạng
 Phân loại mạng máy tính

 Các thành phần cơ bản cấu thành nên mạng máy tính:
- Các loại máy tính: Palm, Laptop, PC, MainFrame...
- Các thiết bị giao tiếp: Card mạng (NIC hay Adapter), Hub,
Switch, Router...
- Môi trường truyền dẫn: cáp, sóng điện từ, sóng vi ba, tia hồng
ngoại...
- Các protocol: TCP/IP, NetBeui, Apple Talk, IPX/SPX...
- Các hệ điều hành mạng: WinNT, Win2000, Win2003, Novell
Netware, Unix...

- Các tài nguyên: file, thư mục
- Các thiết bị ngoại vi: máy in, máy fax, Modem, Scanner...
- Các ứng dụng mạng: phần mềm quản lý kho bãi, phần mềm
bán vé tàu...
Có 2 loại đường truyền:
 Hữu tuyến
• Cáp đồng trục
• Cáp xoắn đôi
• Cáp quang.
 Vô tuyến
• Radio
• Sóng cực ngắn (Viba)
• Tia hồng ngoại
Đường truyền vật lý
 Đường truyền hữu tuyến:
Các máy tính được nối với nhau bằng các dây cáp mạng. Dây
cáp mạng gồm các loại:
• Cáp đồng trục (Coaxial cable)
• Cáp xoắn đôi (Twisted – pair cable) : có bọc kim
(Shielded) và không bọc kim (Unshielded)
 Đường truyền vô tuyến:
Các máy tính truyền tín hiệu với nhau thông qua các sóng vô
tuyến với các thiết bị điều chế/giải điều chế ở các đầu mút.
Đường truyền vô tuyến gồm có:
• Radio
• Sóng cực ngắn
• Tia hồng ngoại
Kiến trúc mạng
Kiến trúc mạng máy tính (network architecture) thể hiện cách
nối các máy tính với nhau và tập hợp các qui tắc, qui ước mà tất
cả các thực thể tham gia truyền thông trên mạng phải tuân theo để
đảm bảo cho mạng hoạt động tốt.

 Cách nối các máy tính được gọi là hình trạng (topology) của
mạng (mà từ đây gọi là topo của mạng)
 Tập hợp các qui tắc, qui ước truyền thông được gọi là giao
thức (protocol) của mạng.

B. Các loại cáp truyền & Các thiết bị ghép nối
1. Các loại cáp truyền
1.1 Cáp xoắn đôi :
Cáp đôi dây xoắn là cáp gồm hai day đồng xoắn để tránh gây
nhiễu cho các đôi day xoắn khác, có thể kéo dài đến vài km mà
không cần khuyếch đại. Giải tần trên cáp dây xoắn đạt khoảng
300_400 Hz, tốc độ truyền đạt vài Kbps đến vài Mbps. Cáp xoắn
có hai loại :
 loại có bọc kim loại để tăng cường chông nhiễu gọi là
cáp STP (Shield Twisted Pair). loại này trong vỏ bọc
kim có thể có nhiều đôi dây. Về lý thuyết thì tốc độ đạt
tới 500Mb...
Chương 1: Các khái niệm cơ bản
Định nghĩa mạng máy tính
Mạng máy tính là một nhóm các máy tính, thiết bị ngoại
vi được nối kết với nhau thông qua các phương tiện truyền
dẫn như cáp, sóng điện từ, tia hồng ngoại... giúp cho các thiết bị
này có thể trao đổi dữ liệu với nhau một cách dễ dàng.
Các yếu tố của mạng máy tính
Đường truyền vật lý
Kiến trúc mạng
Phân loại mạng máy tính
Các thành phần cơ bản cấu thành nên mạng máy tính:
- Các loại máy tính: Palm, Laptop, PC, MainFrame...
-
Các thiết bị giao tiếp: Card mạng (NIC hay Adapter), Hub,
Switch, Router...
-
Môi trường truyền dẫn: cáp, sóng điện từ, sóng vi ba, tia hồng
ngoại...
- Các protocol: TCP/IP, NetBeui, Apple Talk, IPX/SPX...
- Các h
điều hành mạng: WinNT, Win2000, Win2003, Novell
Netware, Unix...
mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mạng máy tính - Người đăng: Hùng Nguyễn Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
mạng máy tính 9 10 677