Ktl-icon-tai-lieu

Mạng máy tính

Được đăng lên bởi Duy Khoa
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 806 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mạng máy tính
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và Mạng
Khoa Công nghệ Thông tin
Đại học Sư phạm Hà Nội

1-1

Chương 2: Các thành phần của mạng
máy tính
 2.1 Phân loại mạng máy tính theo kỹ thuật truyền

tin



Mạng quảng bá
Mạng điểm nối điểm

 2.2 Phân loại mạng máy tính theo phạm vị địa lý
 Mạng cục bộ
 Mạng đô thị
 Mạng diện rộng
 Mạng không dây
 Phần mềm mạng
 2.3 Mô hình tham khảo OSI
1-2

Phân loại mạng máy tính theo kỹ
thuật truyền tin
 Mạng quảng bá
 Trong hệ thống mạng quảng bá chỉ tồn tại một
kênh truyền được chia sẻ cho tất cả các máy tính.
 Khi một máy tính gởi tin, tất cả các máy tính còn
lại sẽ nhận được tin đó.
 Tại một thời điểm chỉ cho phép một máy tính
được phép sử dụng đường truyền.

1-3

Phân loại mạng máy tính theo kỹ
thuật truyền tin
 Mạng điểm nối điểm
 Trong hệ thống mạng này, các máy tính được
nối lại với nhau thành từng cặp.
 Thông tin được gửi đi sẽ được truyền trực tiếp
từ máy gửi đến máy nhận…
 Hoặc được chuyển tiếp qua nhiều máy trung
gian trước khi đến máy tính nhận.

1-4

Phân loại mạng máy tính theo
phạm vị địa lý
Đường kính mạng

Vị trí của các máy tính

Loại mạng

1m

Trong một mét vuông

Mạng khu vực cá nhân

10 m

Trong 1 phòng

Mạng cục bộ, gọi tắt là mạng LAN
(Local Area Network)

100 m

Trong 1 tòa nhà

1 km

Trong một khu vực

10 km

Trong một thành phố

Mạng thành phố, gọi tắt là mạng
MAN
(Metropolitan
Area
Network)

100 km

Trong một quốc gia

Mạng diện rộng, gọi tắt là mạng
WAN (Wide Area Network)

1000 km

Trong một châu lục

10000 km

Cả hành tinh
1-5

Phân loại mạng theo địa lý: Mạng
cục bộ
 Mạng hình bus
 Tất cả các máy tính được nối lại bằng một dây dẫn
(cáp đồng trục)
 Khi một máy tính truyền tin, tín hiệu sẽ lan truyền đến
tất cả các máy tính còn lại.
 Mạng hình sao
 Các máy tính được nối trực tiếp vào một Bộ tập trung
nối kết, gọi là Hub.
 Dữ liệu được chuyển qua Hub trước khi đến các máy
nhận.
 Mạng hình vòng
 Một thẻ bài (token: một gói tin nhỏ) lần lượt truyền qua
các máy tính. Truyền tin theo nguyên tắc:
 Chờ cho đến khi token đến nó và nó sẽ lấy token ra
khỏi vòng tròn.
 Gửi gói tin của nó đi một vòng qua các máy tính trên
đường tròn.
 Chờ cho đến khi gói tin quay về
 Đưa token trở lại vòng tròn để nút bên cạnh nhận
token
1-6

Phân loại mạng theo địa lý: Mạng
đô thị
 Mạng đô thị
 Mạng MAN được sử
dụng để nối tất cả các
máy tính trong phạm vi
toàn thành phố
 Mạng diện rộng




Mạng WANs sử dụng các
công nghệ chuyển mạch
Mạng có thể chia thành
các mạng con (subnet)
Mạn...
1-1
Mạng máy tính
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và Mạng
Khoa Công nghệ Thông tin
Đại học Sư phạm Hà Nội
Mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng máy tính - Người đăng: Duy Khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Mạng máy tính 9 10 381